Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Dokumenty

Dokumenty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach:

Regulamin zdobycia KARTY ROWEROWEJ (plik PDF, rozmiar 0,15 MB)

Rozkład materiału WDŻ (plik PDF, rozmiar 96 KB)

far fa-address-book
fas fa-hiking

Regulamin wycieczek (plik DOC, rozmiar 61 KB)

Karta wycieczki (plik DOC, rozmiar 38 KB)

Regulamin uczestnika (plik DOC, rozmiar 40 KB)

Regulamin wyjść (plik DOC, rozmiar 53 KB)

Wniosek rodziców (plik DOC, rozmiar 27 KB)

Zgoda (plik DOC, rozmiar 26 KB)

fas fa-layer-group
Procedury postępowania nauczycieli i pracowników szkoły w sytuacjach trudnych i kryzysowych:

Agresja w stosunku do nauczyciela (plik DOC, rozmiar 26 KB)

Ofiara czynu karalnego (plik DOC, rozmiar 24 KB)

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia (plik DOC, rozmiar 48 KB)

Wandalizm (plik DOC, rozmiar 32 KB)

Zakłócanie toku lekcji (plik DOC, rozmiar 26 KB)

Zamach samobójczy (plik DOC, rozmiar 28 KB)

Znalezienie broni na terenie szkoły (plik DOC, rozmiar 32 KB)

Kontakt z rodzicami (plik DOC, rozmiar 31 KB)

Korzystanie z telefonów komórkowych (plik DOC, rozmiar 30 KB)

Niebieska Karta (plik DOC, rozmiar 5 KB)

Odbieranie dzieci z przedszkola (plik DOC, rozmiar 12 KB)

Odbieranie uczniów ze szkoły (plik DOC, rozmiar 13 KB)

Wypadek (plik DOC, rozmiar 12 KB)

Kradzież (plik DOC, rozmiar 32 KB)

fas fa-users

Procedury przyjmowania na świetlicę (plik PDF, rozmiar 162 KB)

Karta uczestnika świetlicy (plik PDF, rozmiar 0,1 MB)