SAMORZĄD UCZNIOWSKI i jego działalność w roku szk. 2016/2017


Podsumowanie Góry Grosza
SU dziękuje wszystkim, którzy chcieli przyłączyć się do akcji i przekazali symboliczny grosik. Przedszkolaki wraz z uczniami szkoły zbierali pieniążki, aby pomóc innym dzieciom. Najwięcej zebrała:
1. Klasa III- 179,30zł
2. Klasa II- 153,26zł
3. Klasa I- 56,25zł
4. Klasa IV- 42,35zł
5. Przedszkolaki grupa starsza- 40,29zł
6. Klasa VI- 34,16zł
7. Przedszkolaki grupa młodsza-13,71zł
8. Klasa V- 3,60zł
Dziękujemy!


Prawa i obowiązki dziecka
SU przygotował i pięknie wykonał gazetkę na temat praw i obowiązków dzieci. Mamy nadzieję, że będzie ona przypominała każdemu uczniowi o tym, jak ma się zachowywać, mówić i postępować w stosunku do kolegów, własności swojej, innych.

/p. Marlena Niemczyk-Handzlik/


Dzień sukienki
8. marca to dzień szczególny dla każdej pani oraz dziewczyny. SU uczcił go Dniem Sukienki. Dziewczęta, które założyły sukienkę nie były pytane podczas zajęć.
SU wybrał także Super Dziewczyny 2017 z klas 4-6. Zostały nimi:
Sara Kondratowicz z klasy IV

Weronika Honkisz z klasy V
Martynka Kubik z klasy VI
Gratulujemy!

/p. Marlena Niemczyk-Handzlik/


Walentynki 2017
SU zorganizował pocztę walentynkową. Każdy, kto chciał wysłać miłosny liścik, mógł to zrobić. A w samym dniu 14. lutego przedstawiciele SU roznosili kartki skierowane do ich właścicieli. Listów, kartek, serduszek, laurek było mnóstwo. Chyba każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał przynajmniej jedną.

/p. Marlena Niemczyk-Handzlik/


Rusza Góra Grosza
Samorząd Uczniowski ogłasza akcję „Góra Grosza”. Każda klasa lub grupa przedszkolna może przyłączyć się do tych działań. Zbieramy grosiki-każdy grosz się liczy.
Co jest celem Góry Grosza?
Naszym zdaniem, najlepsze co wszyscy z pomocą akcji mogą dać dziecku , to rodzina. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pomogą im spokojnie dorastać. Akcja finansuje terapie rodzinne, wyjazdy wypoczynkowe jak i pomaga umieścić dziecko w bezpiecznym miejscu na czas kryzysu w jego rodzinie.
Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Życzenia dla całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach od SU>>>

 

Bożonarodzeniowy konkurs na najpiękniej ozdobioną salę lekcyjną dla klas IV-VI rozstrzygnięty
W dzień wigilii klasowych rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej przyozdobioną salę lekcyjną. Tym razem konkurs odbywał się dla klas starszych. Wygrała klasa VI oraz otrzymała dyplom z prezentem dla klasy. Drugie miejsca wraz z dyplomami powędrowały do klas IV i V.
Gratulujemy pomysłów!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Kiermasz ciast i ciasteczek
Samorząd Uczniowski przygotował kiermasz ciast i ciasteczek świątecznych.

Dziękujemy szczególnie za zaangażowanie Marcelowi Ochman, który postanowił pomóc Samorządowi, Aleksandrze Mędrala, Martynce Kubik, Bartoszowi Michulec oraz Filipowi Słowik.

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Dokarmiamy ptaki
Samorząd Uczniowski postanowił systematycznie dokarmiać ptaki. Za oknami zrobiło się biało i mroźno, a zwierzęta mają utrudniony dostęp do pokarmu.

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Mikołaj z Aniołkiem i Reniferkiem
Samorząd Uczniowski postanowił umilić dzień Świętego Mikołaja. Przedstawiciele samorządu poczęstowali swoich kolegów oraz swoich nauczycieli słodkim łakociem. A przy tym bawili się wspaniale!
Życzymy wielu prezentów od Mikołaja!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Dyskoteka andrzejkowa
21.listopada odbyła się szkolna dyskoteka andrzejkowa dla klas 4-6. Bawiliśmy się super- były tańce, konkursy, wspólne zabawy. Dziękujemy przewodniczącej szkoły za obecność na dyskotece, która mimo złego samopoczucia, poprowadziła ją oraz Martynce Kubik- zastępcy przewodniczącej za dostarczenie pendriva z muzyką – mimo grypy. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej zabawy tanecznej.

Samorząd Uczniowski


Pamiętamy o zmarłych
Samorząd uczniowski uczcił zmarłych pracowników naszej szkoły, wykonując gazetkę upamiętniającą zmarłych nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników obsługi. Wraz z p.Czerwińską wybraliśmy się na cmentarz, aby się za nich pomodlić i zapalić symboliczny znicz na grobach.
Dziękujemy za wszelkie dobro, które spotkało nas od Was! Pamiętamy!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Dzień Krawata
30 wrzesień- to data, która kojarzy się z płcią męską. Chłopcy obchodzili swój dzień. Uczciliśmy to założeniem krawata przez uczniów. Chłopacy zwolnieni byli z niezapowiedzianych pytań ustnych. Byli z tego powodu bardzo zadowoleni ale i wyglądali bardzo elegancko.

p. Marlena Niemczyk-Handzlik

Zdjęcia>>>


Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

Samorząd Uczniowski postanowił zorganizować dyskotekę szkolną z okazji Dnia Chłopaka. O godz. 16 zaczęły się tańce, gry, zabawy. Wyłoniono króla i królową parkietu: Martynkę Kubik i Piotra Pilarz- Gratulujemy! Po raz pierwszy byli z nami czwartoklasiści- trochę nieśmiali, ale na pewno w czasie kolejnej dyskoteki andrzejkowej rozkręcą się na „maxa”. Największy hit dyskotekowy to obuwie Julki Kut. Szalały na parkiecie razem z właścicielką. Wszystkiego najlepszego chłopaki!

Dziękujemy opiekunom: p. Czerwińskiej oraz p. Handzlik.

Zdjęcia>>>

p. Agnieszka Czerwińska


Podsumowanie Ogólnopolskiej Akcji „Pomóż i Ty”
    Samorząd Uczniowski podsumował akcję. Po podliczeniu sprzedanych cegiełek zebrano 205 zł, które zostaną przesłane na konto fundacji.
            Dziękujemy wszystkim za wielkie serce i pomoc!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Akcja krawat mile widziany!
30. września chłopcy obchodzą swoje święto.

Postanowiliśmy uczcić je „krawatem”.

Każdy z panów, który założy w tym dniu krawat, będzie zwolniony z odpowiedzi ustnej.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji!
Wszystkiego najlepszego chłopaki!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż i Ty” dla Daniela Czerniaka
Samorząd Uczniowski postanowił wziąć udział w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż i Ty”. Uczniowie będą sprzedawali cegiełki-pomoce naukowe w cenie 1,50 zł za sztukę. Koszty akcji zostaną przekazane dla Daniela Czerniaka, który cierpi na porażenie mózgowe objawiające się niedowładem czterokończynowym oraz padaczką lekoodporną.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji- otwórzmy się na problemy drugiego człowieka!

p. Marlena Niemczyk-Handzlik


Mamy wpływ na życie szkoły
Samorząd to organizacja uczniów działająca na rzecz uczniów i zarządzania przez uczniów. W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami są uczniowie. Analizują oni sytuację w szkole i sami wybierają inicjatywy, w które chcieliby się zaangażować. Samorząd nie będzie jednak sprawnie funkcjonował bez pomocy wspierających uczniów inicjatywy opiekuna oraz dyrektora szkoły.
Podstawą działania samorządu uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Prawo to mają wszyscy uczniowie szkoły
i wszyscy oni wspólnie tworzą samorząd.
Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Każdy uczeń poprzez udział w nim powinien poczuć się częścią szkolnej wspólnoty
i uzyskać wpływ na rzeczywistość. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły
i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją.

Zadaniem zarządu jest aktywizowanie uczniów i angażowanie w działania
w szkole jak największej ich liczby. Tak zorganizowany samorząd rozwija
w uczniach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro oraz umożliwia realizację ich pasji i zainteresowań.
Zgodnie z art. 55 Ustawy o Systemie Oświaty samorząd ma prawo do:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.


Mamy już przewodniczącego szkoły!
Uczniowie klas IV-VI wybrali przewodniczącego oraz zastępcę Samorządu Uczniowskiego szkoły. Zostały nimi Aleksandra Mędrala- przewodnicząca szkoły oraz Martyna Kubik- zastępca przewodniczącej szkoły.
Oto skład całego samorządu:
Klasa IV: Sara Kondratowicz, Alicja Stanclik, Patryk Pasierbek, Mikołaj Staszewski
Klasa V: Anna Sawkiewicz, Bartosz Michulec, Jakub Portasiński, Anna Niemczyk
Klasa VI: Martyna Kubik, Julia Kut, Angelika Mynarska, Emilia Szymańska, Aleksandra Mędrala


Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Marlena Niemczyk-Handzlik