Szkoła Podstawowa
w Janowicach

RADA RODZICÓW w roku szkolnym 2023/2024

 

SKŁAD RADY RODZICÓW ZSP W JANOWICACH
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

  • Przewodnicząca: Magdalena Grygier
  • Zastępca: Judyta Wróbel 
  • Sekretarz: Bernadeta Damek 
  • Skarbnik: Maria Płonka
  • Komisja Rewizyjna: Zofia Rezik, Tomasz Świerczek, Aneta Wojciech

 

Rada Rodziców informuje, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać na konto Rady Rodziców przy ZSP w Janowicach.

Odbiorca wpłaty: Rada Rodziców w Janowicach z dopiskiem "Komitet Rodzicielski" za............. imię i nazwisko dziecka
Numer konta: 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Bestwinie

Grafika ozdobna - osoby piszące w socialmediach