Pamiętamy!

1 września to dzień, w którym nasze myśli krążą wokół wydarzeń II wojny światowej, która odcisnęła piętno na przeszłości naszych przodków. Janowice sąsiadują z Hałcnowem i Bielskiem, które przed wojną było w większości zamieszkałe przez ludność niemiecką i żydowską. Pomiędzy Polakami mieszkającymi w okolicznych miejscowościach, m.in. w Janowicach, a innymi narodami tworzyły się różnego rodzaju relacje. Wielonarodowość i wielokulturowość tego obszaru przyczyniała się do większej tolerancji. Niestety czas ten skończył się wraz z powstaniem nazizmu i wzrostem szowinizmu w środowiskach niemieckich. Już wówczas mieszkańcy Janowic i innych okolicznych wsi zaczęli odczuwać różnego rodzaju ataki, nagonki lub pogardę ze strony części mieszkańców niemieckich.

Apogeum nastąpiło podczas II wojny światowej, kiedy na te tereny wkroczyły wojska Wermachtu, tajnej policji gestapo i oddziałów szturmowych SS. Ziemie te zostały wcielone do III Rzeszy, a więc miały zostać całkowicie zgermanizowane. Pomimo bardzo trudnej sytuacji politycznej i społecznej, na naszym obszarze działały oddziały Armii Krajowej i Narodowych Sił zbrojnych, dokonywano zrzutów „Cichociemnych”, aktywnie działała tu polska partyzantka. Okoliczne lasy stały się miejscem pobytu różnych grup konspiracyjnych przez cały okres II wojny światowej.

Wyzwalająca Polskę z pod okupacji niemieckiej Armia Czerwona wraz z oddziałami NKWD rozpoczęła pogromy na członkach polskiego podziemia niepodległościowego.  Gen. Leopold Okulicki, chcąc uchronić żołnierzy AK przed represjami ze strony Sowietów, zakończył jej działalność z dniem 19 stycznia 1945 r. Oddział walczący w lasach janowickich rozwiązał się z dniem 27 stycznia 1945 r. po raz ostatni spotykając się w miejscu, gdzie znajduje się Krzyż Partyzancki. Wojska radzieckie wkroczyły do Bielska 10 lutego, a do Czechowic – 12 lutego 1945 r. Bestialska działalność czerwonoarmistów sprawiała, że zawiązało się podziemie antykomunistyczne. Najpierw skupione wokół dawnych członków AK, a później wokół oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych. Żołnierze Henryka Flame ps.”Bartek” z NSZ działali na terenie Janowic, Czechowic i Śląska Cieszyńskiego. Wtopili się w struktury Milicji Obywatelskiej.  19 lipca 1946 roku oddział „Bartka” stoczył walkę w okolicach Krzyża Partyzanckiego w lesie w Janowicach ze znacznie silniejszymi oddziałami UB i KBW.

Pragniemy pamiętać o tych ważnych wydarzeniach, bohaterskich przodkach, którzy oddawali życie, byśmy dzisiaj mogli żyć w pokoju!

Renata Martyniak

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com