Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Logo programu Narodowy Proram Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Janowicach otrzymała  dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000,00 zł.  

Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Celem Programu jest wsparcie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i  biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione nowości wydawnicze i uatrakcyjniony zostanie księgozbiór biblioteki szkolnej.  Dofinansowanie pozwoli również na zakup nowych elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

  • Całkowita wartość projektu: 63 125,00 zł
  • Kwota dofinansowania z dotacji celowej państwa: 50 500,00 zł
  • Wkład własny Gminy: 12 625,00 zł

 

loga poziom