eTwinning 2009/10             


Projekt „Score a goal” ukończony

16. czerwca miała miejsce w naszej szkole oraz szkołach partnerskich (ze Słowacji, Hiszpanii, Portugalii) lekcja poświecona dzieciom, które nie mają możliwości zdobywania edukacji. Na wcześniej wykonanym papierowym szaliku kibica złożyliśmy nasze podpisy na znak solidaryzowania się z 72 mln dziećmi bez edukacji. Napisaliśmy list do Premiera Wielkiej Brytanii z prośbą o finansową pomoc dla nich. Na stronie www.sendmyfriend.org dołączyliśmy do grona milionów (ponad 9 mln) ludzi i wykonaliśmy nasze własne szaliki kibica na znak przyłączenia się również do akcji piłkarzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Wszystkie materiały wykonane przez dzieci szkoły partnerskie przesłały do Premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona.

   


„Score a goal” project

On 16th June we –together with our partner school children- had the lesson devoted to children who cannot go to school. We have signed our paper scarf, because we wanted to solidarize with 72 mln children without education.
We have also written the letter to the Prime Minister- David Cameron to help financially those children. We have joined thousands of people and made our scarves on
www.sendmyfriend.org Our partner schools from Slovakia, Portugal, Spain have sent all made by pupils materials to the Prime Minister.


Pierwsze kroki projektu “Score a goal”

Jako pierwszy w naszym projektowym planie został utworzony szalik kibica Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Afryce. Jest to pierwsza część szalika. Następne części wykonują dzieci ze Słowacji, Hiszpanii oraz Portugalii. Symbolizuje on naszą solidarność z wszystkimi, którzy walczą o prawo do edukacji dla dzieci w każdym zakątku świata. Zostanie on przesłany do Premiera Wielkiej Brytanii, aby przypomnieć o obietnicach finansowego wsparcia dla potrzebujących.


eTwinning to 5-latek

               

W naszej szkole postanowiliśmy uczcić naszego pięciolatka- akcję eTwinning, przyłanczając się do szkół z całej Europy. 5. maja bawiliśmy się wybornie. Udekorowaliśmy salę balonami z wypisanymi na nich życzeniami „Happy Birthday to eTwinning action”, wykonaliśmy wielką kartkę urodzinową z życzeniami dla akcji eTwinning (czyli dla wszystkich dzieci, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy należą do tej akcji) oraz posmakowaliśmy pysznego eTwinningowego tortu. To przyjęcie urodzinowe zapadnie w naszej pamięci na długo. Dziękujemy pani Jolancie Rąba za przygotowanie przepięknych i przesmacznych żółto- niebieskich tortów!


Nowy projekt eTwinning „Score a goal”

Rozpoczynamy nowy projekt “Score a goal”. Partnerstwo i projekt został już zaakceptowany przez Narodowe Biura akcji eTwinning w Polsce, Portugalii oraz przez Centralne Biuro akcji eTwinning w Brukseli. W ramach projektu będziemy współpracować ze Szkołą Podstawową Escola EB 2,3 Domingos Capela z Portugalii, ze Szkołą Podstawową CEIP San Andrés - La Borreca z Hiszpanii, ze Szkołą Podstawową ZŠ s MŠ Ul. M.R.Štefánika, Vrútky ze Słowacji oraz ze Szkołą Podstawową Escola EB 2,3 Domingos Capela z Portugalii.

Celem projektu jest pomoc dzieciom, które nie mają możliwości edukacji z różnych powodów: wojny, ubóstwa, dalekiej drogi do najbliższej szkoły, braku budynków szkolnych, braku nauczycieli, czy też przekonań, że dziewczynka powinna zostać w domu, a nie pobierać nauki. W czerwcu zostanie przeprowadzona lekcja na istocie edukacji w życiu każdego dziecka oraz stworzymy szal kibica jako znak jedności z dziećmi bez możliwości edukacji oraz jako znak przyłączenia się do grona tysięcy ludzi, polityków, piosenkarzy, głów państw, sportowców, którzy chcą pomóc dzieciom uczęszczać do szkoły. Materiały z lekcji, zdjęcia, listy oraz nasz wspólny polsko-portugalsko-słowacko-hiszpański szal kibica zostanie przesłany do Premiera Wielkiej Brytanii, aby przypomnieć szefom najbogatszych państw świata o złożonej przez nich obietnicy o finansowym wsparciu dla dzieci bez edukacji. W czerwcu przyłączają się do akcji piłkarze, trenerzy oraz organizatorzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Afryce.


Blog projektu eTwinning

Oto link do blogu naszego polsko-słowacko-hiszpańsko-portugalskiego projektu SOUND AND PICTURE DICTIONARY - twinblog.etwinning.net/9535/  Jesteśmy gotowi aby podsumować nasze prace i cały projekt. Będziemy ubiegać się o Odznakę Jakości eTwinning. Odznaki przyznawane są przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej.

 Jakie są korzyści Odznaki Jakości?

Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły w ogóle, publiczne uznanie poświęcenia się jakości i otwarcia się na współpracę europejską.

Kto przyznaje krajową Odznakę Jakości?

 Narodowe Biuro Akcji eTwinning(NSS) pod patronatem Komisji Europejskiej z każdego kraju ocenia zgłoszenia szkół do Odznaki Jakości.

Jakie są kryteria przyznania Odznaki Jakości?

 Projekt musi być bez zarzutu w następujących obszarach: (1) Trwałość, (2) Wykorzystanie w projekcie technologii ICT, (3) Rezultaty i korzyści, (4) Integracja z nauczanymi treściami, (5) Wymiar europejski, (6) Innowacja/kreatywność oraz (7) Ogólna jakość./źródło www.etwinning.pl/


 

Życzenia wielkanocne dla Europy i za ocean

Wysłaliśmy najlepsze życzenia dla naszych przyjaciół w Europie oraz Kanadzie. Dzieci i nauczyciele zza granic naszego kraju otrzymali od nas e-kartki. Oto jedna przykładowa-bez dźwięku i ruchu, ponieważ oryginalne pocztówki mają tylko ich adresaci.


Praca ze Słowniczkiem dźwiękowo-obrazkowym dzieci ze Słowacji i Polski
Piątoklasiści ze Słowacji pracowali ze wspólnym słowniczkiem, który został utworzony przez szkoły ze Słowacji, Hiszpanii, Portugalii oraz Polski. Byli bardzo zadowoleni z efektów pracy. Oto oni. Patrz na zamieszczone zdjęcia.


       

 

A to już nasi drugoklasiści, którzy chętnie pracują w pracownikomputerowej również ze słowniczkiem.

               
 


Życzenia świąteczne dla Europy

Chcemy złożyć najpiękniejsze życzenia ŚWIATECZNE dla naszych partnerów z poza granic naszego kraju i owocnej współpracy europejskiej- dla szkół z Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Słowacji, Czech- od dzieci i grona pedagogicznego z Polski, Janowic.

Życzenia prosto z Ponferrady, Hiszpanii

La comunidad educativa del CEIP

San Andrés - La Borreca de Ponferrada,

os desea a todos

una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.


Projekt europejski „Słowniczek dźwiękowo-obrazkowy”

Kończymy wspólny projekt europejski z  zaprzyjaźnionymi szkołami ze Słowacji, Czech, Hiszpanii, Portugalii oraz Turcji. Oto nasza wspólna praca – została przedstawiona i wywieszona na gazetce szkolnej. Czekamy jeszcze na prace z Czech oraz Turcji.


eTwinning- Europejska współpraca szkół- jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej promującym wykorzystywanie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współpracują, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwnning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia klasy na Europę.

eTwinning jest akcją adresowaną do szkół. Zapewnia nauczycielom przestrzeń wirtualną i wsparcie organizacyjne, aby pomóc im znaleźć partnerów w krajach europejskich w celu wspólnej pracy, dzieleniu wspólnych zainteresowań i rozwijaniu wzajemnego zrozumienia pomiędzy młodymi ludźmi. eTwinning daje uczniom możliwość rozwijania w naturalnym szerokim środowisku wielu różnych kompetencji: językowych, interkulturowych i technicznych. Uczą się oni komunikacji pisanej i ustnej w wielu językach. Poziom trudności tematu i języka musi być dostosowany do możliwości intelektualnych uczniów. Rośnie motywacja do nauki języków głównie angielskiego jako języka globalnego i potrzeba uczenia się, ponieważ słownictwo i gramatyka są przyswajane do natychmiastowego, a nie przyszłego, wykorzystania. Tematy są wybierane przez nauczycieli i uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami i celami. Nauka staje się więc bardziej indywidualna i angażująca emocjonalnie. Praca w grupach, zarówno w klasie jak i z partnerami za granicą tworzy wiele okazji do wymiany poglądów i opinii, organizowania ich i przedstawiania w jasno określonym celu komunikacyjnym. Poprzez użycie poczty elektronicznej, pogwarek, czyli czatów, i forum, tworzenie i publikowanie stron internetowych, plików dźwiękowych i wideo (używane na przykład w prezentacjach Power Point) uczniowie rozwijają sprawność czytania i pisania w gatunkach tekstów charakterystycznych dla komunikacji cyfrowej. Owa współpraca pomaga uczniom nie tylko poznawać inne kultury, lecz także lepiej zrozumieć kulturę ojczystą i jej wartości. Mają szansę odkrywać wspólne uniwersalne wartości w kontekście szerszym niż lokalny. Poszukiwanie tych wartości jest charakterystyczne dla okresu dojrzewania w latach szkolnych. Dzieci uczą się rozpoznawać podobieństwa i różnice kulturowe oraz akceptować je bez osądzania. Uczą się także odróżniać zachowania, które są akceptowane w innej kulturze, chociaż w ich własnej mogą wydawać się dziwne od zachowań, które nie są akceptowane w żadnej kulturze. Wiedza o kulturze partnera w eTwinning i doświadczenia interkulturowe zdobyte w projekcie budują ogólną postawę otwarcia i tolerancji wobec innych kultur. Pozytywny stosunek do ludzi, którzy mówią innymi językami oraz mają swoje własne zwyczaje budzi ciekawość i pomaga ograniczyć pojęcie obcości i osobliwości. Młodzi ludzie stają się „obywatelami świata”.


Szkolny koordynator współpracy europejskiej szkół - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik