PROGRAM DZIAŁALNOŚCI
SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

 

CELE GŁÓWNE:

1. Kształtowanie poczucia jedności europejskiej poprzez popularyzowanie wiedzy o Unii Europejskiej.

2. Przygotowanie do życia w zjednoczonej Europie, poznanie działalności różnych instytucji i prawa UE.

3. Informowanie o procesach integracyjnych; dzielenie się wiedzą na ten temat z innymi.

4. Uświadomienie roli i odrębności własnego dziedzictwa kulturowego.

5. Kształtowanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku dla innych kultur.

 

 OBSZARY DZIAŁANIA:

 KLUB:

•  opracowanie własnego Statutu

•  wybranie nazwy klubu, motta, logo

•  wybranie przedstawicieli klubu

•  ułożenie planu działalności

•  przygotowanie pomieszczenia

•  opracowanie sposobów informowania o swej działalności: gazetka, strona internetowa itp.

•  Prezentacja multimedialna

•  prowadzenie kroniki, sporządzanie albumów o państwach członkowskich UE

SZKOŁA:

•  zintegrowanie społeczności uczniowskiej

•  zainteresowanie problemami UE innych uczniów

•  przygotowanie albumów, wystaw

•  organizacja konkursów wiedzy

•  sporządzanie plakatów edukacyjnych

•  organizacja wspólnych spotkań; wieczorów baśni, poezji

•  przeprowadzenie wykładów tematycznych

•  przygotowanie informacji dla szkolnej biblioteki

•  redagowanie tablicy informacyjnej

•  szerzenie wiedzy o własnym regionie

•  opracowanie kampanii informacyjnej nt.powstania klubu

•  opracowanie rubryki internetowej

 

ŚRODOWISKO:

•  poszukiwanie partnerów (innych klubów, sponsorów)

•  wymiana doświadczeń, informacji, prowadzenie korespondencji

•  współpraca z mediami

•  uczestnictwo w konkursach wiedzy

•  korzystanie z zasobów Internetu

•  współpraca europejska szkół eTwinning- udział w akcji – kooperacja ze szkołami z Czech, Słowacji, Hiszpanii, Anglii, Portugalii oraz Turcji (wysyłanie emaili, prezentacji Power Point, chat, korzystanie z własnych pulpitów eTwinning, wideokonferencje)