eTwinning 2008/9


    "Sport" projekt ze Słowacji

Otrzymaliśmy prezentację wykonaną przez dzieci ze Słowacji. Dotyczy sportu i słownictwa z nim związanego. Możemy przeglądać obrazy, czytać tekst oraz słyszeć go w wykonaniu rówieśników ze Słowacji. Oto ich praca.


„Picture and Sound Dictionary”- część słowniczka z Portugalii

Dzieci wraz ze swoim opiekunem panią Ligią Oliveirą ukończyły swoją część projektu słownika obrazkowo-dźwiękowego. Przesłali nam oraz naszym partnerom prace o pogodzie.

Oto ich praca.


Mamy blog naszego projektu

Założyliśmy własną stronę internetową, blog obecnie wykonywanego wspólnego projektu: SŁOWNICZKA OBRAZKOWO- DŹWIĘKOWEGO. Jest on środkiem dokumentacji oraz promocji projektu. Można na niej zamieszczać własne komentarze.

Oto jego strona:  http://twinblog.etwinning.net/9535/


Słowniczek dźwiękowo-obrazkowy szkoły z Ponferrady w Hiszpanii

Dzieci z Hiszpanii ukończyły swoją część wspólnego projektu „Picture and Sound Dictionary”. Dotyczyła ona słownictwa związanego z domem, jego wnętrzem i ogrodem.

Popatrz na pracę dzieci z Hiszpanii.


Życzenia Wielkanocne dla partnerów

Wysłaliśmy życzenia wielkanocne do 5 szkół partnerskich. HAPPY EASTER!


Słowniczek obrazkowo-dźwiękowy naszej szkoły gotowy

Właśnie ukończyliśmy kolejny projekt szkolny „Picture and Sound Dictionary”. Zawiera słownictwo związane z zawodami naszych rodziców oraz ich dźwiękowe odpowiedniki w języku angielskim. Każdy zawód przedstawiony jest przez innego ucznia naszej szkoły z klas 1-6.

Prezentacja ta została wysłana do 5 szkół partnerskich.

Czekamy z niecierpliwością na ich części wspólnego projektu.

 


Mamy bezcenne głosy

Bardzo ważną częścią naszego projektu “Picture and Sound Dictionary” jest nie tylko obraz, ale również dźwięk.  Po ukończeniu projektu obrazkowego przyszedł czas na dźwięk. Dlatego uczniowie nagrywali swoje bezcenne głosiki, czytając tekst w języku angielskim. Niepowtarzalne dźwięki ( bo przecież każdy ma swój indywidualny ton, brzmienie i melodie głosu) zastały zarejestrowane w projekcie słowniczka. Teraz czekają na przesłanie do szkół partnerskich, od których również otrzymamy ich prace obrazkowo-dźwiękowe, aby stworzyć jeden polsko-słowacko- czesko-hiszpańsko-portugalsko-turecki słownik obrazkowo-dźwiekowy.

Popatrzcie jak pracowaliśmy.


Tworzymy słowniczek obrazkowo-dźwiękowy

Dzieci pełne entuzjazmu rozpoczęły prace nad europejskim projektem „Picture and Sound Dictionary”. Należało najpierw odnaleźć obrazki, które będą pasować do wybranego dla naszej szkoły słownictwa związanego z zawodami naszych rodziców. Szukaliśmy ich korzystając z Internetu. W prezentacji Power Point każdy slajd będzie miał dwa obrazki, które będą opatrzone opisem w języku angielskim oraz nagraniem głosu dzieci, które będą je czytały. Popatrzcie jak pracowaliśmy.

       


Mamy swoje pulpity Twinspace

Każdy chętny i dysponujący czasem uczeń posiada swoją własną przestrzeń eTwinning. Ta przestrzeń to osobisty pulpit Twinspace, na którym uczniowie śledzą postępy projektu, wpisy swojej pani koordynator, jak i pań koordynatorek z Europy, mają kalendarz, swoją pocztę, forum, tablicę informacyjną, czat oraz „mój zespół”. W moim zespole posiadają adresy email swoich kolegów ze Słowacji, Czech, Hiszpanii, Portugalii. Popatrzcie jak porozumiewaliśmy się z nimi korzystając z pulpitów.


 

Oto nasi partnerzy z Portugalii na wycieczce w muzeum Fundação de Serralves (słynie z pięknych ogrodów) w miejscowości Oporto. Przesyłają nam najlepsze pozdrowienia. Są w trakcie wykonywania projektu „Picture and Sound Dictionary”.

 


Życzenia świąteczne z Hiszpanii

12 grudnia nasza szkoła otrzymała kartkę świąteczną drogą emailową z życzeniami od dzieci Szkoły Podstawowej z Ponferrady, Hiszpanii. Dziękujemy im serdecznie oraz życzymy również szczęścia i zdrowia w nadchodzącym 2009 roku. Zobacz e-kartkę.


Wysłaliśmy życzenia do przyjaciół z 6 państw

Dzieci wraz z opiekunem wysłały drogą e-mailową tradycyjną polską kartkę świąteczną do rówieśników oraz nauczycieli ze Słowacji, Czech, Hiszpanii, Portugalii, Anglii a nawet Turcji. Jest to część naszej rodzimej kultury, niech inni ją również poznają.


„Picture and sound dictionary” projekt zatwierdzony

Nasz nowy projekt został zatwierdzony przez Narodowe biuro Akcji eTwinning w Polsce, Centralne Biuro Akcji eTwinning w Brukseli oraz Narodowe Biuro Akcji w Hiszpanii. W ramach projektu współpracujemy ze Szkołą Podstawową La Borecca w Hiszpanii, Szkoła Podstawową Milherios de Poiares w Portugalii, Szkołą Podstawową M.R. Stefanika ze Słowacji, Gimnazjum Ostrava-Hrabuvka z Czech. Poza eTwinning będziemy kontaktować się i wymieniać informacjami ze Szkołą Podstawową z Mersin z Turcji. Rozpoczynamy pracę nad słownikiem obrazkowo-dźwiękowym. Będzie on pomocny i użyteczny w nauce języka angielskiego. Wykonany będzie przez dzieci sześciu narodowości. Każde dziecko naszej szkoły będzie mogło się w taki słownik zaopatrzyć. (cdn)


 

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Portugalii

Od września kontynuujemy współpracę ze szkołami europejskimi. Są to szkoły zaprzyjaźnione z Czech, Słowacji, Hiszpanii, Turcji, Anglii oraz Portugalii. W październiku zaczynamy pracować nad nowym, wspólnym  projektem – słownikiem obrazkowym wykonanym w prezentacji Power Point. Będziemy łączyć w niej obraz, słowo pisane oraz słowo mówione. Połączymy wiele zmysłów dzieci, aby jak najszybciej i najłatwiej nauczyć się słownictwa języka angielskiego. Ze szkołą Podstawową z Milheirós de Poiares będziemy współpracować pierwszy rok, ale na pewno okaże się on owocny i pełen dobrej zabawy. Jej szkolnym koordynatorem eTwinning jest pani Ligia Oliveira. Oto link do strony internetowej szkoły z Portugalii www.eb23-milheiros-poiares.rcts.pt


 

Dwie Krajowe Odznaki Jakości eTwinning dla szkoły

31 maja 2008 roku nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości za projekt „Are we eTwins?Similarities beyond borders”. A w czerwcu została przyznana druga Krajowa Odznaka Jakości za projekt „The Pine tree- fairytale of love and friendship”.

 Odznaki przyznawane są przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej. W ramach tych projektów współpracowaliśmy ze szkołami ze Słowacji, Czech oraz Hiszpanii.

 Jakie są korzyści Odznaki Jakości?

Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły w ogóle, publiczne uznanie poświęcenia się jakości i otwarcia się na współpracę europejską.

Kto przyznaje krajową Odznakę Jakości?

 Narodowe Biuro Akcji eTwinning(NSS) pod patronatem Komisji Europejskiej z każdego kraju ocenia zgłoszenia szkół do Odznaki Jakości.

Jakie są kryteria przyznania Odznaki Jakości?

 Projekt musi być bez zarzutu w następujących obszarach: (1) Trwałość, (2) Wykorzystanie w projekcie technologii ICT, (3) Rezultaty i korzyści, (4) Integracja z nauczanymi treściami, (5) Wymiar europejski, (6) Innowacja/kreatywność oraz (7) Ogólna jakość./źródło www.etwinning.pl/

 

Składam podziękowania dla pani Begony Trancon- nauczycielowi Szkoły Podstawej z Ponferrady, pani Janie Reponova- nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Vrutky, pani Danie Blazejova- nauczycielowi z Gimnazjum w Ostrawie, pani Danucie Uniwersał- współkoordynatorowi eTwinning, pani Jolancie Kuczyńskiej- nauczycielowi języka polskiego oraz wszystkim nauczycielom z naszej szkoły za pomoc i wsparcie w akcji eTwinning.


Szkolny koordynator współpracy europejskiej szkół - mgr Marlena Niemczyk-Handzlik