Szkoła Podstawowa
w Janowicach

Podsumowanie pracy świetlicy szkolnej po I półroczu

Głównym celem świetlicy szkolnej jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej oraz dydaktyczno – terapeutycznej wspierającej wszechstronny rozwój osobowości ucznia.
Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt. Zajęcia świetlicowe obejmują aktywność plastyczno – techniczną, usprawnianie ruchowe, zadania umuzykalniające, działalność dydaktyczną i terapeutyczną. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie samodzielności i zaradności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań a także usprawnianie technik szkolnych. Wiele zadań prowadzonych jest w grupach, co sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania emocji oraz współdziałania. Szczególną uwagę zwraca się na koleżeńską pomoc, bezpieczeństwo i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną wykazali się ogromną kreatywnością podczas wykonywania prac plastycznych – większość z nich można zobaczyć w galerii zdjęć.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com