Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia sportowe

Zjęcia sportowe

W szkole realizowane są dla uczniów klas 5-8 pozalekcyjne zajęcia sportowe, w ramach ogólnopolskiego Programu SKS. Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej. Dyscypliny, jakie dominują na zajęciach to przede wszystkim gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka i siatkówka. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności techniczne i taktyczne. Wyrównują swoje umiejętności względem grupy. Mają okazję lepiej się poznać. Uczą się zasad fair-play oraz współpracy na boisku.

CELE PROGRAMU:

  1. Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
  2. Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości.
  3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
  4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  5. Motywowanie do podejmowania aktywności fizycznej wśród mniej aktywnych i sprawnych fizycznie dzieci i młodzieży.
  6. Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych młodego pokolenia.
  7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.
  8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży.

Marta Nikiel

Koło zainteresowań „Mali odkrywcy” w klasie 1

Koło zainteresowań „Mali odkrywcy” to zajęcia skierowane do uczniów klasy pierwszej, wychodzące na przeciw zaspokajaniu naturalnej ciekawości młodego człowieka. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość samodzielnego szukania odpowiedzi, dotyczących tajemnic przyrody i otaczającego nas świata. Przyswajanie wiedzy poprzez zabawę i eksperymenty pozwala dzieciom w łatwy i przyjemny sposób zrozumieć zagadnienia z zakresu fizyki, chemii czy nowych technologii. Poznawanie różnych zależności, zjawisk, obserwowanie, doświadczanie pozwala dziecku nie tylko przeżyć dane zagadnienie, ale również lepiej je zapamiętać.

Anna Pycia

Mali odkrywcy