Kopie bezpieczeństwa plików
Jednym z zagrożeń, które mogą być wynikiem działania złośliwego oprogramowania jest uszkodzenie lub usunięcie plików lub jakiś sposób uniemożliwić do nich dostęp.

    Wirus CryptoLocker Przenosi się on zwykle w załącznikach do poczty z samorozpakowującymi się archiwami ZIP, ale też poprzez botnet Zeus. Działa on na systemach Windows XP, Vista i 7 (na razie nic nie wiadomo w kwestii Windows 8), ignorując całkowicie zabezpieczenia systemoweczy ewentualny brak uprawnień administracyjnych zalogowanego użytkownika. Po uruchomieniu w rejestrze systemu szyfruje z wykorzystaniem silnych algorytmów wszystkie dokumenty, do których użytkownik ma dostęp, nie tylko w lokalnym systemie plików, ale też w zasobach sieciowych.
Po ukończeniu procesu szyfrowania ofierze zostaje wyświetlony komunikat, informujący, że pliki zostały zaszyfrowane i ich zawartość zostanie bezpowrotnie utracona, o ile poszkodowany nie zapłaci operatorom CryptoLockera okupu w wysokości 300 dolarów, w ciągu 72 godzin od zarażenia systemu. Od tego momentu zaczyna się odliczanie. Jak informują napastnicy, gdy licznik dojdzie do zera, serwer obsługujący klucze szyfrujące skasuje klucz użyty do zaszyfrowania, a pliki pozostaną zaszyfrowane bez możliwości ich odzyskania.

    Oczywiście stosując różne zabezpieczenia minimalizuje się utratę danych spowodowaną usunięciem
lub uszkodzeniem plików, ale należy pamiętać, że programy antywirusowe nie dają oczywiście 100% pewności. Od momentu pojawienia się wirusa, a aktualizacji programów antywirusowych aby nauczyły się go rozpoznawać mija ileś czasu. W związku z tym aby zapobiegać utracie plików, należy regularnie tworzyć ich kopie zapasowe. Można skonfigurować automatyczne wykonywanie kopii zapasowych lub ręcznie wykonywać kopie zapasowe w dowolnym momencie. W systemie operacyjnym Microsoft Windows istnieje program służący do tworzenia kopii zapasowej.

Aby utworzyć kopię zapasową plików:
1. Otwórz Centrum kopii zapasowych i przywracania, klikając przycisk Start, polecenie Panel sterowania i pozycję System i konserwacja, a następnie pozycję Tworzenie kopii zapasowych
i przywracanie.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
● Jeśli program Kopia zapasowa systemu Windows jeszcze nigdy nie był używany, kliknij pozycję Konfiguruj kopię zapasową, a następnie wykonaj kolejne kroki kreatora. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
● Jeśli wcześniej wykonano kopię zapasową, można zaczekać na wykonanie regularnej kopii zapasowej zgodnie z harmonogramem lub można ręcznie wykonać nową kopię zapasową, klikając pozycję Wykonaj kopię zapasową teraz. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź. Zalecane jest zapisanie kopii zapasowej plików nie na tym samym dysku, na którym jest zainstalowany system Windows. Dobrą praktyką jest zapisywanie kopii zapasowej na zewnętrznym dysku, który po wykonaniu kopii jest odłączany od komputera.