Tworzenie i przechowywanie haseł
Tworzenie i przechowywanie haseł jest istotnym zagadnieniem przy korzystaniu z internetu. Warto sobie zdać sprawę, że w dobie elektronicznego dostępu do banków, sklepów internetowych i dysków sieciowych (chmur) przechowujących nasze pliki zabezpieczeniem przed niepowołanych dostępem
do tych miejsc często pozostaje jedynie ciąg kilku lub kilkunastu znaków, czyli właśnie hasło.

Należy dbać o to, aby posługiwanie się nimi było wygodne, ale także o to, aby były maksymalnie bezpieczne.
Siła hasła – to innymi słowy stopień jego skomplikowania.
Silne hasło powinno mieć co najmniej osiem znaków, zawierać przynajmniej trzy z wymienionych poniżej grup znaków:
1. małe litery (np. a,s,i,y,g,b,k,a)
2. duże litery (np. W, G, H, J, K, S)
3. cyfry
4. znaki specjalne (np. $, %, *)

Silne hasło nie powinno składać się z wyrazów słownikowych, ponieważ są one bardzo łatwe do
odgadnięcia dla specjalnych programów łamiących hasła.
Unikalność hasła
Zwykle korzystamy z bardzo wielu różnych serwisów internetowych, kont pocztowych, a nawet bankowych czy usług. Używanie wszędzie tego samego hasła jest niebezpieczne. Dlatego do wszystkich najważniejszych serwisów należy koniecznie mieć silne (patrz wyżej) oraz unikalne, niestosowane nigdzie indziej hasło. Za najważniejsze serwisy należy uznać te, które bądź dają dostęp do naszego majątku (np. serwisy transakcyjne banków, serwisy obsługujące płatności), a także takie, które przechowują nasze dane lub pozwalają na podszywanie się pod nas (np. serwisy społecznościowe lub konta pocztowe).

Zapamiętywanie haseł w przeglądarkach
Tego typu mechanizm oferują w zasadzie wszystkie przeglądarki. Nie jest on zbyt bezpieczny. Każda, osoba, która uzyska dostęp do naszego systemu operacyjnego, będzie w stanie zalogować się do każdego z używanych przez nas serwisów WWW. Dostęp do plików, w których przeglądarki przechowują hasła ma także złośliwe oprogramowanie, które pojawi się na naszym komputerze. Przechowywanie dużej ilości haseł jest oczywiście problemem. W dalszej części proponujemy wykorzystanie specjalnego oprogramowania. Jeżeli to jest zbyt trudne lub z innym przyczyn niemożliwie należy zapamiętywać tylko hasła do najważniejszych serwisów (patrz wyżej).

Sposoby tworzenia możliwych do zapamiętania silnych haseł
1. Wyrzucenie samogłosek. Należy wziąć tytuł filmu, książki, wiersza, który jest dla naj w jakiś sposób ważny, a następnie zapisać go jednym ciągiem wyrzucając z niego samogłoski i dodając na końcu rok publikacji. np. Tytuł: „Czarny obelisk” opublikowany w 2002 roku.
Utworzone z takiego tytułu hasło to: Czrnblsk203.
2. Pierwsze litery. Hasło możemy utworzyć z pierwszych liter dobrze znanej nam sentencji, przysłowia lub cytatu, zapamiętajmy pierwsze litery z każdego słowa. Na przykład myśl Ernesta Hemingwaya „Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić, i pięćdziesięciu, aby nauczyć się milczeć” możemy skrócić do formy „Pdlansmipansm”. Możemy je jeszcze utrudnić, wykorzystując znaki specjalne (przecinki) i liczby, uzyskując „P2l,ansmi50,ansm”.
3. Wzór na klawiaturze. Do utworzenia łatwego do zapamiętania hasła można wykorzystać wzór na klawiaturze. W ten sposób nawet nie musimy pamiętać hasła, które tworzymy. Wystarczy, że wiemy w jaki sposób je wprowadzić z klawiatury. Takie hasło należy nieco skomplikować używając shift przy wpisywaniu niektórych znaków, na przykład „3edcVFR$5tgb”.

Problem przechowywania dużej ilości haseł
Rozwiązaniem tego problemu jest użycie programu KeePass, który pozwala na stworzenie bazy haseł (i PINów), która jest przechowywana w formie zaszyfrowanej i jest chroniony dodatkowym hasłem,
także ani złośliwe oprogramowanie ani nieuprawniony dostępa do systemu operacyjnego nie spowoduje wycieku haseł. Popularne przeglądarki (Chrome, Firefox) posiadają dodatki, które umożliwiają pobieranie haseł z bazy KeePass.