OGŁOSZENIA                           powrót


„Anioły nie muszą widzieć, by wiedzieć, w przeciwieństwie do ludzi, którzy nawet widząc - nie wiedzą”
Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach
serdecznie zaprasza na spektakl  pt.

„Anioły są wśród nas”
w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej,
który będzie miał miejsce 17 lutego 2018 r.o godzinie 15.30.w naszej szkole.
 


Przypominamy, że odpłatność za posiłki do 5-tego każdego miesiąca
 „widoczna” na koncie zgodnie z kwotą podaną przez wychowawcę
na konto Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:
nr 68 8453 0002 0000 4705 2000 0080 z dopiskiem nazwisko i imię dziecka za co.


"Akcja 1% dla mojej szkoły"
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Dzieci i Młodzieży „Omnibus”
Nr KRS 0000237488
dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Janowice, ul.Korczaka 2
43-512 Bestwina


Podziękowanie

  W imieniu Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Janowicach składamy serdeczne podziękowanie wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku przyczyniając się do rozwoju naszej Placówki.

 

 Doceniamy Państwa szlachetny gest, raz jeszcze Dziękując Wszystkim, mamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w tym roku.  

 Społeczność ZSP Janowice


INFORMACJA
Gmina Bestwina realizuje krajowy program Karta Dużej Rodziny, przysługujący rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
- do 18. roku życia
- kontynuujące naukę - do 25. roku życia
- z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych.
Karta wydawana jest bezpłatnie.
Wnioski oraz wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie ul. Szkolna 4
Kierownik: mgr Beata Szypka


Informujemy, że wpłaty na Komitet Rodzicielski można dokonywać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Janowicach:
Bank Spółdzielczy w Bestwinie 43 8453 0002 0000 0550 2000 0010
z dopiskiem „ komitet rodzicielski za …….imię i nazwisko dziecka”