Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Spektakl „Królowa Śniegu” – niezwykłe przeżycie!

31 marca uczniowie klas 4-6 mieli możliwość obejrzenia genialnego spektaklu „Królowa Śniegu” zrealizowanego przez Teatr Pappeteria  w Domu Kultury w Hałcnowie.  Aktorzy przenieśli dzieci i młodzież w świat baśni H. Ch. Andersena.  Scenariusz napisał Michał Moskal, który również spektakl wyreżyserował. Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Spektakl wzruszał, bawił, zmuszał do myślenia. https://www.facebook.com/profile/100063966693350/search/?q=kr%C3%B3lowa%20%C5%9Bniegu

Celem wyjazdu była m.in. realizacja podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury):

Uczeń:

I.2.9)

wyodrębnia elementy składające się na spektakl teatralny (gra aktorska, reżyseria, dekoracja, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, muzyka),

I.2.10)

rozumie, czym jest adaptacja utworu literackiego (np. filmowa, sceniczna, radiowa) oraz wskazuje różnice między tekstem literackim a jego adaptacją,

I.2.11)

odnosi treści tekstów kultury do własnego doświadczenia,

I.2.12)

dokonuje odczytania tekstów poprzez przekład intersemiotyczny (np. rysunek, drama, spektakl teatralny),

I.2.13)

świadomie i z uwagą odbiera filmy, koncerty, spektakle, programy radiowe i telewizyjne, zwłaszcza adresowane do dzieci i młodzieży.

Wszystkie cele zostały zrealizowane.

Dziękujemy Radzie Rodziców za pokrycie części kosztów przejazdu.

Jolanta Kuczyńska (organizatorka wyjazdu)

grafika plakat copy

uczniowie z aktorami spektaklu krolowa Sniegu copy

zdjecie uczniow klasy 5a z aktorami krolowej Sniegu copy