Nasz udział w życiu parafii            powrót


Dzień Papieski

8 października pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją” obchodzony był XVII Dzień Papieski. Tegoroczne hasło zaczerpnięte z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” chce promować chrześcijańską wizję nadziei, której wyrazicielem, piewcą i świadkiem jest św. Jan Paweł II:

 

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

św. Jan Paweł II
Częstochowa, 18 czerwca 1983 r.

 

Podczas XVII Dnia Papieskiego w wielu miastach Polski odbyły się czuwania modlitewne, koncerty ewangelizacyjne, konferencje, gry miejskie, spektakle, musicale oraz aktywności sportowe. Wydarzenia nawiązywały do życia św. Jana Pawła II oraz promowały Jego nauczanie.

We wszystkich parafiach organizowane były zbiórki pieniędzy na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Uczniowie naszej szkoły włączyli się w tę akcję i po każdej Mszy św. kwestowali na ten szczytny cel. Dziękujemy im za zaangażowanie, a przede wszystkim składamy podziękowania wszystkim darczyńcom.