eTwinning 2006/7


W roku szkolnym 2006/7 nasza szkoła współpracowała z 12 szkołami Europy w ramach 2 projektów i dodatkowo z 1 szkołą poza projektem. Każdy uczeń szkoły mógł uczestniczyć jak i należeć do grona członków akcji eTwinning- europejskiej współpracy szkół.

 

Pierwszy projekt, który został już ukończony, zatytułowany był „Send my friend to school”. Tworząc go solidaryzowaliśmy się z dziećmi, które nie mają możliwości edukacji (oszacowano, że jest ich około 80 milionów). Nasz projekt jak i również projekty szkól współpracujących trafią na szczyt G8 do pani Angeli Merkel, aby poruszyła tam ten poważny problem i przedstawiła nasze prace. Szkoły, które angażowały się w owy projekt to:

Obchodna akademia Levice, Słowacja

ZS V Domcich, Republika Czech

Zaros vidurine mokykla, Litwa

Bowes Primary School, Wielka Brytania

College Roger Contrepas, Francja

College Bois Franc, Francja

Społeczne Gimnazjum Stowarzyszenia Edukacyjnego, Polska

Szkoła Podstawowa w Zahoczewiu, Polska

Lycee professionnel d’economie „G.S.Rakovsky”, Bułgaria

Szkoła Podstawowa nr11 im. Stefana Batorego, Polska

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej, Polska

 

Zobaczcie nasz pierwszy projekt:

We have created the human chain on 21st April 2007 in from of our school building. We want to help pupils who cannot go to school. There were 101 pupils and our local Bestwina Parish representatives taking part in the chain. We have added the song “We are the world” which was sung by our school choir. The choir was prepared by Mrs Dorota Pollak. Have a look and listen! (recorded song in the appendix).

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali utwór wokalno-muzyczny pt.: "We are the world" (można go pobrać i przeżyć wspaniałą chwilę podczas oglądania i słuchania).

Składam serdeczne podziękowania pani Lisie Taner- nauczycielowi Szkoły Podstawowej z Londynu za stały kontakt, czas i zaangażowanie, mgr Danucie Uniwersał- naszemu webmasterowi szkolnemu- za wielką pomoc i nieustanne wsparcie oraz pani mgr Dorocie Pollak za wspaniałe muzyczne przygotowanie dzieci do wykonania piosenki: „We are the world”, którą ujrzy cała Europa- jak nie cały świat.


Obecnie ubiegamy się o Europejską Odznakę Jakości dla naszego pierwszego projektu

      Odznaka Jakości to nowy element eTwinningu. Odznaka jest przyznawana nauczycielom za ich wybitne projekty eTwinning. Oznacza ona, że projekt osiągnął pewien krajowy i europejski standard. Stąd też są dwie odznaki: Krajowa Odznaka eTwinning oraz Europejska Odznaka eTwinning.

1. Czym jest Odznaka Jakości?

Krajowa Odznaka Jakości przyznawana jest przez Narodowe Biura Akcji eTwinning tym szkołom, których praca w ramach partnerstwa uznawana jest za wybitną w ich kraju. Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Akcji eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning, i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.

2. Jakie są zalety Odznaki Jakości?

Odznaka Jakości wyróżnia tych nauczycieli i te szkoły, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom. To daje osobistą satysfakcję i konkretne uznanie pracy. Dla uczniów to większa motywacja w ich wysiłkach, a dla szkoły w ogóle, publiczne potwierdzenie zaangażowania i dążenia do jakości oraz otwartość na współpracę europejską.

Jakie były korzyści i rezultaty projektu „Send my friend to school”?

Największą korzyścią dla uczniów było wzięcie udziału w prostej, nietrudnej akcji, która jednocześnie była częścią większej akcji, przez co zdali sobie sprawę, iż oni sami też są obywatelami świata. Nauczyli się również, że współpracując razem są silniejsi. Zdali sobie sprawę, że wspólne działanie przynosi efekty i ma większy wymiar. Dzięki projektowi zrozumieli, że wiele dzieci nie ma możliwości nauki oraz że edukacja wszystkich dzieci może redukować niedostatek, a partycypanci projektu mogą zmienić życie innych na lepsze.

Masa szkół wzięła udział w projekcie eTwinning, co zwróciło uwagę mediów, prasy lokalnej- odpowiednie linki na stronie internetowej Twinspace. W Londynie zainteresowali się owym projektem członkowie rządu jak: David Burrowes, który współtworzył łańcuch oraz opisał go na swojej stronie internetowej. Obiecał przedstawić problem premierowi Tony Blairowi. Nasz szkolny łańcuch również został stworzony przez dzieci, nauczycieli oraz przedstawicieli władz Gminy Bestwina: Stanisława Nycz- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Artura Beniowski- Zastępcę Wójta Gminy oraz Andrzeja Wojtyła- Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy, Ochrony i Kształtowania Środowiska. Informacje na temat naszego łańcucha pomocy zamieszczono na szkolnej stronie internetowej (dwujęzycznie), wspólnej stronie Twinspace oraz stronie internetowej naszej miejscowości- Janowic: www.janowice.glt.pl tworzonej przez pana Andrzeja Wojtyła.

W naszej szkole projekt został realizowany w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego, którego przedstawicielami są wszystkie dzieci w szkole, lekcji języka angielskiego, muzyki oraz informatyki.

Szkolny koordynator eTwinning- mgr Marlena Niemczyk-Handzlik


Nasza szkoła otrzymała ODZNAKĘ JAKOŚCI ETWINNING za project “Send my friend to school”. Odznaka została przyznana przez Narodowe Biuro Akcji eLearning, który znajduje się pod patronatem Komisji Europejskiej.

Zobacz sam

 Każdy kto odwiedzi główną stronę internetową eTwinning może bardzo dokładnie wczytać się w opis naszego projektu, jego rezultaty i korzyści, wymiar europejski, jego trwałość, innowacyjność i ogólną jakość. Być może nasz projekt (i projekty szkół partnerskich) zdobędą Europejską Odznakę Jakości. Kieruję podziękowania uczniom naszej szkoły, które w głównej mierze przyczyniły się do tego sukcesu, pani mgr Danucie Uniwersał oraz pani mgr Dorocie Pollak.

Za pierwszy projekt „Send my friend to school” otrzymaliśmy wraz z Bułgaria, Litwą, Francją, Turcją, Wielką Brytanią, Ugandą oraz Ghaną II nagrodę eTwinning Zjednoczonego Królestwa. Rozdanie nagród odbyło się w Nottingham więc pani Lisa Taner odbierała certyfikat w naszym imieniu.

 

Europejska Nagroda Jakości została przyznana po raz pierwszy w 2006, by w ten sposób docenić wybitną pracę wkładaną w projekty eTwinning w całej Europie. Właśnie zakończono drugą turę przyznawania nagród i szkoły latem otrzymają swoje odznaki. Wśród nich będzie i nasza szkoła. Każde z Narodowych Biur Akcji eTwinning (NSS) ocenia i przyznaje Krajową Odznakę Jakości tym szkołom, które spełniły odpowiednie kryteria. Kiedy co najmniej dwie szkoły z partnerstwa otrzymały z rąk właściwego sobie Biura Akcji eTwinning Krajową Odznakę Jakości, otrzymują one następnie Europejską Odznakę Jakości z Centralnego Biura Akcji eTwinning z siedzibą w Brukseli.

 


Zobaczcie prezentacje szkół partnerskich. Widnieją one na szkolnej gazetce na korytarzu.


Drugi projekt , którego jesteśmy inicjatorami,„Are we eTwins? Similarities beyond borders”, chcemy zakończyć 31 maja 2007. Rozpoczęliśmy go wymianą listów. Staramy się w nim krótko przedstawić nas i naszą szkołę. Zobacz naszą pracę.

 

Hello from the Konopnicka Primary School in Janowice, Poland!!!

 

Hello!!!

We are students of the fourth class in the Konopnicka Primary School in Janowice. Our school subjects are : Maths, English, Polish, P.E., Music, History, Art, Technology, Nature and Religion. Our form teacher is Mrs. Marlena Niemczyk-Handzlik. We like riding a bike, dancing, going to the school discos and swimming. We want to cooperate with you for much longer. Bye to the next project!

 

Hi!!!

We are the fifth class pupils. Our boys’ nicknames are: Gregory, żółw- Wojtek, podłużny-Krystian, młody- Kondrad, grzyb- Kajetan, mleczko- Bartek, Deichman- Damian, banan- Mateusz N., pączuś- Mateusz O., sisiak- Marek, baryła- Maciek, Donald- Dawid. The nicknames of our girls are : nuna- Dominika, matyka- Paulina, sikiera- Kinga, misia- Michalina, madziorka- Magda, oko karpia- Iwona. Our favourite subjects are: P.E., English and IT. Our form master is Mrs. Monika Krężelok. Best wishes to the fifth class students ( to the 12 years old students)!

 

Hello!

We are students of the sixth class in the Primary School in Janowice, Poland. We like school but breaks the best. We don’t like Computer Studies, Maths and noise. In our class there are fifteen girls and eight boys. Our school subjects are: English, Polish, Maths, P.E., Art, Science, History, Computer studies, Music and Religion. In our school there are 101 students. Our form master is Mrs. Ilona Wójtowicz.

 

 

In our school there are also three younger classes- I,II,III- they are going to write some words later. We are very happy that we can meet you!

Here are some Polish words for you to find out: a school- szkoła, a project- project, pupils- uczniowie, to introduce oneself- przedstawić się. Pozdrowienia z Janowic!

Best wishes—to the nearest project!!!

 

W ramach drugiego projektu współpracujemy z dwoma szkołami:

ZS s MS Ul.M.R.Stefanika, Vrutky, Słowacja

Gymnasium Ostrava-Hrabuvka, Republika Czech

A oto ich listy:

 

Our school is a gymnasium Fr.Hajdy in Ostrava-Hrabůvka.

To our school go students from all Ostrava, but both  from Brušperk and  the rest towns near to the Ostrava. In school there are two classrooms with computers, and five computers are  in the ground floor, school laboratories of biology, physics and chemistry. In P.E we can go to small and large gyms, fitness or we can go out. In school’s  piece of land, there are four playgrounds, one hundred meters long track and a lot of grass. We can run on track, play football and basketball on playgrounds and on grass we can play football, softball or some other things. In front of school we have cage for bikes.

We learn these subjects:

-         English, Maths, Czech, Physics, Chemistry, Biology, History, Geography, Music, Art, P.E., Civics, Healthy Way of Life.


Hello everybody in The Konopnicka Primary School!!!!!!!!!!!!!!!

We are a group of pupils in the primary school in a town called Vrútky in Slovakia. We are looking forward to sharing information with you.

Our school is 25 years old and has 390 pupils. The building doesn´t look very well - but what is inside is GREAT.Our headmaster is quite strict, but fine. There are 30 teachers trying to give their knowledge to us /sometimes it is difficult, we aren´t always good./

We like school/mostly/ because we have a lot of friends here and our teachers take us for excursions, schools trips and a lot of competitions.

We started to learn English in the 3rd grade, we hope, we will understand each other.

We do a lot of activities at school and after school. Most of all we like playing volleyball, football, working on the internet, etc. We think we are the same like the other children of our age.

Our English teacher is writing this letter, we were worried you could be frightened of "our English". We have to admit we are not very good at it. But now we have a reason to try to be better and the reason is YOU!!!And we are also looking forward to learn something in POLISH. We hope you write us soon.

This is something for you in Slovak : Ahojte, tešíme sa na správy  a fotografie od vás. Vaši slovenskí kamaráti.

 

Gimnazjum z Ostravy- Hrabuvka przesłało prezentację Power Point drugiego projektu „Are we eTwins? Similarities beyond borders!” Wykonali ją uczniowie tamtejszej szkoły. Popatrzcie.

My również ukończyliśmy nasz projekt o tym samym tytule. Wykonywali go uczniowie klasy piątej oraz szóstej.

Dziękuję za pomoc pani mgr Danucie Uniwersał.


Współpracujemy również ze szkołą podstawową z Południowej Turcji. Nosi ona nazwę Sehitishak Primary School w Tarsus. Dzieci z Turcji wysłały swoje emaile, w których przedstawiają się i mówią o swoich zainteresowaniach. Poznaliśmy Tanera, Suleymana, Hakana, Ahmeta, Merta, Murata. Nasi uczniowie już przygotowują swoje teksty.

Popatrz na gazetkę szkolną:

   

Pozdrawiam i dziękuję za owocną współpracę panu Burcu Lal- nauczycielowi j.angielskiego w Turcji - oraz liczę na dalsze efekty wspólnej pracy.

 

Powiększyło się grono przyjaciół z Turcji. Napisali do nas również Ahmet Yssy, Ahmet Bahadyr oraz Sumeyya. Dzieci z klas starszych już korespondują z nowymi kolegami, wymieniając się emailami.