Szkoła Podstawowa
w Janowicach

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE – NABÓR ELEKTRONICZNY:

I. ETAP REKRUTACJI:

W dniu 1 marca 2023 o godz. 8.00 dla rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola bądź zmienić dotychczasowe przedszkole, zostanie uruchomiona strona internetowa:

gminabestwina.przedszkola.vnabor.pl

na której będzie można sprawdzić ofertę wszystkich przedszkoli oraz dokonać zapisu dziecka do przedszkola.

System zostanie zamknięty w dniu 15.03.2023 r. o godz. 15.00. 

Po wprowadzeniu do systemu „Wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola prowadzonego przez Gminę Bestwina” należy wydrukować kartę zapisu i dostarczyć ją wraz z oświadczeniami do przedszkola pierwszego wyboru (czyli do przedszkola znajdującego się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli, do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie) nie później niż do 15 marca 2023r. do godz. 15.00.

II. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W terminie od 3 do 12 kwietnia 2023r. rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają wolę zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak takiego potwierdzenia będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu mają obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora przedszkola.