WOLONTARIAT w naszej szkole         powrót


Podsumowanie akcji „Dary dla szpitala”- szkolny wolontariat
12 stycznia, w sobotę, przedstawiciele uczniów naszej szkoły, nauczycieli i rodziców przekazali zebrane dary dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
W imieniu organizatorów akcji oraz obdarowanych składamy Podziękowanie wszystkim Osobom, które włączyły się w akcję, przynosząc pościel i inne potrzebne rzeczy.
Mamy nadzieję, że przekazane rzeczy przydadzą się małym i starszym pacjentom i umilą im przebywanie w szpitalu.
Szczególne podziękowania składam Panom: Jackowi Sawkiewiczowi i Romanowi Pycia za przewóz darów do szpitala oraz Paniom: Monice Krężelok, Małgorzacie Maga i Renacie Pasierbek, Uczniom: Piotrowi, Oliwierowi z klasy 8, Karinie, Ani, Bartoszowi i Krzysztofowi z klasy 7, obu Partykom z klasy 6, którzy mimo soboty, wolnego dnia od nauki, pomogli rzeczy spakować, a potem przenieść do szpitalnego magazynu.
Zanim wolontariusze rozeszli się do domów, Pani Małgorzata Maga poczęstowała wszystkich pysznym ciastem, które specjalnie na tę okazję upiekła.
To kolejny raz, kiedy Społeczność Szkolna ZSP w Janowicach okazuje wielkie serce i bezinteresowną pomoc.

/Organizatorki akcji: Jolanta Kuczyńska, Anna Pycia, Marzena Morończyk/

Zdjęcia>>>


Kartka świąteczna zamiast SMS-a - wolontariat
W tym roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji polegającej na wysyłaniu kartek z życzeniami zamiast SMS-ów. Kartki zostały przekazane m.in. do Domów Opieki Społecznej w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach oraz Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego w Bestwinie.
W ten sposób wszyscy uczniowie naszej szkoły mogli wykazać się empatią i zrobić coś dla drugiego człowieka bezinteresownie. Uczniowie, którzy potrafią pięknie pisać-pisali życzenia, ci, którzy potrafią pięknie rysować-ozdabiali rysunkami kartki. Każdy mógł włączyć się w akcję. Dziękujemy wszystkim Osobom, które włączyły się w akcję pisania i ozdabiania kartek oraz Paniom, które przekazały kartki świąteczne mieszkańcom i podopiecznym Domów Opieki Społecznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „RAZEM”

/Jolanta Kuczyńska, Anna Pycia/

Zdjęcia>>>


Fundacja Zaczytani.org składa serdeczne podziękowania dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnrego za ciągłą i bezinteresowną pomoc, serce, życzliwość i wsparcie organizowanej przez nas Wielkiej Zbiórki Książek 2018 na rzecz małych i dużych Pacjentów >>>zobacz>>>


Książki dla szpitalnych bibliotek!- Wolontariat
Także w tym roku społeczność szkolna czynnie wzięła udział w zbiórce książek dla szpitalnych bibliotek. Przekazaliśmy pudła z książkami zarówno dla małych jak i starszych pacjentów szpitali. Dziękujemy p. Krężelok za przewóz zebranych książek do WOM w Bielsku-Białej.

/Jolanta Kuczyńska - opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu/


Wolontariusze w akcji wizyta w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym RAZEM.
11 kwietnia wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu udali się z wizytą do ośrodka w Bestwinie, w którym przebywają osoby z upośledzeniem umysłowym. Mieszkańcy wraz z opiekunami przygotowali dla nas program artystyczny, symboliczne przedstawienie o dwóch dzbanach, tańce, do których i my zostaliśmy zaproszeni oraz słodki poczęstunek. My podarowaliśmy im kubki zakupione z pieniędzy zebranych podczas akcji sprzedaży toreb wielokrotnego użytku. Na kubkach zostały umieszczone imiona mieszkańców, co sprawiło obdarowanym wielką radość. Dużo większą sprawiły im jednak nasze odwiedziny, wspólne rozmowy i tańce. My w ramach podziękowań otrzymaliśmy ręcznie wykonaną przez mieszkańców ośrodka pamiątkę z podziękowaniami.
Dla wielu osób było to pierwsze spotkanie z osobami z upośledzeniem umysłowym. Bardzo szybko jednak został nawiązany kontakt między wolontariuszami a mieszkańcami, a wspólna zabawa pokonała bariery. Po powrocie pojawiły się pytania dotyczące dalszej współpracy. Uczniowie chcą angażować się w podobne działania, co świadczy o ich dużej wrażliwości na drugiego człowieka i wielkich sercach. Byłam dumna z moich wolontariuszy. Mogło jechać tylko 7 osób, chętnych było dużo więcej.

Składamy podziękowania Mieszkańcom, p. J. Warzesze, p. A. Dutce, Panu Kierowcy, p. E. Moczek i Wszystkim,

którzy przyczynili się do tego, że spotkanie mogło się odbyć.

Jolanta Kuczyńska
i Szkolny Klub Wolontariatu

Zdjęcia>>>


Wolontariusz w przedszkolu
Jednym z działań w ramach wolontariatu jest czytanie przedszkolakom przez uczniów klas starszych. W sposób niesamowity czyni to Marcel Ochman, siódmoklasista, który zdobył serca młodszych kolegów i koleżanek. Należy tu dodać, że Marcel ma niezwykłe zdolności dykcyjne, świetnie interpretuje teksty i przez 3 lata był członkiem zespołu teatralnego w naszej szkole.

/p. Jolanta Kuczyńska/


Wspieramy Pawła! Sz.K.W. ZSP Janowice
W ramach Akademii Przyszłości Szkolny Klub Wolontariatu wspiera Pawła w edukacji. Jesteśmy wszyscy (darczyńcy) współfundatorami indeksu, dzięki któremu wolontariusze pomagają Pawłowi w pokonywaniu trudności w szkole i nie tylko. Oto jego rysunek i informacja o jego postępach.

/p. Jolanta Kuczyńska/


Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu w akcji!
Od 7 listopada rozpoczęliśmy sprzedaż toreb, które mają zastąpić jednorazowe opakowania foliowe. Dziękuję: Bartoszowi Michulcowi, Jakubowi Portasińskiemu i Julii Zolich, że poświęcili swój wolny czas, by sprzedawać torby, które cieszyły się ogromną popularnością. Do tej pory udało nam się zebrać około 600 zł. Pieniądze zostaną przekazane na dobroczynny cel.
Torby są szyte społecznie przez uczennice Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach oraz p. Bogusławę Mojeszczyk- Zolich z materiału podarowanego przez p. Katarzynę Jordanek.
Dziękujemy!

/Jolanta Kuczyńska, Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>

                    Piszą o nas na stronie>>>


Współpraca miedzy szkołą a przedszkolem
Wzorem ubiegłych lat w naszej szkole uczniowie klas starszych po skończeniu lekcji czytają młodszym kolegom z przedszkola różnego typu bajki w uzgodnieniu z wychowawcą grupy. W tym roku uczniowie czytają przygody z serii „Franklin”. Czytać może przedszkolakom każdy, kto wyrazi na to chęć. Ten sposób darowania kilku chwil młodszym sprawia, że zacieśniają się więzy między obecnymi a przyszłymi uczniami i szkoła dla przyszłych pierwszoklasistów nie jawi się jak wielka niewiadoma. Uczniowie za to, dzieląc się czasem, dostrzegają podziw w oczach przedszkolaków i odczuwają satysfakcję z poświęcenia czasu innym.
Szkolny Klub Wolontariatu - opiekun: Jolanta Kuczyńska

Zdjęcia>>>


 

Plakat: „Pomocna dłoń” i wiersze „Pomaganie jest fajne”
Miesiąc ( 11.09 - 11.10) w naszej szkole trwał konkurs plastyczny pt. „Pomocna dłoń”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-7. Prace wykonane mogły być indywidualnie lub zespołowo/klasowo. Technika wykonania oraz format były dowolne
W tym samym czasie miał miejsce także ogólnoszkolny konkurs na opowiadanie/wiersz pod hasłem: „Pomaganie jest fajne”. Najlepsze prace stworzyli uczniowie klas młodszych.
Zanim prace zostały stworzone, nauczyciele wychowawcy przeprowadzili na swoich lekcjach pogadanki na temat niesienia pomocy, rodzajów pomocy oraz uczuć z niesieniem jej związanymi.
        Zwycięzcy zostaną nagrodzeni podczas uroczystej akademii 10.11.2017 r.

/p. Jolanta Kuczyńska (organizator)/

Zdjęcia>>>


Wspólnie możemy więcej, czyli wolontariat i ekologia!
Wspólne działania Szkolnego Klubu Wolontariatu ZSP Janowice oraz uczniów Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach pozwoliły z podarowanego przez p. Katarzynę Jordanek materiału uszyć kilkadziesiąt toreb. Torby są także wynikiem wspólnego działania klubu z kołem przyrody, gdyż szycie toreb z materiału miało być elementem akcji: „STOP foliowym jednorazówkom!” . Materiałowe torby mają zastąpić foliowe jednorazówki i reklamówki i tym samym ochronić naszą planetę przed niepotrzebnymi śmieciami.
Kolejnym etapem naszych wspólnych działań będzie zachęcenie do kupienia opisanych toreb. Część z nich wolontariusze będą mogli przyozdobić według własnego pomysłu. Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać mieszkańców gminy Bestwina i okolic, że nasze torby świetnie nadają się na zakupy przedświąteczne, a nawet na prezent.
Zebrane pieniądze przekażemy na cel dobroczynny, o czym poinformujemy.
Ogromne podziękowania kierujemy na ręce Pani Katarzyny Jordanek, która sama wyszła z inicjatywą podarowania nam materiałów oraz Uczniom z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, którzy zgodzili się torby uszyć w wolnym czasie. Dziękuję też wszystkim Paniom, które wyraziły chęć pomocy w szyciu toreb.

/p.Jolanta Kuczyńska, p. Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Sprzątanie Świata - Clean Up the World!
 
   W ramach akcji „Sprzątanie Świata” w środę szóstoklasiści na lekcji przyrody dyskutowali nad działaniami człowieka prowadzącymi do zmniejszenia śmieci w otaczającym nas środowisku. W tym celu pracowali metodą metaplanu. Postawili sobie problem „ Co zrobić, aby na świecie było mniej śmieci?” Uczniowie zwrócili szczególną uwagę na konieczność segregacji śmieci oraz eliminowanie jednorazowych przedmiotów. Zajęcia na pewno uświadomiły konieczność dbania o nasze środowisko przyrodnicze.
    Uczniowie klas 4-5 w ramach tej samej akcji, tym razem w piątek, uczestniczyli w wyprawie przyrodniczej do zagajnika, gdzie mieli możliwość obserwacji różnorodnych grzybów, owadów, pajęczaków, pierścienic oraz możliwość podziwiania jesiennego piękna, którym obdarzyła nas przyroda.
Uczniowie w zagajniku rozwiązali krzyżówki o tematyce ekologicznej, które były podsumowaniem dzisiejszej wyprawy.
    Tego samego dnia uczniowie klas 5 i 6 na języku polskim, mieli możliwość porozmawiania na temat mądrej segregacji odpadów, wielokrotnego wykorzystania opakowań i różnego typu przedmiotów, tym samym zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci. Została także zaprezentowana akcja „Boomerang Bags – Świat bez Foliówek” oraz działania Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, które proponuje różne rozwiązania w ramach segregacji odpadów oraz zmniejszenia ich wytwarzania.
    Ponadto, w ramach współpracy miłośników przyrody z wolontariuszami naszej szkoły (i nie tylko szkoły), ruszyła akcja „Stop foliówkom!” Są już pierwsze efekty! Część osób zrezygnowała z jednorazowych foliowych opakowań na rzecz torebek papierowych i opakowań wielokrotnego użytku. Brawo!
Ale to nie wszystko!
Od października rusza „produkcja” :) toreb wielokrotnego użycia. Mamy już materiały, są chętni do uszycia siatek i toreb. Już niedługo zaprezentujemy nasze prace, które mamy nadzieję, choć w części, zastąpią reklamówki i foliowe jednorazówki. Do prac włączyli się nauczyciele, rodzice, uczniowie naszej szkoły, uczniowie Zespołu Szkół "Silesia" w Czechowicach- Dziedzicach oraz Biblioteka Publiczna w Janowicach.
Wszystkim zaangażowanym DZIĘKUJEMY!

/Jolanta Kuczyńska i Sylwia Zagata/

Zdjęcia>>>


Wolontariat w naszej szkole
Od marca zeszłego roku w naszej szkole działa Szkolny Klub Wolontariatu
24 marca 2017 została przeprowadzona debata: „Co to jest wolontariat?”. Wzięły w niej udział klasy 4-6.
W trakcie debat były prezentowane prezentacje PP oraz filmy, aby teorię poprzeć przykładami i odpatetycznić temat. Każdy film był omawiany. Filmiki były też zaprezentowane po to, by uświadomić uczniom, że w naszej szkole także od wielu lat działa wolontariat.
W trakcie dyskusji padło wiele pomysłów, co do funkcjonowania SKW oraz możliwych do wykonania zadań.
20.04.2017 absolwentki naszej szkoły, Roksana Formas i Natalia Ewa Mynarska, w ramach przerwy egzaminacyjnej w ich w szkole, przeprowadziły lekcję o wolontariacie. Roksana ukończyła specjalny kurs wolontariacki. Dziewczyny w ciekawy sposób przybliżyły obecnym już piątoklasistom temat bezinteresownej pomocy.
29 maja dostarczyliśmy do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Bielsku-Białej trzy pudła z książkami, które to zostały przekazane bibliotekom w szpitalach.
Dzięki życzliwości wielu darczyńców zdołaliśmy zebrać książki dla dzieci i dorosłych. Uczniowie i przedszkolacy wykonali także laurki dla małych pacjentów i napisali listy. Mamy nadzieję, że dzięki tym darom, na twarzach przebywających w szpitalach, zagościł uśmiech.
9 czerwca uczniowie klasy chcieli podzielić się z seniorami (i nie tylko) wiedzą i umiejętnościami związanymi z obsługą komputera i programów komputerowych. Pani Alicja Englert przygotowała plakat, zaprosiła do czytelni Biblioteki Publicznej zainteresowane takimi zajęciami osoby, opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu zajął się wyborem wolontariuszy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności, chęci, by przekazać ją innym.


 
 

W tym roku też planujemy współpracę z Samorządem Uczniowskim, Kołem Misyjnym, chcemy szerzyć wiedzę o wolontariacie, pomagać dużym i małym, także zwierzętom i podejmować różnego rodzaje bieżące akcje.
Najbliższe to:
Konkurs plastyczny na plakat: „Pomocna dłoń”
Konkurs na wiersz/opowiadanie „Pomaganie jest fajne”
Obchody Dnia Wolontariusza - spektakl –„Wichura”
Czekamy na pomysły dotyczące działań oraz prawdziwą, praktyczną współpracę.

/Jolanta Kuczyńska/