O Unii Europejskiej...

 

1. Flaga Unii Europejskiej.

2. Hymn Unii Europejskiej

3. Europejska maskotka dla dzieci

4. Hiszpania

5. Francja

6. Skutki przystąpienia Polski do UE

7. O państwach członkowskich Unii Europejskiej

    a) Polska - opracował Kacper Siwiec

    b) Republika Czeska - opracował Tomasz Pękala

    c) Portugalia - opracował Krystian Walczak

    d) Wielka Brytania - opracowała Justyna Matura

    e) Grecja - opracował Kacper Moc

    f) Finlandia - opracował Mateusz Woźniak


Pozytywne i negatywne skutki przystąpienia Polski do UE

Unia Europejska jest to związek gospodarczo-polityczny obecnie dwudziestu pięciu państw europejskich. Podstawowymi celami Unii są: współpraca gospodarcza i likwidowanie barier w obrocie handlowym między państwami członkowskimi, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i poczucia przynależności do jednej wspólnoty u obywateli przez zapewnienie jednakowych norm prawnych i swobody przepływu ludzi i towarów w obrębie Unii oraz stała poprawa poziomu życia państw uboższych i stopniowe wyrównanie poziomu życia w całej Unii.
Przed wstąpieniem Polski do sojuszu Polacy mieli wiele obaw, ale też żywili wielkie nadzieje z tym związane. Głównymi obawami Polaków było to, że Polska straci suwerenność, obcokrajowcy będą wykupywać ziemię, nasze produkty nie będą wystarczająco konkurencyjne do towarów zachodnich, a pomoc finansowa jaką otrzymamy z Unii będzie mniejsza niż nasza inwestycja we Wspólnotę. Bardzo obawiano się też wzrostu cen w Polskich sklepach. Wszelkie zmiany budziły obawy Polaków, bo wiadomo, że wiele mogło się zmienić na gorsze. Jednak równie silne były nadzieje związane z wstąpieniem do Unii. Mieliśmy nadzieje na wsparcie finansowe z Unii, szczególnie dotacje do rolnictwa, rozszerzenie rynku zbytu dla produkowanych w Polsce towarów i zniesienie cła na sprzedawanie tych produktów z Polski do innych krajów członkowskich. Polacy mieli także nadzieję, na możliwość ułatwionego poruszania się po obszarze Unii Europejskiej, swobodnego osiedlania się, pracy i nauki w innych krajach należących do wspólnoty. Niektóre z obaw zostały rozwiane, a nadzieje zostały spełnione. Jednak nie wszystko jest idealne i można dostrzec również negatywne aspekty Wspólnoty, ale proces integracji jest długotrwały, a przystąpienie do Unii Europejskiej nie może przynieść od razu Polsce samych korzyści. Trzeba także liczyć się z wyrzeczeniami.
Od chwili wstąpienia Polski (wraz z 9 innymi krajami) do Unii Europejskiej minęło parę lat, możemy więc przeanalizować korzyści z tego wynikające ale także zastanowić się nad negatywnymi skutkami przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej.

  /Opracowała: Mirella Kubik -klasa 5/


To jest flaga Unii Europejskiej.

Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy.

Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE.

Historia flagi

Historia flagi sięga roku 1955. W tym czasie, Unia Europejska istniała w formie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, z sześcioma Państwami Członkowskimi. Jednak oddzielna instytucja posiadająca większą liczbę członków - Rada Europy - została powołana wiele lat wcześniej i pilnie strzegła praw człowieka oraz rozpowszechniała kulturę europejską.

Rada Europy długo rozważała jaki symbol przyjąć na własne potrzeby. Po wielu dyskusjach, taki właśnie projekt został przyjęty - krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle. W różnych tradycjach, liczba dwanaście jest symbolem doskonałości. Jest oczywiście także liczbą miesięcy w roku i godzin na tarczy zegara. Krąg jest między innymi symbolem jedności. Tak też narodziła się flaga europejska, reprezentująca doskonałą jedność między narodami Europy.

Rada Europy zachęciła tym samym inne instytucje europejskie do przyjęcia takiej samej flagi i w roku 1983 Parlament Europejski podjął temat. Ostatecznie, w roku 1985, flaga została przyjęta przez wszystkie głowy oraz rządy Państw Członkowskich jako oficjalny emblemat Unii Europejskiej - wówczas nazywanej Wspólnotami Europejskimi.

Wszystkie instytucje unijne posługują się flagą europejską od początku 1986 roku.
Flaga europejska jest jedynym emblematem używanym przez Komisję Europejską - ramię wykonawcze Unii Europejskiej. Inne instytucje i organy posługują się obok flagi europejskiej także własnymi emblematami.

/opracował Kacper Moc z kl. 4/


Hymn Unii Europejskiej

Coś z historii:

Komitet Ministrów Rady Europy zatwierdził 12 stycznia 1972 r. jako hymn europejski muzyczną aranżację preludium Ody do radości, IV części IX symfonii Ludwiga van Beethovena, przygotowaną przez Herberta von Karajana. Od 1986 roku Oda do radości jest hymnem Unii Europejskiej.

Beethoven skomponował muzykę w latach 1817 - 1823 do wiersza Schillera Oda do radości z 1785 r. Jednak oficjalnie hymn Unii Europejskiej nie ma słów, aby nie doszło do sporów, w jakim języku powinien być śpiewany. Oda do radości zazwyczaj jest grana 9 maja w święto Unii Europejskiej, a także podczas oficjalnych uroczystości i szczytów Unii.

 

Treść hymnu Unii Europejskiej:

ang. European anthem
niem. Europäische Hymne
fr. hymne européen

Muzyka: Ludwig van Beethoven
Słowa: Friedrich von Schiller
Tłumaczenie: Konstanty Ildefons Gałczyński

"Oda do Radości"

O Radości, iskro bogów, Kwiecie Elizejskich Pól
Święta na twym świętym progu
Staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi
Złączy co rozdzielił los
Wszyscy ludzie będą braćmi
Tam gdzie twój przemówi głos.

Kto przyjaciel, ten niech zaraz
Stanie tutaj pośród nas,
I kto wielką miłość znalazł
Ten niech z nami dzieli czas.
Z nami ten, kto choćby jedną
Duszę rozpłomienić mógł.
Ale kto miłości nie zna,
Niech nie wchodzi tu na próg.

Patrz, patrz: wielkie słońce światem
Biegnie sypiąc złote skry,
Jak zwycięzca, jak bohater -
Biegnij, bracie, tak i ty.
Radość tryska z piersi ziemi,
Radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy
Na radości złoty ślad.

Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie,
Ona w splocie ludzkich rąk,
Z niej najlichszy robak czerpie,
z niej - najwyższy niebios krąg.

Bracie, miłość niezmierzona
Mieszka pod namiotem gwiazd,
całą ludzkość weź w ramiona
I ucałuj jeszcze raz.

Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie,
Ja nowinę niosę wam:
Na gwiaździstym firmamencie
Miłość, miłość mieszka tam!

Opracowano na podstawie "Leksykonu Unii Europejskiej" Iwony Kienzler
źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

/Opracował: Mateusz Olek z kl. 4/


Europejska maskotka dla dzieci

 Unijna maskotka zmienia swój strój i atrybuty w zależności od kraju, z którego pochodzi.
A jak będzie wyglądała unijna maskotka z Polski?

A może w stroju krakowskim i z szopką?

... albo w góralskiej czapce i z oscypkiem?

... lub w kurpiowskiej czapce i z palmą?

/Opracował: Kacper Siwiec kl. 4/


FRANCJA

Francja -kraj  kultury  i  sztuki. Od  kilkuset  lat  wywiera  wpływ  nie  tylko  na  mieszkańców  Europy, ale  i  na  narody  innych  kontynentów. Do  Francji  przyciągają  turystów  zabytki, muzea, architektura, ale  także  zachęca  bogactwo  krajobrazu - od  białej  góry  Mont  Blanc, poprzez  zieleń  Lotaryngii, aż  po  lazur  wybrzeża.

Paryż  to  największa  stolica  europejska ,  światowe centrum  sztuki , nauki i  mody. Od  wieków  znajdowali  tu  przystań  artyści z różnych  krajów Europy. Rozwijali talenty , szukali  natchnienia. Symbolem  Paryża  od 1889 r. jest  Wieża  Eiffla , która  ma  aż  320  metrów  wysokości i bardzo długo była najwyższą budowlą świata. Co  roku  około  5  milionów  turystów  podziwia  z  niej  panoramę  miasta.

Świątynia  sztuki  Luwr  jest  jedynym  z  najbardziej  znanych  muzeów  świata. Zgromadzono  tu  około  300  tysięcy  znanych  dzieł  sztuki  z  różnych  epok. Nie  sposób  zobaczyć  wszystkich. Warto  zatrzymać  się  przed  obrazem  zagadkowo  uśmiechniętej  Mony  Lisy , którą  namalował Leonardo da Vinci.

Po  prostu  Wersal  Wersal, czyli  rezydencja  o  niewiarygodnym  wprost  przepychu. Ten  największy  i  najpiękniejszy  pałac  w  Europie  zbudował  Ludwik  XIV. Wokół  pałacu  można  podziwiać  wspaniałe  ogrody, zaliczane  do  najpiękniejszych  na  świecie.

Sery  na  desery  Francja  produkuje  około  700  gatunków  serów, niektóre  mają  zapach  trudny  do  zniesienia. Do  najbardziej  znanych  należą  brie, roquefort  i camembert. Kraj  ten  słynie  też  z  doskonałych  win  i  koniaków, ale  przede  wszystkim  jest  ojczyzną  szampana. Taką  nazwę  nosi  najwytworniejsze  i  najdroższe  bąbelkujące  wino  świata  wytwarzane w Szampanii.

Mały  wielki  wódz  Napoleon  Bonaparte  w  1804  r.  został  cesarzem  Francji. Dokonał  podboju  wielu  ówczesnych  narodów. Choć  mały  wzrostem, był  jednym  z  największych  wodzów  w  dziejach  świata. W  jego  armii  walczyli  też  Polacy  pod  dowództwem  generała  Henryka  Dąbrowskiego.

Trochę  rozrywki  Pod  Paryżem  znajdują  się  dwa  ogromne  parki  rozrywki. Park  Asterixa  związany  jest  z  postacią  zabawnego  wojownika  znanego  z  francuskich  komiksów. W  Disneylandzie  spotkać  można  bohaterów  filmów  Disney’a: Myszkę  Miki, Kaczora  Donalda  i  całą  resztę.

Nad  wielką  rzeką  Malownicza  Dolina  Loary - najdłuższej  rzeki  Francji - jest  usiana  zamkami. Największy  z  nich  znajduje  się  w  Chambord. Ma  aż  440  pokoi. Ciekawe, jak  długo  trwa  tam  sprzątanie?!

Oglądanie  zabronione  W  Lescaux  odnaleziono  najstarsze  malowidła  jaskiniowe  świata. By  nie  narazić  ich  na  zniszczenie, zamknięto  do  nich  dostęp. Skopiowano  pięciometrowe  wizerunki  byków, koni  i  bizonów  centymetr  po  centymetrze, używając  takich  samych  barwników, jakich  użyto  17  tysięcy  lat  temu. Turyści  podziwiają  kopie, a  oryginały  są  bezpieczne.

Palce  lizać  Do  najbardziej  wyrafinowanych  francuskich  dań  należą  ślimaki  i  żabie  udka. Prawdziwy  rarytas  to  jednak  białe  trufle. Te  bardzo  rzadkie  grzyby  zbiera  się  głównie  zimą, bo  wtedy  są  najbardziej  aromatyczne. W  wyszukiwaniu  trufli  pomagają  specjalnie  wyszkolone  psy  i  świnie. Potrafią  wyczuć  je  nawet  głęboko  pod  ziemią.

A  może  by  w  Alpy  Alpy  francuskie  są  prawdziwym  rajem  dla  narciarzy. Każdy  znajdzie  coś  dla  siebie. Są  trasy  łatwe  i  bardzo  trudne. Informują  o  tym  kolory: niebieski, czerwony  lub  czarny. Nowoczesne  wyciągi  podwiozą  w  upatrzone  miejsce. Bieluteńki  śnieg  leży  tu  od  listopada  do  maja. Potem  można  się  przenieść  na  lodowce.

Walka o Kapturka  Ponad 300 lat temu zmarł Charles  Perrault – francuski pisarz. Spisał on piękne bajki, które krążyły tylko w przekazach ustnych. Dzięki temu ocalił od zapomnienia Czerwonego Kapturka, Kota w Butach, Kopciuszka.                                                       

Gwiazdy nad morzem  Jednym z najbardziej znanych miast Francji jest Cannes. Słynie nie tylko z pięknych plaż, słońca, lazurowego nieba, ale i z gwiazd ekranu. Co roku odbywa się tu festiwal filmowy, na który przyjeżdżają znane aktorki i aktorzy.

/autorzy: Paweł Kubica i Tomasz Pękala /


HISZPANIA

Hiszpania leży na Półwyspie Iberyjskim. Jest krajem niespotykanej różnorodności. Są tu bujne lasy, skąpane w słońcu morskie wybrzeża i pokryte śniegiem szczyty Pirenejów. Podziwiać można także złociste równiny, po których kiedyś wędrował słynny Don Kichot. W każdym regionie stykamy się z inną kulturą, innymi obyczajami i tradycją. Poza tym nigdzie na świecie nie ma tak słodkich pomarańczy!

Madryt 

Sercem stolicy jest plac z fontanną, skąd promieniście rozchodzą się główne aleje miasta. Jedna z nich prowadzi do Pałacu Królewskiego o 2800 salach. Symbol Madrytu i ulubione miejsce spotkań to pomnik niedzwiedzia, który zjada owoce z krzewu poziomkowego. W Madrycie znajduje się jedno z najwspanialszych muzeów świata - Prado. W swoich zbiorach ma kolekcję światowego malarstwa.

Nieustająca budowa

Wizytówkę Barcelony - stolicy regionu zwanego Katalonią - stanowi kościół Sagrada Familia. Wybitny architekt Antonio Gaudi budował go aż 43 lata. Jego projekt, szalony i porywający, w roku 1926 przerwała śmierć. Jest on jednak ciągle realizowany przez innych artystów. Niedokończona budowlę Gaudiego uznano za jeden z cudów świata.

Nowoczesne malarstwo

Pablo Picasso jest malarzem XX wieku. Jako jeden z pierwszych malował abstrakcyjne obrazy. Zdobył wielką sławę i uznanie, choć czasem trudno zgadnąć, co jego dzieła przedstawiają.

Weź byka za rogi

W każdym większym mieście hiszpańskim znajduje się arena do korridy - walki z bykami. To tradycyjne krwawe widowisko gromadzi tysiące widzów. Przeciwko walkom z bykami występują ekolodzy.           '

Spadek po Maurach

Alhambra to niezwykły kompleks pałacowy, górujący nad Grenadą w południowym regionie Hiszpanii. Wznieśli go Maurowie, którzy przybyli tu około1300 lat temu aż z północnej Afryki. Alhambrę otaczają ogrody ze wspaniałymi tarasami i fontannami. Uważana jest za jeden z największych zabytków w Europie.

Fiesta, fiesta, fiesta

Fiesta, czyli po hiszpańsku święto. Ktoś policzył, że w Hiszpanii jest około 3 tysięcy okazji do fiesty. Powodem mogą być: rocznica jakiegoś wydarzenia, święto religijne, imieniny albo urodziny patrona miasta, wsi czy regionu. Ludzie wychodzą na ulice, bawią się wesoło. Zabawie towarzyszą przedstawienia, procesje, korridy i fajerwerki.

Wielki odkrywca

Krzysztof Kolumb był Włochem, ale pływał pod hiszpańską banderą. Odkrywając Amerykę w 1492 roku, przetarł Hiszpanii drogę do wielkich podbojów. Uczyniły z niej one potężny i bogaty kraj. Dzień odkrycia Ameryki jest w Hiszpanii wielkim świętem narodowym.                                                                  

Błędny rycerz

Don Kichota - rycerza, który daremnie walczył z wiatrakami - zna cały świat. Autorem opowieści o tym bohaterze jest Miguel Cervantes, najsławniejszy pisarz Półwyspu Iberyjskiego.

Gorące rytmy

Flamenco to ognisty hiszpański taniec przy dźwiękach gitary. Tancerka wystukuje rytm obcasami i trzymanymi w dłoniach kastanietami.

Palce liz

Jedną z tradycyjnych potraw hiszpańskich jest paella. Przyrządza się ją w specjalnej patelni, na którą kucharz wrzuca ryż wymieszany z kawałkami kurczaka, wieprzowiny, warzywami i owocami morza.

Hiszpańskie gwiazdy

Reprezentacja Hiszpanii ma w swoim składzie wspaniałych piłkarzy. Oto niektórzy z nich: Iker Casillas, David Villa, Fernando Torres, Francesc Fabregas, Sergio Ramos, Carles Puyol, Xavi.

Iker Casillas urodził się 20.05.1981 roku w Mostolesie. Występuje w kadrze narodowej od 2000 roku.

David Villa urodził się 03.12.1981 roku w Langreo. Występuje w kadrze narodowej od 2005 roku.

Fernando Torres urodził się 20.03.1984 roku w Madrycie. Występuje w kadrze narodowej od 2003 roku.

Francesc Fabregas urodził się 04.05.1987 roku w Arenys de Mar. Występuje w kadrze narodowej od 2006 roku.Sergio Ramos urodził się 30.03.1986 roku w Camas(Sewilla). Występuje w kadrze narodowej od 2005 roku. Carles Puyol urodził się 13.04.1978 roku w Pobla de Segur. Występuje w kadrze narodowej od 2000 roku. Xavi urodził się 25.01.1980 roku w Terrassa. Występuje w kadrze narodowej od 2000 roku.  

Tak mówi się w Hiszpanii

- Hola                      (ola)                     Cześć

- Buenas tardes      (błenas tardes)     Dzień dobry

- Halsta luego          (asta luego)         Do widzenia

- Por favor              (por fawor)           Proszę

- Gracias                (gracjas)               Dziękuję

- Si                         (si)                        Tak

- No                        (no)                       Nie

- Espana                (espania)               Hiszpania

/autor: Tomasz Pękala/