KONKURSY w roku szkolnym 2016/17


Film Bartosza Michulec– „Dawna szkoła w Janowicach” – laureat Międzyszkolnego Konkursu na Film Promujący Małą Ojczyznę>>>


Wyniki Szkolnego Konkursu Systematycznego Oszczędzania w roku szkolnym 2016/2017.

Uczniowie, którzy dokonywali najbardziej systematycznych wpłat to:

I m - Wojciech Pieczka kl.2,

II m -Wojciech Morończyk kl.2,

III m - Miłosz Ochman kl.1,

IV m - Zofia Antosz kl.1, IV m - Maria Jasik kl.2, IV m - Aleksandra Szlosarczyk kl.2


Wyniki Szkolnego Konkursu na temat życia i twórczości patrona szkoły M. Konopnickiej
1. czerwca w ramach Dnia Dziecka zorganizowany został w szkole konkurs dotyczący znajomości życia i twórczości Marii Konopnickiej. Najlepiej w potyczkach wypadły:
1. miejsce - Sara Kondratowicz kl4, pierwsza ułożyła puzzle z wizerunkiem M. Konopnickiej oraz rozwiązała krzyżówkę. Kolejne miejsca zdobyły:
2.miejsce Alicja Stanclik kl4
3.miejsce Julia Wójcik kl4
4.miejsce ex aequo: Martyna Ziobrokl.4 i Nikola Mikoda (kl.3)
Wszystkim gratuluję!

/p. Jolanta Kuczyńska/


Wyniki Szkolnego Konkursu Wycieczkowego
Zaraz w poniedziałek (15 maja) po wycieczce w Góry Świętokrzyskie uczniowie wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wycieczkowym, w którym pojawiły się pytania dotyczące trasy wycieczki, zwiedzanych obiektów, wiadomości zdobytych w czasie zwiedzania oraz ogólnych informacji związanych z przebiegiem wycieczki. Można było zdobyć 30 punktów. Oto wyniki:
1. J. Wójcik i M. Jordanek kl.4- 27 punktów / 30
2. M. Olejak kl.6 – 24 p.
3. Al. Niemczyk kl.5- 23p.
4. W. Chromik i P. Kubik kl.6 -22 p.
5. A. Mędrala i J. Zolich -21p.
6. A. Niemczyk, D. Walaszek kl.5 -20p.
7. K. Czana i A. Stanclik kl4, J. Portasiński – 19p.
8. N. Stanclik kl4, D. Stanclik kl6, A. Sawkiewicz kl5 – 18p.
9. J. Kut kl6-17p.
10. M. Jordanek kl6, O. Podhorodecka kl5, M. Staszewski kl4 – 16p.
Pozostali uczniowie zdobyli poniżej 16 punktów.
Wszystkim gratuluję wiedzy, pamięci i wnikliwej obserwacji.

/p. Jolanta Kuczyńska/


Wyniki Szkolnego Konkursu z Języka Polskiego klas 4-6
Klasa 4 - 66 zadań / max 95 punktów
1. Grzegorz Kohler 73 pkt - Laureat
2. Piotr Barut 49 pkt
3. Julia Wójcik 47 pkt

4. Sara Kondratowicz

Klasa 5 - 100 zadań / max 115 punktów
1. Anna Niemczyk 100 pkt - Laureatka
2. Anna Sawkiewicz 61 pkt
3. Aleksandra Niemczyk 52 pkt

4. Jakub Portasiński 49 pkt

Klasa 6 - 108 zadań / 159 max punktów
1. Witold Chromik 114 pkt - Laureat
2. Natalia Bubak 100 pkt
3. Aleksandra Mędrala 89 pkt

4. Emilia Szymańska
5. Dominik Stanclik
6. Julia Kut
7. Patryk Kubik
8. Marek Jordanek
9. Piotr Pilarz

Konkurs odbył się 8.05.2017r.    Organizator Jolanta Kuczyńska


Wyniki Szkolnego Konkursu z Historii klas 4-6
Klasa 4 - 57 zadań / 90 max punktów
1. Grzegorz Kohler 75 pkt - Laureat
2. Julia Wójcik 57 pkt
3. Mikołaj Staszewski 38 pkt

4. Piotr Barut
5. Patryk Pasierbek

Klasa 5 - 45 zadań / 60 max punktów
1. Anna Sawkiewicz 45,5 pkt - Laureatka
2. Jakub Portasiński 43,5 pkt
3. Anna Niemczyk 40 pkt


Klasa 6 - 56 zadań / 75 max punktów
1. Witold Chromik 57 pkt - Laureat
2. Dominik Stanclik 44 pkt
3. Patryk Kubik 42,5 pkt

4. Emilia Szymanska
5. Natalia Bubak
6. Marek Jordanek
7. Martyna Kubik
8. Oliwier Kóska

Konkurs odbył się 9.05.2017r.    Organizator Jolanta Kuczyńska


SZKOLNY KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

Termin konkursu 24 maja 2017 (zgłoszenia do 20 maja).
 

CELE KONKURSU:
- poznanie życiorysu Jana Pawła II z przedziału lat: od urodzenia do 1980 roku,
- poszerzenie wiadomości dotyczących życia Jana Pawła II
- ukazanie wzoru do naśladowania i przykładu życia Ojca Świętego
- ożywienie zainteresowania życiem Kościoła
 

                        Czytaj cały regulamin>>>
/p.K.Liberadzki/


Konkurs „List do Taty”
    Zapraszamy uczniów klasy 4 i 5 do wzięcia udziału w konkursie „List do Taty”.
Organizatorem konkursu są: Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, senatorowie, zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego a patronem jest Rzecznik Praw Dziecka.
    Przedmiotem konkursu są prace pisemne na temat kim jest i co dla mnie znaczy mój tata.
Praca powinna być samodzielna i mieć formę listu skierowanego do własnego taty. Organizatorzy konkursu gwarantują anonimowość. Każda praca powinna być podpisana pseudonimem oraz imieniem i nazwiskiem autora pracy, nazwą szkoły i jej adresem.
Nadesłane prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
-samodzielność,
-szczerość i autentyczność,
-umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz jego rodzinie.
Nagrody:
Za 3 pierwsze miejsca organizatorzy ufundują nagrody rzeczowe. Dodatkową nagrodą dla laureata konkursu na etapie okręgowym jest wyjazd wraz z opiekunem do Senatu RP na koszt organizatora.
Prace konkursowe należy przekazać do 15 czerwca do p. Liberadzkiego.
Spotkanie finalistów w Senacie RP połączone z oficjalnym ogłoszeniem wyników nastąpi do 31 października 2017
/p.K.Liberadzki/


Konkurs – EKOTEST
24 kwietnia osiemnastu uczniów z klasy piątej i szóstej brało udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska. Konkurs organizowany jest w ramach Dnia Ziemi i ma na celu promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów oraz zwiększenie ich świadomości wobec współczesnych zagrożeń środowiska naturalnego.
Wyniki konkursu poznamy 31 maja.
Trzymamy kciuki!
p. Sylwia Zagata


Konkurs „Wiedza o Zdrowiu”
   
W ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, szóstoklasiści uczestniczyli w konkursie wiedzy o zdrowiu. Do konkursu przygotowywali się z książeczek otrzymanych przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bielsku – Białej.
Zadaniem uczniów było wykazanie się wiedzą na temat zdrowego odżywiania się, roli witamin oraz zasad prawidłowego przechowywania żywności.
    Wyniki konkursu:
I miejsce – Witold Chromik
II miejsce – Martyna Kubik i Kasia Zawada
III miejsce – Dominik Stanclik

Gratuluję!

 p.Sylwia Zagata


Biblioteka w Janowicach ogłasza konkurs dla uczniów klas III - VI Szkoły Podstawowej w Janowicach na PLAKAT PROMUJĄCY ULUBIONĄ KSIĄŻKĘ. Zachęcam wszystkich do zapoznania sie ze szczegółami i licznego udziału.


Podsumowanie Regionalnego Konkursu „Zwierzęta wokół nas” - X edycja.
22 marca 2017roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Czechowicach – Dziedzicach odbyło się podsumowanie X jubileuszowej Edycji Regionalnego Konkursu dla uczniów szkół podstawowych „ Zwierzęta wokół nas” połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy prac konkursowych. Nasza szkoła co roku bierze czynny udział w tym konkursie. W tym roku laureatami konkursu zostali:
• w kategorii prac literackich I-III uczniowie z klasy I – Magdalena Kozłowska i Filip Kowalczyk
• w kategorii prac plastycznych I-III uczennica z klasy II – Nikola Mikoda,
• w kategorii prac plastycznych IV-VI uczennica z klasy IV – Alicja Stanclik.
Serdecznie im gratulujemy.
Na wystawie w filii Biblioteki Miejskiej w Czechowicach - Dziedzicach możemy również oglądnąć prace plastyczną Piotra i Pawła Wawrzeczko, uczniów klasy I.
Ilona Wójtowicz
 


Witold Chromik w III etapie kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego

27 marca, w poniedziałek, Witold Chromik, który przeszedł do ostatniego, III etapu kuratoryjnego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Bielsku-Białej prezentował pisemnie swoje wiadomości i umiejętności. Wyniki zostaną ogłoszone za dwa tygodnie.
Do II etapu przeszło (powiat bielski) 110 uczniów, do III – 37, w tym Witold Chromik.
Witku, trzymamy kciuki! Bez względu na wynik i tak już osiągnąłeś sukces, ale i tak życzymy tytułu laureata.
Jolanta Kuczyńska


POKOCHAJ NAS, KTÓRZY NIE POTRAFIMY SAMI UPOMNIEĆ SIĘ O SWOJE PRAWA!

REGIONALNY KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POD HASŁEM
„ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS”

Konkurs: literacki, plastyczny, fotograficzny - poczytaj>>>

Zachęcamy do udziału.


Wyniki zbiórki nasion i zbóż dla dziko żyjących zwierząt
Koło Łowieckie „Bażant” w Bestwinie zorganizowało konkurs na zbiórkę nasion i zbóż dla zwierząt. Zebrane nasiona służą do dokarmiania zwierzyny podczas srogich warunków zimowych. Nasza szkoła zebrała 1081kg (nasion, zbóż, żołędzi, kasztanów, orzechów). Najwięcej nazbierali uczniowie:
I miejsce dla Dominika Stanclika 211kg
II miejsce dla Huberta Ślósarczyka 107kg
II miejsce dla Dawida Stefańskiego 107kg
IV miejsce dla Marcina Gajdy 50kg
V miejsce dla Wojciecha Pieczki 47kg
Nagrodzeni uczniowie otrzymali wartościowe nagrody: tableta, przenośną baterię np. do laptopa, MP3, bluetooth z MP3, zestaw słuchawkowy.
Gratulujemy!
 


Etap szkolny konkursu Jonasz
Jak co roku w naszej szkole odbyły się eliminacje w XX edycji Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz 2016/2017. Do etapu szkolnego przystąpiło sześcioro uczniów. Komisja konkursowa po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniła dwóch uczniów: Martynę Kubik i Dominika Stanclika, którzy uzyskali wystarczającą liczbę punktów, aby reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie konkursu. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Krzysztof Liberadzki


Szkolny Tydzień Profilaktyki 12.XII – 16.XII.
„Żyję zdrowo, mądrze, bo jestem wolny od uzależnień”
Cele:
1. Przekazanie wiedzy z zakresu działania substancji psychoaktywnych (dopalaczy), nikotyny i alkoholu na organizm ludzki oraz ukrytymi skutkami ubocznymi związanymi z ich zażywaniem.
2. Nauka podejmowania samodzielnych decyzji i odmawiania w sytuacjach nacisku grupowego.
3. Motywowanie uczniów do przyjmowania odpowiedzialności za swoje zachowanie, nie tylko w szkole ale i poza szkołą.
4. Rozwój podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak:
•umiejętność mówienia „nie” (asertywność );
•dokonywanie racjonalnych wyborów;
•budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby;
•odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany;
•zawieranie satysfakcjonujących znajomości z ludźmi oraz budowanie udanych relacji interpersonalnych.
5. Promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do popularyzowania takiego stylu życia w swoim najbliższym otoczeniu poprzez wewnątrzszkolne konkursy plastyczne, literackie i konkurs wiedzy w poszczególnych kategoriach wiekowych.

A. Klasy I-III:
• kl. I-III pt. „RESET – CZAS WOLNY BEZ KOMPUTERA”
1. kategoria plastyczna - plakat zawierający hasło promujące oraz propozycję graficzną, format A3, technika dowolna;
2. kategoria literacka - wiersz o treściach profilaktycznych, ma promować rozsądne korzystanie z komputera oraz aktywne spędzanie czasu wolnego;

• kl. I-III - „HAŁAS NISZCZY ZDROWIE – KAŻDY CI TO POWIE.”
- uświadomienie skutków wynikających z hałasu i zachęcające do zachowania ciszy:
1. kategoria plastyczna - plakat
2. kategoria literacka - wiersz

• kl. I-III - „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!"
1. plakat lub forma przestrzenna;
B. Klasy IV-VI:
• „UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!"
1. „Uzależnienia są groźne” – plakat
2. „STOP używkom” - ulotka

• „ŻYJĘ ZDROWO, MĄDRZE, BO JESTEM WOLNY OD UZALEŻNIEŃ”
1. Wiersz lub piosenka;
C. kl. VI
• „DBAM O SWOJE ZDROWIE” – wewnątrzszkolny konkurs wiedzy.

6. Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, a drobne upominki wszystkim uczestnikom.
7. Czas trwania konkursów od 12 do 16 grudnia 2016. Prace konkursowe uczestnicy składają u wychowawców klas.
8. Regulaminy konkursów zostaną przedstawione uczniom przez wychowawców, wywieszone na gazetkach na korytarzu szkolnym oraz na szkolnej stronie internetowej.
9. Prace konkursowe oceniane będą przez Komisje powołane przez Dyrektora ZSP w Janowicach. Jury konkursowe zastrzega sobie prawo nie przyznawania nagród w przypadku niskiego poziomu prac.
10. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników: 20 grudnia 2016r.

    >>>Regulamin - czas wolny bez komputera>>>

    >>>Regulamin Profilaktycznego Konkursu Literackiego>>>


Czad i ogień – obudź czujność
Po raz trzeci Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej oraz Beskidzki Cech Kominiarzy organizują konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, który ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania pożarom w mieszkaniach, a także jak przeciwdziałać zatruciom czadem.

Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie i szkle. Nie będą uwzględniane prace z plasteliny, kompozycje przestrzenne oraz rzeźby. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4, A3.
Pracę należy wykonać do 10 stycznia 2017 r.
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty.


KONKURS PLASTYCZNY
Zapraszamy uczniów szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym
pt. „Mędrcy ze wschodu, a misje na czterech krańcach świata.”
    Z okazji zbliżającego się jubileuszu 25 lecia powstania Diecezji Bielsko – Żywieckiej Organizator konkursu - Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
Bielsko – Żywieckiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
Praca powinna prezentować wybraną sytuację z życia misjonarzy świeckich i duchownych
w dowolnym zakątku świata.

Praca plastyczna powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika.
Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A3 lub A4.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać czytelnie:
• imię, nazwisko,
• datę urodzenia,
• tytuł pracy,
• adres zamieszkania,
• telefon autora lub jego opiekuna, adres e-mail.

Autorzy najlepszych prac uzyskają tytuł laureata a dla wszystkich uczestników przewidziane są dyplomy uczestnictwa oraz upominki rzeczowe. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się 6 stycznia 2017 r. w Bielsku Białej na Orszaku Trzech Króli.
O przyznanej nagrodzie laureaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 stycznia 2017 a wyniki zostaną opublikowane
pod adresem: http://bielsko-biala.orszak.org

https://www.facebook.com/OrszakBielsko/


Prace konkursowe z dopiskiem: „Konkurs Plastyczny”
należy przesyłać do 23 grudnia 2016 r. na adres:
Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Bielsko–Żywieckiej
Kuria Diecezji bielsko Żywieckiej
ul. Żeromskiego 5a
43–300 Bielsko-Biała
                Pełna treść regulaminu >>>

                                        Krzysztof Liberadzki


Konkurs Biblijny Jonasz 2016/2017
   
Jak co roku zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Jonasz
Celem tegorocznej XX edycji MEKWB Jonasz jest poznanie Ewangelii według świętego Jana oraz pogłębienie wiedzy i wiary w oparciu o poznane słowo Boże.
Konkurs odbędzie się w formie pisemnej na trzech etapach:
1. Szkolnym - 12 grudnia 2016 r.
2. Rejonowym - 27 lutego 2017r.
3. Finałowym - 24.04.2017r.
    W tej edycji konkursu wiedzy biblijnej towarzyszą: Konkurs Piosenki Religijnej oraz Konkurs Recytatorski, podczas których można zaprezentować swoje umiejętności wokalne
i deklamacyjne.

Uczniowie zainteresowani wymienionymi konkursami

proszeni są o zgłoszenie się do pana Krzysztofa Liberadzkiego.

Regulaminy konkursów:

Regulamin XX Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „JONASZ 2016/17” >>>

Regulamin konkursu towarzyszącego MEKWB „Jonasz2016/17” PIOSENKA>>>

Regulamin konkursu towarzyszącego MEKWB „Jonasz2016/17” RECYTACJA>>>


Październikowe konkursy przyrodnicze
Po wrześniowych konkursach ekologicznych zapraszam uczniów do konkursów o zjawiskach przyrodniczych. Celem konkursów jest rozwój zainteresowań zjawiskami które nas otaczają, nabycie wiedzy na temat ich powstania oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania różnorodnych zjawisk.

Konkurs pt. Badacze przyrody – kategoria: obserwacja i zapisanie wniosków. Celem tego konkursu jest rozwijanie umiejętności planowania, analizowania i formułowania wniosków opartych na obserwacjach przyrodniczych.

Konkurs pt. Zjawiska przyrodnicze (np. rosa, tęcza) – kategoria: fotografia

Uczniowie zainteresowani konkursami

proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty


Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXII Konkursie Wiedzy Biblijnej
pod przewodnim cytatem biblijnym: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16) Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4 – 6
Celem konkursu jest poznanie Ewangelii według świętego Mateusza
oraz pogłębienie wiedzy i wiary w oparciu o poznane słowo Boże.
Konkurs odbędzie się w formie pisemnej na trzech etapach:
1) szkolnym: 20 października 2016
2) rejonowym 1 grudnia 2016
3) diecezjalnym 23 lutego 2017
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pana Krzysztofa Liberadzkiego
Szczegóły konkursu>>>


Zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie na Film Promujący Małą Ojczyznę. Przedmiotem konkursufilmy wykonane samodzielnie (np. telefonem komórkowym), przedstawiające dzieje, wydarzenia, postaci ważne, wyjątkowe, ciekawe , charakterystyczne dla Małej Ojczyzny. Termin składania prac 12 maja 2017r.

Szczegóły w Regulaminie>>>

Jolanta Kuczyńska


Zapraszamy również chętnych do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficznym "Fauna Gminy Bestwina" w ramach współpracy szkół europejskich eTwinning. W scenerii polskiej jesieni, zimy lub wiosny należy wykonać zdjęcie( max 2 zdjęcia) zwierzątka:ptaka, ssaka, owada, czy płaza zamieszkującego Gminę Bestwina. Termin do końca maja 2017r.

Szczegóły konkursu tutaj>>>

Dodatkowych informacji udziela p.Handzlik oraz p.Zagata.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie "Fauna polskich parków narodowych" w ramach współpracy międzynarodowej eTwinning. Uczniowie mają wykonać prezentację multimedialną do końca maja 2017r.

Szczegóły konkursu tutaj >>>

Dodatkowych informacji udziela p.Handzlik oraz p.Zagata.


Konkurs pn. "Minieuroland inspiruje naturą"
Serdecznie zachęcamy uczniów z klas I - III oraz IV - VI do wzięcia udziału w konkursie pn. "Minieuroland inspiruje naturą".Przedmiotem konkursu jest stworzenie zielnika artystycznego, tj. zielnika wykonanego dowolną techniką.Dopuszczalna forma papierowa, multimedialna, lub inna dowolna. Minimalny format pracy papierowej to A4. Technika wykonania zielnika jest dowolna - mogą to być suszone rośliny, rysunki, zdjęcia, wycinanki oraz wyklejanki. Istnieje możliwość łączenia różnych technik.W zielnikach tradycyjnych, stanowiących zbiór zasuszonych roślin, nie mogą się absolutnie znaleźć okazy gatunków roślin chronionych, ani tych z terenów objętych ochroną. Liczba roślin w zielniku zależy od wybranej kategorii.
- indywidualna:
klasy I - III - 8 gatunków
klasy IV - VI - 12 gatunków
- prace klasowe:
klasy I - III - 16 gatunków
klasy IV -VI - 20 gatunków
- prace szkolne:
klasy I - III - 24 gatunki
klasy IV - VI - 28 gatunków
Karty zielnika powinny zawierać nazwę rośliny oraz ekosystem w jakim ona występuje (las, łąka, pole, jezioro, torfowisko itp.)
Wszystkich zainteresowanych zapraszam do szczegółowego zapoznania się z regulaminem konkursu na stronie; www.minieuroland.pl w zakładce "Konkurs" Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie proszone są o zgłoszenie się do pani Eweliny Olejak (wychowawca klasy 2 i opiekun kółka plastycznego dla klas I - III)


POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY „CZŁOWIEK A ŚRODOWISKO”
Starosta Bielski Andrzej Płonka i zarząd Powiatu Bielskiego zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do kolejnej, XII już edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego pod nazwą „ Człowiek a Środowisko”.
Prace konkursowe w 4 kategoriach: literackiej, plastycznej, fotograficznej i prezentacji multimedialnych.
Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku, w którym mieszkają .
Uczniowie zainteresowani kategorią plastyczną, fotograficzną lub prezentacją multimedialną proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty do dnia 5 października.
Termin przesłania prac do 31.10.2016 r.


W ramach obchodów Dnia Papieskiego, pragniemy zaprosić uczniów Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:
„Bądźcie świadkami miłosierdzia – radość niesienia pomocy”.
Celem konkursu jest przedstawienie w formie plastycznej radości płynącej z
 pomagania innym.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do klas I-VI szkoły podstawowej na terenie diecezji Bielsko-Żywieckiej. Konkurs rozpoczyna się 16 września, a kończy się 3 października 2016r. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik w formacie A4. Tematyka prac powinna być związana z miłosierdziem. Temat może zostać ujęty w różny sposób w zależności od wyobraźni uczestników.
Redulamin>>>

Krzysztof Liberadzki


"Co w trawie piszczy, czyli o ochronie lokalnej bioróżnorodności"
Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza uczniów szkół podstawowych do konkursu przyrodniczego.
Celem konkursu jest napisanie wiersza, którego temat nawiązywał będzie do rozpoczynającej się kampanii edukacyjnej pt. "Co w trawie piszczy, czyli o ochronie lokalnej bioróżnorodności". Prace konkursowe mogą dotyczyć lokalnej przyrody, jak i jej wybranych elementów, np. o dziko żyjących gatunkach zwierząt, o roślinności, o życiu w rzece przepływającej za domem, czy o lesie, do którego chodzimy na grzyby.
Konkurs trwał będzie od 12 września do 17 października.
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty.


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracja do wybranego utworu Jana Brzechwy”
W czasie zajęć świetlicy, ci najmłodsi jak i ci trochę starsi mogą po usłyszeniu czy przeczytaniu wierszy Jana Brzechwy wykonać pracę plastyczną ilustrującą utwór. Wybieramy wierszyki o tematyce zwierzęcej, gdyż konkurs jest częścią programu eTwinning i naszego projektu eF@una.


Wrześniowe konkursy przyrodnicze
1.
Szkoła została zgłoszona do ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Święto Drzewa”, której organizatorem jest Klub Gaja.
Celem programu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Uświadomienie jak ważną rolę w życiu człowieka pełnią drzewa. W ramach akcji zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w następujących konkursach:
• konkurs wiedzy pt. „Drzewa naszych lasów” kl.6
• konkurs fotograficzny pt. „Nasze drzewa” kl. 4-6
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty.

2. W nawiązaniu do międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata” zapraszam uczniów klas 4-6 do udziału w konkursie plastycznym na przygotowanie plakatu pt. ” Dbam o środowisko”
„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska.

/p.Sylwia Zagata/