Szkolny Klub Europejski - 2011/12


Projekt „Janowice w legendach i podaniach”- WSTĘP w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”

Uczniowie postanowili się przedstawić i zastanowić czym jest legenda, a następnie wyreżyserowali film>>>zobacz>>>>

 

Postacie z janowickich legend

 Uczniowie przyjrzeli się również poszczególnym postaciom legend i wykorzystali potencjał swojej wyobraźni, bo przecież nikt z nas nie wie jak one tak naprawdę wyglądały??!!

Gazda Papla>>>

Karczmarka>>>

Karczmarz Bobrek>>>

Czarna Dama>>>

Łowczy i 5 alej...>>>

 

Prezentacje legend

Uczestnicy zajęć Szkolnego Koła Europejczyka wraz z opiekunem, po zapoznaniu się z tekstem legend, postanowili zaprezentować te z nich, które nie będą wystawiane na scenie w j.angielskim. Są to

"O łowczym i pięknej Klarci">>>

"O gaździe Papli i dziadzie, co uroki czynił">>>

"Pasieki">>>

 

Moje Janowice z czasów legend

Znając bardzo dokładnie treść legend uczniowie stworzyli pejzaż Janowic z czasów zamierzchłych. Po wyszukaniu odpowiednich zdjęć zabrali się do pracy. Relacje z przebiegu zajęć oraz efekty dzieci przedstawiły w filmiku>>>

Informacja o projekcie w ramach programu „Szkoła z klasą 2.0”

Uczniowie SKE przygotowały i umieściły informacje o projekcie na szkolnej gazetce, by każdy kto odwiedzi szkołę wiedział jakie są działania akcji.

   


Akcja ONE

W tym roku kolejny raz bierzemy udział w akcji ONE. Jest to międzynarodowa kampania skupiająca 2.5 mln wolontariuszy, którzy pragną pomóc milionom ludzi i dzieci w ubóstwie, czy chorobie. Wysyłamy list na szczyt G8 z prośbą o finansową pomoc dla niedożywionych dzieci, czy umierających ludzi Afryki.

 

Dear G8 leaders,
It’s time to break the vicious cycle of hunger and poverty.  Please urgently agree to and implement a bold global plan to ensure 50 million people escape poverty through agriculture and 15 million children no longer endure chronic malnutrition.


 

Janowiczanie mają swoją połówkę w Portugalii

Dzieci ze Szkolnego Koła Europejczyka korespondują z kolegami z Portugalii z miejscowości Espinho. Każdy z nich ma swojego kolegę korespondencyjnego, z którym wymienia się informacjami, spostrzeżeniami, życzeniami. Oto kilka listów z Portugalii.


Listy do dzieci z Portugalii

Wysłaliśmy swoje listy do dzieci z Portugalii, które uczęszczają do szkoły podstawowej Escola B/S Domingos Capela w miejscowości Espinho. Miejscowość ta leży niedaleko miasta Porto.

               

Informacje o Espinho zebrała i opracowała Natalia Gierczyk >>>zachęcamy do zapoznania się>>>

Oto nasze listy, które wysłaliśmy pocztą tradycyjną do Espinho. Czekamy z niecierpliwością na odpowiedzi kolegów z Portugalii.