Szkolny Klub Europejski - 2008/9


List od Premiera Wielkiej Brytanii dla naszych dzieci

W ramach akcji „Send my friend to school 2009” wysłaliśmy nasze prace, listy do Premiera Wielkiej Brytanii Gordona Brown z prośbą o finansowe wsparcie dla dzieci na całym świecie, które nie mogą chodzić do szkoły. Pan Gordon Brown odpisał nam dziękując za chęć niesienia pomocy i zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby problem ubóstwa przeszedł do historii. Oto list.


Nasze euro-debaty na stronach unijnej kampanii “Dni Wiosny w Europie”

Na stronie internetowej unijnej kampanii „Dni Wiosny w Europie” zamieszczono nasze szkolne euro-debaty. Oto link do nich:

http://blog.eun.org/springday2009/2009/04/j_polski_eurodebata_w_ramach_d.html

http://blog.eun.org/springday2009/2009/04/j_polski_uczniowie_ze_szkoy_po.html

http://blog.eun.org/springday2009/2009/04/j_polski_szkolny_konkurs_wiedz.html


 

Eurodebata w naszej szkole

31 marca 2009 roku na zaproszenie Szkolnego Klubu Europejczyka przybył do naszej szkoły Radny Gminy Bestwina, Kustosz Regionalnego Muzeum w Bestwinie, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Bestwina, Ochrony i Kształtowania Środowiska- pan Andrzej Wojtyła. Przedstawił nam bardzo przejrzyście i ciekawie istotę Unii Europejskiej- co to jest, jej symbole, państwa, dzień UE, motto, waluta, korzyści jakie płyną dla Polski z faktu członkostwa w UE oraz wartości jakie ze sobą niesie UE dla wszystkich państw członkowskich. Zadawał nam mnóstwo pytań, a w nagrodę za aktywność i dobre odpowiedzi otrzymywaliśmy kalendarzyki „unijne”. Wykorzystując prezentację multimedialną objaśniał nam pojęcia „kompetencji cywilizacyjnych”, „klubu europejskiego”,  „syndromu spóźnionego przybysza”, „glokalizacji”, „globalizacji”, tłumaczył jak ważne jest, abyśmy uczyli się języków obcych, informatyki. W przyszłości możemy uczyć się, studiować, pracować w dowolnym państwie Unii Europejskiej, ale podstawą jest znajomość języków oraz obsługi komputera. Razem z panem Andrzejem Wojtyłą stwierdziliśmy, że w naszym państwie wiele zmieniło się od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Granice, które dzieliły już nie istnieją. Polacy mogą bez obaw pracować za granicą, otwierać własne firmy, zakłady, sprzedawać, kupować. W Europie każdy kraj jest inny- ma swoją kulturę, tradycję, język, ale w Unii Europejskiej jesteśmy zjednoczeni, bezpieczni- inni,  jednakże tak do siebie podobni. Doszliśmy do wniosku, że mimo obaw wielu Polaków o wstąpienie do UE, jesteśmy zadowoleni z członkostwa. Wiele zmieniło się na lepsze w naszej szkole, regionie, środowisku. Nasza gmina dostała dużo środków z UE na remonty szkół, świetlic, dróg, budowę oczyszczalni ścieków itp. Współpracujemy z europejskimi szkołami, poszerzamy nasze horyzonty, uczymy się tolerancji i otwartości na wszelaką inność.

Dziękujemy serdecznie panu Andrzejowi Wojtyła za wspólną debatę na temat Unii Europejskiej, podarowanie dzieciom książeczek o UE, innych pomocy dla klubu oraz za poświęcony czas.

Zdjęcia w naszej Galerii

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowicach

/tekst napisali członkowie SKE/


Dzień Wiosny w Europie 2009 i Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 

2009 jest Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji (ERKiI). Podczas siódmej edycji kampania Dnia Wiosny przyłącza się do obchodów Europejskiego Roku. Spodziewane jest, że przyciągnie uwagę i zwiększy świadomość na temat kreatywności i innowacji w szkołach we wszystkich państwach UE i poza Unią, jak również na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

"Powrót do szkoły" to specjalne działanie Dnia Wiosny, w ramach którego regionalne, krajowe i europejskie osobistości życia publicznego przyłączają się do naszej kampanii i odwiedzają szkoły. “Powrót do szkoły” stanowi okazję zarówno dla uczniów, jak i zaproszonych gości do dyskusji o tematach europejskich, a także do promocji ich zaangażowania w Europejski Rok Kreatywności i Innowacji.

Nasza szkoła zarejestrowana jest w projekcie „Dnia Wiosny w Europie”. Zaprosiliśmy do dyskusji i pogadanki na temat Unii Europejskiej Radnego Gminy Bestwina, Kustosza Regionalnego Muzeum w Bestwinie, Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy Bestwina, Ochrony i Kształtowania Środowiska pana Andrzeja Wojtyłę. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2009 roku.

Profesor dr hab. Jan Miodek o działaniach Dnia Wiosny w Europie

Z ogromną radością i satysfakcją przyjmuję do wiadomości, że w ubiegłorocznym przedsięwzięciu "Spring Day in Europe" uczestniczyło aż 1619 szkół i że polska młodzież była pod tym względem najaktywniejsza wśród państw całej Unii Europejskiej. Pozwala mi to na posłużenie się pewną analogią nawiązującą do przedmiotu moich zainteresowań badawczych: tak jak jest rzeczą oczywistą, że język ludzi młodych to swoista projekcja języka jutra, tak potwierdza się moja pełna nadziei ocena, że w naszym społeczeństwie to młodzi ludzie najracjonalniej projektują swoją przyszłość, bo wyczuwają najlepiej, że miejsce Polski bezpiecznej, cywilizacyjnie i gospodarczo rozwiniętej, a więc należącej do najszczęśliwszych w tym zakresie krajów świata, to zjednoczona Europa, zintegrowana wokół wielu wspólnych wartości, z których bezdyskusyjnie najważniejsze są prawa człowieka. Człowiek bowiem, każdy człowiek z osobna, jest drogą zjednoczonej Europy. Nie naród, nie społeczeństwo, lecz - powtarzam - człowiek. Człowiek wolny, bo wolną wolą obdarzony, dokonujący swobodnych wyborów, ale i pozwalający innym na dokonywanie takich wyborów, słowem - tolerancyjny, a zarazem otwarty - nie okopujący się w twierdzy swoich - takich czy innych - fundamentalnych przekonań.

W kontekście wyżej wypowiedzianych słów czuję się zaszczycony i po ludzku bardzo szczęśliwy, że także w tym roku zaproszono mnie, bym skierował do Was kilka słów powitania.

Sprowadzają się one do wielkiego życzenia. Otóż, pozostańcie dla mnie i podobnie myślących wielką polską nadzieją. To Wy - ze swoją mentalnością, pozbawioną nieufności i kompleksów wobec innych społeczeństw europejskich, ze swoją otwartością, znajomością języków obcych, młodzieńczą zaradnością - już za parę lat będziecie w Polsce większością. Szala przechyli się wreszcie na Waszą stronę. Dlatego - z paszportami w kieszeni - podpatrujcie Europę i świat, uczcie się od Europy i świata, biorąc z nich to, co najlepsze. Przenoście te dobra do Polski, poprawiajcie Polskę i w naszym kraju szukajcie dla siebie miejsca. I to jest to moje wielkie życzenie.

Towarzyszy mu zaś najgłębsze przekonanie, że ostatecznie Polskę urządzicie lepiej, bo Wy już myślicie po europejsku, często nawet nie zdając sobie sprawy bo w standardach demokratycznej Polski i Europy przygotowujecie się do dorosłego życia.

Jan Miodek


Drzwi Premiera Wielkiej Brytanii

W ramach akcji „Send my friend to school 2009” albo inaczej „Wyślij mojego przyjaciela do szkoły” wszyscy uczniowie szkoły przyłączyli się już po raz trzeci do walki o prawo do edukacji. Korzystając z pracowni komputerowej i strony www akcji ozdobiliśmy drzwi premiera na 10 Downing Street w Londynie. Napisaliśmy na nich również prośby, hasła, słowa (oczywiście w języku angielskim) nawołujące do pomocy dzieciom, które nie chodzą do szkoły (obecnie jest ich 75 mln). Ukończone prace zamieściliśmy na stronie www.sendmyfriend.org . Można je przeglądać razem z pracami dzieci z całego świata. Następnie wydrukowaliśmy je, aby później na ich odwrocie każdy mógł zamieścić swoje apele, wierszyki i prośby.

 

Popatrzcie na naszą prace.


"Przyłącz się do walki o prawo do edukacji!"

Akcja naszego klubu to pomoc niesiona dzieciom, które nie mogą chodzić do szkoły i korzystać z jej dobrodziejstw. Popierana jest ona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oto fragment ze strony internetowej ZNP:

Kampania na rzecz zapewnienia wszystkim dostępu do edukacji podstawowej jest wielkim i szczytnym celem. Towarzyszące jej działania – zbieranie informacji na temat łamania prawa do edukacji, będącego jednym z podstawowych praw człowieka – oraz towarzyszące tym pracom spotkania z urzędnikami oświatowymi i politykami uświadamiają nam, nauczycielkom i nauczycielom, naszym uczniom, ich rodzicom oraz władzom oświatowym, jak wielkie znaczenie dla poprawy życia człowieka ma edukacja. Przypominają także o tym, jak wiele jest do zrobienia. Kolorowe happeningi, towarzyszące akcji zwiększają zainteresowanie szerokich rzesz społeczeństwa problemami oświaty.

 Chcemy przez nasze prace i działania zabrać głos w tej sprawie. Chcemy aby do 2015 roku wszystkie dzieci uczyły się i nie wyrosły na analfabetów.

Dzieci naszej szkoły już trzeci raz chcą pomóc. Tym razem przygotowujemy prace- wierszyki, hasła w języku angielskim- prośby i apele o poważne zainteresowanie się rządów tym problemem. Wyślemy je premierowi  Wielkiej Brytanii. Prace już są gotowe. Nawet najmłodsi napisali piękne wiersze w języku angielskim, które będą odczytywane 22 kwietnia 2009 roku w czasie „The big read” wydarzenia.

Popatrzcie jak pracowaliśmy.

       


Przygotowania do konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej”

Wiemy dużo o krajach UE, strukturach UE, ale wiadomości na temat „Co się zmieniło w mojej szkole, w moim otoczeniu i regionie w ciągu pięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej?” musimy szukać nie tylko w szkole, ale również w swoim otoczeniu. Musimy rozmawiać z rodzicami, nauczycielami, starszym rodzeństwem. Chcemy również zaprosić do rozmowy znawcę do spraw rozwoju Gminy Bestwina, Ochrony Środowiska i Kustosza Muzeum w Bestwinie pana Andrzeja Wojtyłę- radnego Gminy Bestwina. 5 lat to szmat czasu. 5 lat temu zaczynaliśmy edukację w Szkole Podstawowej, dlatego chcemy się bardzo dokładnie dowiedzieć o historii naszego regionu oraz o jego rozwoju.

 

Udział w ogólnoświatowej akcji

Kolejny raz wraz z innymi szkołami na całym świecie (obecnie z 3400 szkołami) bierzemy udział w akcji charytatywnej “Send my friend to school 2009”. Będzie ona miała miejsce w naszej szkole 22. kwietnia 2009. Przez nasze prośby, prace, listy i wiersze, które zostaną wysłane do Premiera Wielkiej Brytanii Gordona Brown, pragniemy pomóc dzieciom w zdobywaniu edukacji. 75 mln z nich nie chodzi do szkoły. Bez pomocy finansowej nie ma mowy o wybudowaniu budynków szkolnych, sal lekcyjnych, czy zorganizowaniu pomocy dydaktycznych. Mamy nadzieję, że rządy bogatych państw pomogą, jak to obiecywały wcześniej. Zobacz na stronie WWW.sendmyfriend.org na mapie interaktywnej (interactive map) uczestnictwo naszej szkoły (klikając na Polskę).


Konkurs Europejski „Dzieci mają prawo do ochrony”

Uczniowie naszej szkoły po zapoznaniu się z tematem i zaplanowaniu pracy wykonali wspaniałe plakaty, które zostały wysłane do Warszawy w ramach Europejskiego Konkursu „Dzieci maja prawo do ochrony”. Uczniowie klas IV-VI wykonali 4 plakaty. Powstały cztery drużyny. Pierwsza to EURO CAMP 1: Michulec Paulina, Katarzyna Woźniak, Weronika Wala, Sara Wójcicka. Oto ich plakat:

Druga to EURO CAMP 2: Moc Kacper, Olek Mateusz, Walczak Krystian, Siwiec Kacper. Oto ich plakat:

Trzecia to EURO CAMP 3: Bogusz Małgorzata, Giercuszkiewicz Paulina, Kóska Kamila, Barbara Niemczyk. Oto ich plakat:

Czwarta to EURO CAMP 4: Anna Tańcula, Natalia Jakubiec, Łukasz Binda, Robert Kowalczyk. Oto ich plakat: