Jesteśmy wśród 184 szkół w Polsce, które posiadają aktualny certyfikat: „Szkoła bezpiecznego Internetu”. Cały czas prowadzimy działania mające na celu podnoszenie świadomego i bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

http://www.szkolabezpiecznegointernetu.pl/

Ø  Realizujemy projekt edukacyjny "Owce w sieci". Uczniowie na zajęciach informatyki i koła komputerowego oglądają kreskówki, wspólnie je omawiają pod kierunkiem nauczyciela i formułują morały - jak uniknąć zagrożeń online. Kreskówki stanowią atrakcyjne narzędzie edukacyjne. Ich akcja rozgrywa się w górach, na hali, gdzie obserwujemy perypetie mądrego bacy, naiwnego Jaśka, dzielnego gajowego, niewinnych owiec i baranów oraz złych wilków. Kreskówki odwołują się do motywów ludowych, bohaterowie przytaczają tradycyjne porzekadła, posługują się gwarą i korzystają z mediów elektronicznych. Opowieści odzwierciedlają współczesną kulturę dziecięcą i młodzieżową.
Projekt „Owce w Sieci” dostępny jest w różnych wersjach językowych na stronie: www.sheeplive.eu

 

 Jeśli coś Cię niepokoi zachęcamy do odwiedzania stron:

Ciekawa lekcja: Ochrona komputera"

Nasze komputery w szkole przed wirusami komputerowymi chroni program GData, który poznajemy wykorzystując rekwizyty promujące ten program. Prezentowany na lekcjach informatyki materiał, uczniowie lepiej zapamiętują mając bogatą bazę przykładów i rekwizytów - teraz lekcja "Ochrona komputera" jest bardziej interesująca. Widać to na załączonych zdjęciach. Program antywirusowy GData chroni nas przed wirusami komputerowymi jak parasol przed deszczem.

Jesteśmy Szkołą Bezpiecznego Internetu.

   

Panu Mateuszowi Pękali i firmie Business Development Manager -G Data Software Sp. z o.o. - jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

19 października 2010 zgłosiliśmy swoją inicjatywę obchodów DBI w dniach 7-8 lutego 2011

W październiku 2010 realizując dział programowy: Posługiwanie sie komputerem, czyli rozrywka i praca z komputerem - poznając programy: Winamp i Windows Media Player uczniowie przypomnieli sobie zasady bezpiecznego przebywania w sieci Internet oglądając i słuchając materiałów ze strony "Dziecko w Sieci".

   

 

12 lutego 2010 roku uzyskaliśmy zaświadczenie nr 2509/2010 potwierdzające realizację zajęć edukacyjnych "3...2...1...Internet" wśród 49 uczniów naszej szkoły. Zajęcia przeprowadzone były w ramach programu "Dziecko w Sieci".

9 lutego 2010 roku w ponad 60 krajach obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). To już 7 edycja DBI, którego tegorocznym tematem przewodnim jest hasło „Pomyśl zanim wyślesz” (Think B4 U post!), przypominające o skutkach nierozważnego publikowania informacji w Internecie.
    Z okazji DBI, sieć Insafe zaprasza dzieci w dwóch grupach wiekowych 9 i 12 oraz 13 i 15 lat do wzięcia udziału w quizie sprawdzającym wiedzę na temat bezpieczeństwa w Internecie. Quiz 2010 potrwa od 9 lutego do 9 marca. Wręczenie nagród dla zwycięzców odbędzie się  podczas uroczystej ceremonii w jednym z europejskich miast!

W związku z Światowym Dniem Internetu w naszej szkole został zorganizowany apel, na którym podsumowano działania promujące bezpieczny Internet. Ogłoszono wyniki konkursów, odczytano nazwiska uczniów, którzy prawidłowo wykonali zadania i wśród nich rozlosowano trzy rzeczowe nagrody, otrzymali je: Paweł Kubica, Norbert Czana i Natalia Głombek. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali słodki upominek od Spółdzielni Uczniowskiej.

Podsumowano również kurs e-learning "Bezpieczna przygoda z Internetem" dla uczniów klas I-III: 16 osobom wręczono dyplomy i słodkie upominki oraz kurs "Bezpieczne surfowanie w Necie" dla uczniów klas IV-VI: 23 osobom wręczono pamiątkowe dyplomy.

       

8 lutego na zajęciach koła komputerowego podsumowano konkurs na temat bezpiecznego Internetu. Wyłoniono 13 osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi- byli to: Magdalena Buczek, Aleksandra Jarnot, Izabela Pękala, Klaudia Rąba, Jan Stolarzewicz, Sara Wójcicka, Jakub Stanclik, Kacper Siwiec, Norbert Czana, Mateusz Olek, Paweł Kubica, Natalia Głombek, Magdalena Jakubiec - wśród nich zostaną rozlosowane nagrody.

26 stycznia zakończyliśmy realizację zajęć wg scenariusza "3... 2... 1... - Bezpieczny Internet na start" w klasach IV, V i VI.

W ramach realizacji projektu i propagowania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w naszej szkole zostały ogłoszone konkursy: rozwiąż rebus - odczytaj hasło, odszukaj wyrazy związane z Internetem oraz konkurs plastyczny "Bezpieczny Internet".

W dniu 26 stycznia 2010 r podczas ogólnego zebrania rodziców ZSP Janowice - nauczyciel informatyki Danuta Uniwersał przedstawiła rodzicom jakie możliwości daje Internet i jakie zagrożenia są nim związane. Na co rodzic ma zwracać uwagę, z jakich materiałów i stron internetowych powinien korzystać, aby dbać o bezpieczeństwo własnego dziecka w sieci. Po omówieniu zagadnienia i przedstawieniu prezentacji dla rodziców, każdy otrzymał ulotkę informacyjną.

Podczas konferencji klasyfikacyjnej w dniu 22 stycznia 2010 nauczyciel informatyki- mgr Danuta Uniwersał korzystając z materiałów uzyskanych na szkoleniu o cyberprzemocy oraz materiałów zawartych na stronach internetowych przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli w ramach WDN Rady Pedagogicznej: "Internet - dobrodziejstwo czy zagrożenie? - zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas szkolenia wykorzystano prezentacje multimedialne, filmy, które były prezentowane za pomocą wideoprojektora oraz rozdano stosowne ulotki.

Nauczyciel informatyki w naszej szkole - Danuta Uniwersał ukończyła kurs doskonalenia zawodowego nauczycieli "Cyberprzemoc czyli dzieci w sieci zła" organizowany przez Active School (Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli).

20.01.2010 rozpoczęliśmy starania o przyznanie naszej szkole certyfikatu "Szkoła Bezpiecznego Internetu" i informacja o przystąpieniu do projektu została zamieszczona na szkolnej stronie internetowej.

15.01.2010 została wykonana gazetka ścienna na korytarzu szkolnym promująca zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz został ogłoszony konkurs na hasła internetowe.

Kurs e - learning "Bezpieczna przygoda z Internetem" 4.01.2010 – nauczyciel informatyki zarejestrował szkołę w serwisie platformy edukacyjnej "Dziecko w Sieci" i od 11.01.2010r uczniowie logują się i zdobywają kolejne poziomy wiedzy o bezpiecznym Internecie.

„Sieciaki to mądre dzieciaki” – uczniowie klas I, II, III poznają na zajęciach koła komputerowego zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Podczas prowadzonych zajęć wykorzystywane są kreskówki „Sieciaki” zmieszczone na stronie www.dzieckowsieci.pl

   

4.01.2010 – nasza szkoła została zgłoszona do udziału w konkursie "3... 2... 1... Bezpieczny Internet na Start!" Od 11.01.2010 uczniowie klas IV, V, VI na zajęciach informatyki i koła komputerowego poznają zasady bezpiecznego surfowania po sieci Internet, a przez tajniki tej wiedzy prowadzi ich kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc no i oczywiście nauczyciel informatyki prowadzący zajęcia.

   


Program koordynuje nauczyciel informatyki - Danuta Uniwersał