Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Szkoła Patriotów

Nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Patriotów, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci. Służy to również upamiętnieniu ważnych wydarzeń z historii Polski, które miały miejsce na terenie województwa śląskiego.

Zadaniem tego projektu jest tworzenie więzi emocjonalnej uczniów z rodziną, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do tradycji i kultury „małej Ojczyzny” i swojego kraju. W ten sposób kształtowane jest poczucie tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

 

Projekt Szkoła Patriotów

W ramach wyżej wymienionego projektu uczniowie naszej szkoły podjęli się opieki nad Krzyżem Partyzantów, pod którym miało miejsce kilka ważnych wydarzeń historycznych z czasów II wojny światowej. Krzyż znajduje się w lesie, w którym działały podczas wojny oddziały Armii Krajowej. W styczniu 1945 roku oddział AK wraz z dowódcą Władysławem Niemczykiem po raz ostatni spotkał się, by zgodnie z decyzją naczelnego dowódcy gen. Leopolda Okulickiego, rozwiązać i zakończyć działalność oddziału. Niestety działania Sowietów doprowadziły do sytuacji, że część dawnych żołnierzy AK weszło w struktury NSZ. Musieli bronić miejscową ludność przed poczynaniami czerwonoarmistów, Służb Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Znowu las janowicki stał się świadkiem działalności podziemia niepodległościowego. 19 lipca 1946 roku 30-osobowy oddział Narodowych Sił Zbrojnych stoczył walkę z kilkakrotnie liczniejszymi siłami UB i KBW. Oddział został rozbity. Część żołnierzy zginęło, a kilku – dostała się do sowieckiej niewoli.

Projekt ten daje naszym uczniom możliwość utożsamienia się z przeszłością własnej miejscowości i regionu. Wzmacnia poczucie przywiązania do swojej „małej Ojczyzny”.

2023-09-29
Kolejny etap projektu „Szkoła Patriotów”

Kolejny etap projektu „Szkoła Patriotów”

2023-09-19
Projekt „Szkoła Patriotów” i akcja „Sprzątanie Świata”

Projekt „Szkoła Patriotów” i akcja „Sprzątanie Świata”

2023-09-05
Pamiętamy!

Pamiętamy!

2023-07-24
Pamiętajmy o Krzyżu Partyzanckim na „Pięciu Alejach” w Janowicach!

Pamiętajmy o Krzyżu Partyzanckim na „Pięciu Alejach” w Janowicach

2023-05-31
Szkoła Patriotów – projekt realizowany na lekcji wychowawczej i historii

Szkoła Patriotów – projekt realizowany na lekcji wychowawczej i historii