Szkoła Podstawowa
w Janowicach

ZEBRANIE RODZICÓW


Zebranie rodziców uczniów klas I - VIII odbędzie się 14 września (czwartek) o godz. 17.00.

Harmonogram zebrania:

godz. 17.00 - 18.00 spotkanie z wychowawcami klas
godz. 18.15 - spotkanie z RADĄ RODZICÓW (sala gimnastyczna)


Przydział sal lekcyjnych:

kl. 1a sala nr 6

kl. 1b sala nr 5

kl. 2a sala gimnastyczna

kl. 3a sala – stołówka

kl. 3b sala – świetlica

kl. 4a sala nr 2

kl. 5a sala nr 21

kl. 6a sala nr 23

kl. 6b sala nr 25

kl. 7a sala nr 24 

kl. 8a sala nr 4