Pracownicy szkoły w roku szkolnym 2016/17

 mgr Urszula Kal – dyrektor szkoły  

mgr Elżbieta Małysz – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Ewa Szyma  – n-l nauczania przedszkolnego

mgr Karolina Pniok– n-l nauczania przedszkolnego

pani Karolina Zyzańska -  n-l nauczania przedszkolnego 

pani Magdalena Nycz - n-l nauczania przedszkolnego  

mgr Ewelina Olejak – n-l nauczania zintegrowanego

 mgr Natalia Wójcik  – n-l nauczania zintegrowanego

mgr Elżbieta Żmij – n-l nauczania zintegrowanego

mgr Ewelina Moczek - nauczyciel wspomagający

mgr Jolanta Kuczyńska – n-l języka polskiego i historii

mgr Marlena Niemczyk-Handzlik – n-l języka angielskiego

mgr Iwona Pieczka – n-l matematyki

mgr Sylwia Zagata - n-l przyrody

mgr Monika Krężelok – n-l wychowania fizycznego

mgr Danuta Uniwersał – n-l informatyki

mgr Józef Maziarz - n-l muzyki

mgr Iwona Jarczyk  – n-l techniki

mgr Krzysztof Liberadzki  – n-l religii

mgr Ilona Wójtowicz – n-l plastyki i opiekun biblioteki 

 mgr Agnieszka Czerwińska - pedagog

            Barbara Gołuszek – sekretarz szkoły

Grażyna Włoszek - pomoc wychowawcza

Kazimiera Foltak - woźna oddziałowa, sprzątająca

Barbara Stanclik - woźna oddziałowa

            Barbara Gleindek – sprzątająca

            Anna Markiel – sprzątająca

            Janina Filipowicz - pomoc kuchenna

Zofia Kupczak - pomoc kuchenna

            Bożena Szwed - higienistka szkolna

            Andrzej Nycz - gospodarz budynku

Marian Jurzak - gospodarz budynku