eTwinning 2007/8


List od Premiera Wielkiej Brytanii

W kwietniu 2008 wysłaliśmy list, prace dzieci oraz materiały z lekcji na temat istoty edukacji w życiu dzieci, do Premiera Wielkiej Brytanii Gordon’a Brown’a w ramach akcji charytatywnej „Send my friend to school”. W odpowiedzi Premier wysłał nam list, w którym dziękuje nam za udział w tak ważnej akcji. Oto fragmenty listu:

 

Dziękuję za wasz list o kampanii „Send my friend to school”. Papierowi przyjaciele, których przysłaliście są wspaniałe.

Wierzę, że inwestowanie w edukację dzieci jest bardzo ważne. Edukacja może zmienić życie dziecka, aby wiodły dłuższe i zdrowsze życie, w przyszłości zarabiały na utrzymanie oraz były w stanie zaopiekować się własnymi dziećmi. Bez edukacji dzieci będą skazane na analfabetyzm, choroby, ubóstwo i niepotrzebną wczesną śmierć. Wasze prace pokazały to w sposób bardzo jasny i przejrzysty. (…)

Osiem lat temu przywódcy państw obiecali edukację dla wszystkich dzieci przed 2015 rokiem. (…) Zostały powzięte już wielkie kroki we właściwym kierunku. Już ponad 41 mln więcej dzieci chodzi do szkoły niż było to w roku 2000. W samej Afryce 29 mln dzieci więcej uczęszcza na lekcje. Ale nadal istnieje 72mln dzieci, które nie mają dostępu do edukacji. (…) Łącznie potrzeba 9 bilionów dolarów aby zapewnić edukacje w szkołach podstawowych oraz na szkolenie nauczycieli. Zjednoczone Królestwo przyłancza się do tej sumy – nasza składka wynosi 8,5 biliona funtów na 10 lat, które maja pomóc opłacić nauczycieli, rozbudować zbyt małe sale lekcyjne, wyremontować budynki w opłakanym stanie, zapewnić opłaty szkolne. UK oraz Francja zgodziły się pomóc 8 mln dzieci w Afryce, przed 2010, czyli jeszcze przed Światowym Pucharem Świata w Piłce Nożnej w Południowej Afryce. Pracujemy także nad tym, aby zachęcić inne państwa do współpracy. W lipcu ubiegłego roku ja oraz Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych zwołaliśmy międzynarodowe spotkanie, aby przyśpieszyć prace w tym kierunku. Potrzebujemy nie tylko rządów państw, ale także organizacji buisnessu, handlu, związków, czy grup religijnych. 25 września 2008 na specjalnym szczycie Narodów Zjednoczonych wszystkie te grupy spotkają się aby przemyśleć podjęcie realnych, praktycznych kroków w celu rozwiązania tego problemu.

Przypominamy innym państwom, które złożyły obietnicę pomocy dzieciom, aby jej nie łamały. (…)

Dziękuje za poświęcony czas i list.

                                               Z poważaniem

                                               Gordon Brown

                                               Premier Wielkiej Brytanii

Dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Konopnickiej

/tekst napisała Marlena Niemczyk-Handzlik/


Ustanowiliśmy rekord na największą lekcje świata!

Ustanowiliśmy rekord na największą lekcję świata! 23 kwietnia ponad 7,5 miliona uczniów z ponad 100 państw wzięło udział w lekcji, na której zwracaliśmy uwagę na ważność edukacji w życiu każdego ucznia. 225,000 kart pracy (na których dzieci umieszczały argumenty za uczęszczaniem do szkoły, role nauczycieli, poszanowanie praw dziecka i każdego człowieka) wysłano do zainteresowanych szkół. Informacje ze szczytu G8 będą podawane po spotkaniu najbogatszych państw.

Podziękowania dla Nicoli Candbury- koordynatorowi szkół akcji

/tekst pisała Marlena Niemczyk-Handzlik/


Zostaliśmy odznaczeni przez biuro Akcji eTwinning

31 maja 2008 roku nasza szkoła otrzymała Krajową Odznakę Jakości za kolejny projekt „Are we eTwins?Similarities beyond borders”. Została przyznana przez Narodowe Biuro Akcji eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej. W ramach tego projektu współpracowaliśmy ze szkołami ze Słowacji, Czech oraz Hiszpanii. Być może zostanie przyznana nam Odznaka Europejska.

 Jakie są korzyści Odznaki Jakości?

Odznaka Jakości jest konkretnym wyrazem uznania dla nauczycieli i uczniów za wysoki poziom działań poświęconych eTwinningowi. Dla uczniów jest to wspaniała motywacja do dalszej pracy, a dla szkoły w ogóle, publiczne uznanie poświęcenia się jakości i otwarcia się na współpracę europejską.

Kto przyznaje krajową Odznakę Jakości?

 Narodowe Biuro Akcji eTwinning(NSS) pod patronatem Komisji Europejskiej z każdego kraju ocenia zgłoszenia szkół do Odznaki Jakości.

Jakie są kryteria przyznania Odznaki Jakości?

 Projekt musi być bez zarzutu w następujących obszarach: (1) Trwałość, (2) Wykorzystanie w projekcie technologii ICT, (3) Rezultaty i korzyści, (4) Integracja z nauczanymi treściami, (5) Wymiar europejski, (6) Innowacja/kreatywność oraz (7) Ogólna jakość./źródło www.etwinning.pl/

Składam podziękowania dla pani Begony Trancon- nauczycielowi Szkoły Podstawej z Ponferrady, pani Janie Reponova- nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Vrutky, pani Danie Blazejova- nauczycielowi z Gimnazjum w Ostrawie oraz pani Danucie Uniwersał za całoroczną owocną współpracę w ramach akcji eTwinning.


Nasz trzeci projekt “Choinka- bajka o miłości i przyjaźni”

Oto wystawki prac naszego trzeciego projektu na ścianach Szkoły Podstawowej w Ponferradzie, Hiszpanii.

   

Oto wystawki prac naszego trzeciego projektu na ścianach Szkoły Podstawowej w Vrutky, Słowacja.

       

Oto wystawki prac naszego trzeciego projektu na ścianach Szkoły Podstawowej w Janowicach, Polska.


Nasz trzeci projekt “Choinka- bajka o miłości i przyjaźni”

Podzieliliśmy wspólnie ze szkołami partnerskimi bajkę pt.: „Choinka” Andersena na 5 części. Do każdej z nich szkoły partnerskie przygotowują historyjkę obrazkową. Popatrzcie na pierwszą jej część wykonaną przez dzieci szkoły podstawowej z Vrutky (Słowacja).

Druga część baśni została przedstawiona przez uczniów Gimnazjum w Ostrawie (Czechy)

Oto trzecia część bajki wykonana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Janowicach (Polska).

Następnie część czwarta „Choinki” przesłana przez Szkołę Podstawową z Ponferrady (Hiszpania).

Oto piąta część baśni, którą przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Janowicach (Polska).

Dzieci z Ponferrady postanowiły wystawić bajkę na scenie przed społecznością szkolną na obchody dnia szkoły dnia 30 listopada. Popatrzcie.

Dzieci z Janowic przedstawiły na scenie baśń "Choinka"  przed społecznością Janowic oraz władzami Gminy Bestwina dnia 2 stycznia 2008 roku. Reżyserem przedstawienia była pani mgr Jalanta Kuczyńska. Popatrzcie.


Nasz drugi projekt "Are we eTwins?Similarities beyond borders"

Oto nasz drugi projekt eTwinning "Are we eTwins?Similarities beyond borders". Jest on wykonany przez dzieci z Janowic, Polski.

Oto część drugiego projektu wykonana przez dzieci z Hiszpanii. Popatrz.

Oto część drugiego projektu wykonana przez dzieci ze Slowacji. Popatrz.

Oto druga część projektu wykonana przez dzieci z Czech. Popatrz.


Wyniki eLearning Awards

Z 28 państw wybrano jeden projekt, który wygrał eLearning Awards. Jest to maltański projekt: ‘Rescue La Vallette: An Adventure in Time’. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w Brukseli 6 grudnia 2007r.


Rezultaty quizu dotyczącego projektu ”Are we eTwins? Similarities beyond borders”

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z quizem. Ogólnie osiągnęli 80% poprawnych odpowiedzi. Jednakże mieli problemy z nazwiskami koordynatorów eTwinning. Koordynator eTwinning Republiki Czech- Dana Blazejova.

Rezultaty quizu z Hiszpanii: dzieci bardzo ucieszyły się uzupełniając quizy. Po uzupełnieniu quizów okazało się, że są one poprawne w 85%. Ćwiczenie powiodło się. Begonia Trancon- koordynator z Hiszpanii.

Uczniowie ze Słowacji ukończyli quiz. Muszę przyznać, że była to dla nas niezła zabawa. Quiz z Ostrawy wypełniliśmy w 100%, quiz z Janowic wypełniliśmy w 85%, natomiast quiz z Ponferrady w 90%.Jana Reponova- eTwinning koordynator.

Quiz z Ostravy wypełniliśmy w 100% poprawnie, z wyjątkiem 3 pytania. Nie wszyscy uczniowie pamiętali jaki jest symbol miasta Ostrawy. Pytania 2,3,4,7,10,11,13,15 z quizu z Vrutki dzieci wypełniły poprawnie w 100%. Pozostałe tylko w 50% były poprawne. Quiz z Ponferrada wypełniono w 100% poprawnie z wyjątkiem 1 i 4 pytania. Uczniowie nie pamiętali w jakiej części Hiszpanii leży szkoła i jak nazywa się koordynator z Hiszpanii. Była to dla nas super zabawa. Dzięki niej dowiedzieliśmy sie więcej na temat państw partnerów, miast, czy miejscowości, w których żyją, ich szkole, kulturze i zwyczajach. Marlena Niemczyk-Handzlik- koordynator z Janowic.


eLearning Awards

 eLearning Awards to dobra sposobność aby promować projekt eTwinning i zdobyć nagrodę pieniężną. Konkurs, który rozpoczęto w październiku zakońkczył się 11 listopada 2007. W tym roku na nagrodzone szkoły czeka 20,000 euro. Zwycięzcy będą zaproszeni na specjalną ceremonię do Brukseli 6 grudnia 2007. Oto kategorie, które musi spełnić projekt eTwinning:

Wysłaliśmy nasz pierwszy projekt “Send my friend to school” na konkurs eLearning Awards. Zgłoszenie, opis naszego projektu można przeglądać na stronie http://elearningawards.eun.org.

We have created the human chain on 21st April 2007 in front of our school building. We want to help pupils who cannot go to school. There were 101 pupils and our local Bestwina Parish representatives taking part in the chain. We have added the song "We are the world" which was sung by our school choir. The choir was prepared by Mrs Dorota Pollak. Have a look and listen! (we are enclosing the recorded song)

The Konopnicka Primary School pupils and the school eTwinning coordinator- Mrs Marlena Niemczyk-Handzlik

Przypominamy nasz pierwszy projekt, który wykonaliśmy wspólnie z Wielką Brytanią, Francją, Bułgarią, Litwą, Ugandą, Ghaną, Słowacją oraz z Republiką Czech.


 

TYDZIEŃ ETWINNING W NASZEJ SZKOLE

 

W poniedziałek 24 września 2007 na szkolnej świetlicy wykonaliśmy łańcuch serduszek symbolizujący przyjaźń, współpracę oraz różnorodność kultur, ras, narodowości, języków, obyczajów dzieci Europy. Tego dnia również zgłosiliśmy uczestnictwo naszej szkoły w konkursie europejskim „Unia Europejska a walka z dyskryminacją”, którego celem jest zachęcenie młodzieży do promowania zasady równego traktowania i równych szans wśród obywateli i mieszkańców Unii Europejskiej. Hasło NIE DLA DYSKRYMINACJI wyraża podstawowe wartości Europy i stanowi część jej codziennych działań. Franco Fratini, wice przewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa ogłaszając konkurs, powiedział: ‘Zakaz wszelkiej dyskryminacji, w tym dyskryminacji z powodu płci, rasy, koloru skóry, języka ojczystego, poglądów politycznych czy narodowości, to zasada uznawana przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej’.

 Popatrz, z jakim mozołem wykonywaliśmy prace. Było to genialne doświadczenie dla wszystkich. Każde serduszko to jakby nasz kolega po drugiej stronie monitora komputera.

 

               

We wtorek 25 września 2007 złożyliśmy wizytę pani Danucie Uniwersał w szkolnej pracowni komputerowej. Odwiedziliśmy stronę internetową eTwinningu, poszerzając swoją wiedzę na temat naszej współpracy europejskiej. Bawiliśmy się również w małych poetów- tworzyliśmy wierszyki dotyczące działań eTwinningu. Zarejestrowaliśmy również nowy projekt eTwinning: ”Choinka- bajka o miłości i przyjaźni”. Uczestniczyć w nim będą zaprzyjaźnione szkoły z Czech, Słowacji i Hiszpanii. Zerknij na nasze wiersze. Są wspaniałe i pełne ciekawych a czasem głębokich myśli- tworzyły je dzieci klasy czwartej, piątej i szóstej.

Dzieci klasy trzeciej spotkały się z poezją sam na sam podczas lekcji języka angielskiego. Oto ich wierszyki.

                                                                   

W środę 26 września 2007 odwiedziliśmy publiczną bibliotekę w Janowicach i przedstawiliśmy współpracę ze szkołami partnerskimi: Słowacją, Czechami i Hiszpanią. Pani bibliotekarka bardzo uważnie wsłuchiwała się w słowa dzieci, które przedstawiały akcję eTwinning- jej cele, zadania, naszą historię związaną z owym partnerstwem. Zostawiliśmy jej zdjęcia naszych przyjaciół z państw partnerskich, omawiając każde z nich. Biblioteka w Janowicach użyczyła nam również dostępu do Internetu i jeszcze raz surfowaliśmy po stronie eTwinning. Korzystając z bogatych zasobów biblioteki, szukaliśmy ciekawych informacji, wiadomości o krajach, z którymi współpracujemy. W encyklopediach, przewodnikach, mapach i broszurach znaleźliśmy mnóstwo informacji. Rozmawialiśmy na ten temat z naszym koordynatorem eTwinning, jak również z panią bibliotekarką. Dziękujemy jej za serdeczne przyjęcie i zaproszenie do kolejnych odwiedzin biblioteki. Zobaczcie jak pracowaliśmy.

Popatrzcie, jaką piękną wystawkę przygotowała pani bibliotekarka. Jest to specjalne miejsce dla eTwinning w publicznej bibliotece w Janowicach. Każdy odwiedzający z wielkim zainteresowaniem przegląda nowy kącik, zadając masę pytań o eTwinning panią bibliotekarkę. Dziękujemy!

                               

 W czwartek 27 września 2007 jako uwieńczenie obchodów „Tygodnia eTwinning” w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o eTwinning oraz Unii Europejskiej. Na sali gimnastycznej zebrała się cała społeczność szkolna- uczniowie  klas I- VI, nauczyciele,  zaproszeni goście: pan Artur Beniowski- zastępca wójta Gminy Bestwina, pan Andrzej Wojtyła, pan Stanisław Nycz, pan Jerzy Borutka- radni Gminy Bestwina oraz przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej w Bestwinie wraz z opiekunem- panią Barbarą Sabudą-Pietrasik. Na wstępie przedstawiono główne założenia, cele oraz priorytety akcji eTwinning a następnie przeprowadzony został konkurs o eTwinning i Unii Europejskiej dla klas starszych IV-VI. Każda trzyosobowa drużyna zmagała się z różnymi konkurencjami i pytaniami. Aby odpowiedzieć na sześć pytań przedstawiciele każdej trójki musieli „dostać się do swojego pytania” przekłuwając kolejny niebieski bądź żółty balonik. Nie lada frajdy sprawiła również dzieciom „zabawa przez skojarzenia”. Dzieci musiały odgadnąć, z jakim państwem europejskim kojarzą się im obrazki: jednym z najtrudniejszych okazał się portret braci Grimm, których kojarzymy z Niemcami. Ostatnia konkurencja była konkurencją na szybkość-, choć to nie były zawody sportowe. Uczniowie w jak najkrótszym czasie mieli ułożyć rozsypane logo eTwinning. Na tym etapie konkursu najlepsi okazali się uczniowie klasy piątej. Po ogólnym podsumowaniu punktów, ogromie emocji, śmiechu, oklaskach i strzałach pękających baloników okazało się, że każda z grup uzyskała taka samą liczbę punktów. Ostatnie pytanie zadecydowało o zwycięstwie. I miejsce przypadło klasie VI, II miejsce klasom IV i V. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia, na którym uwietrzniono uśmiechnięte dzieci wraz dyplomami i nagrodami, gości, panią dyrektor naszej szkoły i opiekunów eTwinning. Popatrzcie jak to wyglądało. Wydarzenia obchodów eTwinning opisane są na janowickiej stronie internetowej www.janowice.glt.pl

Zdjęcia zobacz w Galerii na szkolnej stronie internetowej: www.zspjanowice.bestwina.pl

W piątek 28 września 2007 jako ostatnim dniu w obchodach tygodnia eTwinning bawiliśmy się w małych artystów plastyków. Na kartkach papieru uwietrzniliśmy swoje wyobrażenia bliźniaczej współpracy szkół-, czyli eTwinningu. Prace wykonały dzieci klas III-VI. Popatrzcie jak wyobrażamy sobie eTwinning- czasami to maskotka, miś, sympatyczne zwierzątka, uściśnięte dłonie, sala komputerowa, twarze na ekranie komputera, kwiaty o barwnych płatkach, objęte dzieci, gwiazdy na niebie.

 Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tak wspaniałej i pełnej pomysłów akcji. Tym dniem zakończyliśmy obchody „Tygodnia eTwinning”.

                                   


Witamy po wakacjach.

Z nowym rokiem szkolnym 2007/8 kontynuujemy europejską współpracę szkół. Kończymy nasz drugi projekt wypełniając wspólny quiz wykonany przez nauczycieli ze Słowacji- panią  Janę Reponovą, z Czech- panią Danę Blazejovą, z Hiszpanii- panią Begonię Trancon i z Polski- panią Marlenę Niemczyk-Handzlik. Quiz zawiera pytania dotyczące drugiego projektu: „Are we eTwins?Similarities beyond borders.” Rezultaty wspólnego quizu zostaną podane na stronie WWW szkoły oraz wspólnej stronie Twinspace partnerów eTwinning.