Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2023/2024

Lp Nazwisko i Imię
Przedmiot
Wychowawstwo
 1  mgr Beśka Anna wychowanie przedszkolne  
 2  mgr Bubak-Pucka Angelina edukacja wczesnoszkolna  klasa 3a
 3  mgr Czerwińska Agnieszka wicedyrektor szkoły, pedagog szkolny, wdż  
 4  mgr Fiałkowski Krzysztof dyrektor szkoły, historia, wos  
 5  mgr Grabda-Pełka Magdalena wychowawca świetlicy  
 6  mgr Jarczyk Iwona technika   
 7  mgr Jonkisz Magdalena wychowanie przedszkolne  
8  mgr Kotkowska Bożena nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny   
9  mgr Kubiczek Marcelina wychowanie przedszkolne  
10  mgr Kuczyńska Jolanta język polski, historia  klasa 6a
11  mgr Kuminek Dorota matematyka   klasa 7a 
12  mgr Leśniak Adriana psycholog   
13  mgr Łaciak Danuta nauczyciel współorganizujący kształcenie  
14  mgr Makuchowska Anna muzyka  
15  mgr Małojło Justyna język angielski  klasa 5a
16  mgr Małysz Elżbieta wychowanie przedszkolne  
17  mgr Martyniak Renata nauczyciel współorganizujący kształcenie, historia, wos  
18  mgr Maśka Magdalena przyroda, biologia, chemia  klasa 6b
19  mgr Matusiak Agnieszka logopeda  
20  mgr Moczek Ewelina nauczyciel współorganizujący, wychowawca świetlicy  
21  mgr Niemczyk-Handzlik Marlena język angielski, wychowawca świetlicy  klasa 4a
22  mgr Nikiel Ewelina nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny  
23  mgr Nikiel Marta wych. fizyczne, wos, EDB, doradca zawodowy  klasa 8a
24  mgr Noszka Marta informatyka, technika, fizyka  
25  mgr Nycz Barbara religia  
26  mgr Pieczka Iwona nauczyciel współorganizujący kształcenie  
27  mgr Pycia Anna edukacja wczesnoszkolna  klasa 1a
28  mgr Sromek Marta edukacja wczesnoszkolna  klasa 1b
29  mgr Stachura Małgorzata geografia  
30  mgr Stanclik Faustyna wychowanie przedszkolne  
31  mgr Stasicka-Pala Dorota język niemiecki  
32  mgr Suchy Dorota język polski  
33  mgr Śleziak-Dranka Barbara nauczyciel współorganizujący kształcenie  
34  mgr Tatoń Krzysztofa nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog szkolny  
35  mgr Wójtowicz Ilona plastyka, nauczyciel bibliotekarz, wychowawca świetlicy  
36  mgr Żak-Malarz Judyta edukacja wczesnoszkolna  klasa 3b
37  mgr Żmij Elżbieta edukacja wczesnoszkolna  klasa 2a