eTwinning 2010/11            


Prace dzieci w projekcie WATERRINGS

Oto prace dzieci naszej szkoły: prezentacje Power Point:

Ø  Polish Baltic Sea presentation

Ø  Polish Baltic Animals presentation

Ø  Waterfalls in Poland presentation


Projekt WATERRINGS

Jesteśmy w trakcie kontynuacji projektu „Waterrings”. Współpracujemy z wieloma szkołami z Europy:

Escola EB/S Domingos Capela, Portugalia

Kubilay İlköğretim Okulu, Turcja

CEIP San Andrés - La Borreca, Hiszpania

Kállay Miklós Általános Iskola, Węgry

Osnovna škola ''Mertojak'', Chorwacja

Shaw Wood Primary School, Wielka Brytania

ZŠ Průhonice, Republika Czech

Uczniowie naszej szkoły pracują i dostają zadania z użyciem komputerów oraz Internetu. Oto link do przestrzeni projektu http://new-twinspace.etwinning.net/web/p39957

Mamy również dziennik naszego projektu http://twinblog.etwinning.net/28610/

 

Oto cząstka naszego projektu : przesłanie co w naszym życiu jest naprawdę ważne- http://www.youtube.com/watch?v=choOYBFZBVA&feature=player_embedded#at=77

 


Garść wiadomości o eTwinningu

Akcja eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oferując wsparcie, narzędzia i usługi, tak by szkoły mogły tworzyć w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa.

 

Portal eTwinning (www.etwinning.net) jest w tej akcji głównym miejscem spotkań oraz platformą pracy. Jest dostępny w trzydziestu pięciu językach i przyciągnął do siebie blisko 50 000 członków i ponad 4000 projektów realizowanych przez dwie lub więcej szkół z całej Europy. Portal oferuje narzędzia internetowe umożliwiające nauczycielom znalezienie partnerów do współpracy, zakładanie projektów, dzielenie się pomysłami, wymienianie się przykładami najlepszych praktyk oraz natychmiastowe rozpoczęcie współpracy z wykorzystaniem różnych, specjalnie dopasowanych do potrzeb narzędzi, dostępnych na platformie eTwinningu. 

 

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2007 roku jest ściśle związany z programem Lifelong Learning Programme. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 26 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Na szczeblu krajowym  eTwinning wspierany jest przez 30 Narodowych Biur Akcji eTwinning .

CSS (eTwinning Central Support Service, CSS)

Centralne Biuro Akcji eTwinning (eTwinning Central Support Service, CSS) jest organem koordynującym eTwinning. Biuro CSS znajduje się w Brukseli (Belgia).

eTwinning Central Support Service

European Schoolnet
61 rue de Trèves

1040 Bruksela

Belgia

www.etwinning.net
info@etwinning.net

 

Dzisiaj w eTwinning mamy:


 

“SCORE A GOAL” z Hiszpanii

 

Dzieci z  San Andrés - La Borreca w Ponferrada wykonali różne zdjęcia, obrazy, hasła oraz duży szalik, który został wysłany do premiera z prośbą o pomoc dla dzieci bez edukacji, szczególnie dla tych z Afryki.

Zdjęcia w naszej Galerii>>>


Zaczynamy projekt „Waterrings”

               

Rozpoczęliśmy projekt bardzo artystycznie. Po wysłuchaniu pięknych wodnych utworów Beethovena, Straussa i po puszczeniu wodzy fantazji stworzyliśmy prace plastyczne. Utworzone zostały uczniom również pulpity projektu „Kręgi wodne”.

  


Życzenia noworoczne z Europy

Nasza szkoła otrzymała życzenia świąteczno-noworoczne z Turcji oraz koordynatora eTwinning tamtejszej szkoły pani Burcu Lal…

oraz od koordynatora eTwinning szkoły w Portugalii pani Manuelii Coreiry.


Życzenia dla zaprzyjaźnionych szkół

Na zajęciach eTwinningu wysłaliśmy świąteczne życzenia bożonarodzeniowe zaprzyjaźnionym szkołom w Kanadzie, Anglii, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji i Czechach.

May joy and happiness snow on you, may the bells jingle for you and may Santa be extra good to you!

Merry Christmas and a Happy New Year!


Świąteczne życzenia z Hiszpanii

Otrzymaliśmy świąteczną kartkę wykonaną przez dzieci ze szkoły CEIP San Andrés - La Borreca w Hiszpanii z życzeniami od nauczycieli i dzieci. Dziękujemy i przesyłamy pozdrowienia!


Zaczynamy nowy projekt „WaterRings”

Wraz z szkołami europejskimi z Portugalii, Hiszpanii, Słowacji, Węgier oraz Turcji rozpoczynamy nowy projekt WaterRings, który będzie tym razem opierał się na muzyce, muzyce klasycznej i jej odbiorze przez uczniów. Poprzez słuchanie muzyki stworzymy obrazy, choreografie, taniec, prezentacje, wiersze, opowiadania, pamiętniki  pisane „jak palcem po wodzie”- tak, tematem przewodnim muzyki będzie świat wodny…


List gratulacyjny

22.października został wysłany przez Mirosława Marczewskiego Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dr Elżbietę Gajek eksperta eTwinning z Uniwersytetu Warszawskiego List Gratulacyjny do naszej placówki za otrzymanie prestiżowej Krajowej oraz Europejskiej Odznaki Jakości eTwinning za projekt „Picture and Sound Dictionary”.


Europejska Odznaka Jakości

Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za projekt „Picture and Sound Dictionary”. Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning. Odznaka Jakości ma postać elektronicznego certyfikatu. Lista laureatów Europejskiej Odznaki Jakości zamieszczona jest na portalu www.etwinning.net

Kryteria przyznawania Odznaki Jakości
Projekt zgłoszony do Odznaki Jakości musi odznaczać się wysokim poziomem w następujących aspektach:
• trwałość,
• wykorzystanie w projekcie technologii ICT,
• rezultaty i korzyści,
• integracja międzyprzedmiotowa,
• wymiar europejski,
• innowacja/kreatywność,
• ogólna jakość.


Praca dzieci z Escola EB 2,3 Domingos Capela, Portugalii nad projektem „Score a goal”

 

Oto dzieci z Portugalii wraz ze swoją panią Ligią Oliveira przy pracy nad projektem. Włączono do niego również zaangażowanych rodziców dzieci oraz nauczycieli szkoły. Wszyscy włączyli się do walki o edukację dla dzieci. 100 metrowy szalik kibica został wysłany do Premiera Wielkiej Brytanii.

Zdjęcia w naszej Galerii


Utworzyliśmy Dziennik projektu „Score a goal”

Oto link do dziennika- twinblogu projektu  http://twinblog.etwinning.net/22080/  Można  przeglądać tam działania dzieci, zdjęcia w ramach projektu oraz zamieścić komentarze.


List z Południowej Afryki

Nthabiseng Tshabalala jest 12 letnią dziewczynka z Południowej Afryki, która od niedawna może się uczyć. To dzięki corocznym akcjom organizacji charytatywnej GCE oraz działaniom dzieci z Janowic wiele dzieci takich jak Tshabalala mają możliwość edukacji. Oczywiście na świecie jest jeszcze 75 mln dzieci, które nie chodzą do szkoły. Dlatego nie będziemy ustawać w walce o ich podstawowe prawo do nauki. Dziewczynka przesyła nam podziękowania i opowiada o jej zaangażowaniu się w tą akcję. Wybiera się również na szczyt najbogatszych państw do Nowego Yorku, by tam opowiedzieć swoją historię i poprosić o wsparcie finansowe w celu edukacji dzieci.

Uczniowie naszej szkoły napiszą sugestie, które pomogłyby jej przekonać przywódców państw, aby zrobili największe starania o możliwość uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych wszystkie dzieci do 2015 roku. Zachęcamy do włączenia się w akcję na stronie www.join1goal.org/r/chooseourfuture

 

Dear Marlena and children of Janowice Primary School

Hello from South Africa! My name is Nthabiseng Tshabalala and I'm 12 years old, and go to Winnie Ngwekazi Primary School in Soweto, South Africa. It has been a huge honor to work on this issue with all of you. Education has changed my life, and I want every child around the world to have the same chance.

During the World Cup, I had the incredible chance to work with Shakira and 1GOAL. Together, we delivered Education Yellow cards from 1GOAL supporters to world leaders who were meeting here in South Africa.

I thought that meeting was big. But next week, all the leaders in the world are meeting at the United Nations to discuss how to deal with issues like education. So this week I’m travelling with the 1GOAL Campaign to New York City! At the summit, I will talk to world leaders, tell them my story, and ask them to make sure every child has a chance to get an education.

I also know they will listen much more closely if they are hearing from many people at once. So now I am asking you to join me. Imagine you could tell all the world leaders what you wanted them to do about education by 2015. What would you say? What kind of future do you want in 2015? 

I know I'm very young to be speaking to Presidents and Prime Ministers but they are deciding the future. And it is children, like me, who will live in that future. So I think it is important for us to tell them what kind of future we want to live in.

New York City is farther away from home than I've ever been. I’ve always wanted to go to America, so I am very excited and but I’m also very nervous. But I know I should go. I know that these leaders are choosing which future I will grow up with.

It could be a future where every child gets to go to school. That way, if you're good at maths, you can become an engineer. Or if you are good at science, you can become a scientist. We wouldn't need to worry about going hungry, because everyone would have good jobs that they are good at doing. (I would like to be a writer. Can you tell?)

Or it could be a future where most kids still can't go to school. So even really smart people can't find a job, because they never learned anything. In many places like where I grew up, there would be no engineers to build new buildings and no scientists to help cure diseases. And people will go hungry because they cannot find work.

I am hoping that I can encourage the leaders in New York to choose the better future for me and children around the world.

And I am hoping you will write to me about the world you want in 2015. I want to add all of your voices to mine at the United Nations next week. Please write your answer to me right away: 

www.join1goal.org/r/chooseourfuture

I believe that this way, we don't have to just wait to see what the future brings. We can choose our own future.

Thank you for being part of 1GOAL. And thank you for fighting for me and all the other children and adults in the world who are denied an education.

Sincerely,
Nthabiseng Tshabalala


Dzieci z Espinho, Portugalii razem z dziećmi z Janowic

Pani Manuela Correia wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej Escola EB/S Domingos Capela z miejscowości Espinho w  Portugalii przyłączyli się do projektu majowo-czerwcowego „Score a goal”. Razem staramy się o edukację dla dzieci i dorosłych, których na nią nie stać lub najbliższa szkoła znajduje się daleko od ich miejsca zamieszkania. Oto ich działania w ramach projektu „Zdobądź gola”.

Link do przestrzeni projektu „Score a goal” http://new-twinspace.etwinning.net/web/p29058

       


Narodowa Odznaka Jakości eTwinning za projekt „Słowniczek Obrazkowo-Dźwiękowy”

5. września 2010 roku nasza szkoła została odznaczona Narodową Odznaką Jakości eTwinning za ukończony w ubiegłym roku szkolnym projekt „Picture and Sound Dictionary”.  Projekt został oceniony przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej. Chcielibyśmy podziękować za europejską współpracę przy wspólnym projekcie pani Janie Reponovej ze Słowacji-Vrutky, pani Begonie Trancon z Hiszpanii-Ponferrady, pani Ligi Oliveira z Portugalii-Milherios de Poiares.


 

Szkolny koordynator współpracy europejskiej szkół - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik