Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Dostępna Szkoła

Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga rzeczpospolita polska, flaga Unii Europejskiej

Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia

Nasza szkoła bierze udział w projekcie Dostępna szkoła.

Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego Dostępna Szkoła to innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia.

Grantodawca: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem głównym zadania jest wdrożenie rozwiązań określonych w Modelu Dostępnej Szkoły na poziomie podstawowym, tj. działań w obszarze architektonicznym, technicznym, edukacyjno - społecznym i organizacyjnym odpowiadających na potrzeby uczniów
z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Projekt będzie realizowany w okresie od lipca 2021 do czerwca 2023 roku.

Logo projektu dostępna szkoła