ARCHIWUM AKTUALNOŚCI z roku szkolnego 2014/15  


Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
   
To zakończenie roku było inne niż wszystkie dotąd, ponieważ towarzyszył mu sztandar ufundowany z okazji 50 -lecia szkoły. Punktualnie o 8.00 uczniowie, ich rodzice, nauczyciele wraz z pracownikami szkoły spotkali się na uroczystej Mszy Świętej kończącej ten rok szkolny. Ksiądz Proboszcz powitał wszystkich obecnych, w tym poczet sztandarowy. Pani katechetka, Anna Marek, zadbała o to, by Msza miała szczególnie uroczysty charakter. W jej trakcie uczniowie, na zmianę z panem organistą, śpiewali oraz przygrywali na różnych instrumentach, nawet na perkusji.

W kazaniu ksiądz proboszcz-J. Walusiak zwrócił szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów w czasie wakacji, bezpieczeństwo związane z letnimi zabawami, ale także pokusami takimi jak alkohol czy narkotyki. Kolejnym ważnym elementem było złożenie podziękowań na ręce pani Ani Marek z podziękowaniami za dwa lata pracy w tutejszej szkole i czynny udział w życiu parafii. W imieniu wszystkich kwiaty wręczyła Ania Sawkiewicz, uczennica klasy trzeciej. Po Mszy wszyscy udali się za pocztem sztandarowym do szkoły, gdzie miała mieć miejsce uroczysta akademia.
    Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu i powitaniu Wszystkich przez p. Dyrektor, nastąpiło zaprzysiężenie nowego składu pocztu oraz przekazanie sztandaru nowemu pocztowi. To wciąż nowe wydarzenie w naszej placówce, więc tym bardziej doniosłe. W skład nowego pocztu sztandarowego weszli uczniowie: Martna Olejak, Grzegorz Maga, Natalia A. Mynarska, Aleksandra Gołuszek, Gabriel Gola, Natalia E. Mynarska. Następnie zostały wręczone świadectwa z tzw. paskiem, czyli z wyróżnieniem. Wychowawcy mieli przyjemność wręczać świadectwa, p. Dyrektor Listy Gratulacyjne Rodzicom, a p. Marek Pyka – Przewodniczący Rady Rodziców- nagrody książkowe. Można było dostrzec dumę w oczach Rodziców, Nauczycieli i radość na twarzach Uczniów.

Zostały też wręczone „Podziękowania Przyjaciołom Szkoły”.
    Następnie sztandar szkoły został wyprowadzony i rozpoczęła się część artystyczna, za którą odpowiedzialna była p. Jolanta Kuczyńska.
Motywem przewodnim były słowa Paulo Coelho „To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące”.
    Piątoklasiści postanowili pożegnać swoich starszych kolegów na wesoło. Wcześniej własnoręcznie przygotowali specjalne statuetki dla światowej sławy tancerzy, lekarzy, strażaków, żołnierzy, piłkarzy, aktorów, architektów i perkusistów. Teraz , powiadamiając Wszystkich obecnych, że jest rok 2025 (czyli 10 lat później) wręczyli je szóstoklasistom. Napisy na statuetkach odzwierciedlały spełnione marzenia, gdyż wcześniej, na jednej z lekcji j. polskiego uczniowie podzielili się z nauczycielem informacjami na temat tychże marzeń. Obdarowani poczuli się bardzo wyjątkowo, szczególnie że przy odbiorze nagród towarzyszyły im gromkie brawa, w końcu nieczęsto szkoły goszczą w swoich progach tyle znakomitości w jednym miejscu i czasie.
    Następnie w przygotowanych scenkach, przeplatanych znanymi tekstami piosenek, uczniowie zaprezentowali przekrój życia szkolnego od przedszkola po ostatnią klasę szkoły podstawowej.
Kolejnym punktem był występ-podziękowanie w wykonaniu szóstoklasistów oraz scenka w wykonaniu Tymoteusza Tomali. Wręczono kwiaty, polały się łzy, wszyscy poczuliśmy, że czas płynie nieubłaganie. Obiecaliśmy sobie jednak często się odwiedzać i nawzajem o sobie pamiętać, bo był to czas wyjątkowy.


    Na sam koniec, aby jednak wesoło zakończyć rok szkolny i podkreślić, że współpraca się opłaca, ponownie wystąpili piątoklasiści, jeszcze raz prezentując „Rzepkę”. I tym razem trud uczniów został doceniony. Publiczność po usłyszeniu popularnych melodii i tekstów piosenek włączyła się śpiewem do wspólnej zabawy, jednocześnie oklaskując niezwykły talent młodych artystów (przecież zostaliśmy nazwani szkołą talentów:)).
    Na koniec p. Dyrektor jeszcze raz podziękowała Wszystkim za pracę i obecność, przypomniała o bezpieczeństwie podczas wakacji, zaprosiła przybyłych Gości na poczęstunek, a Uczniów do sal po odbiór świadectw. Zanim to jednak nastąpiło, Przewodniczący Rady Rodziców wręczył p. Dyrektor kwiaty, dziękując za trud i współpracę.

Wakacje czas zacząć!

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Prymus 2014/2015
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. W mijającym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce osiągnęli uczniowie:

Klasa czwarta:

Nazwisko i imię

średnia ocen

zachowanie

Szymańska Emilia

 5.82

wzorowe

Mędrala Aleksandra

 5,73

wzorowe

Bubak Natalia

5,64

wzorowe

Chromik Witold

 5,36

wzorowe

Kubik Patryk

 5,18

wzorowe

Olejak Mikołaj

 5,18

wzorowe

Zawada Katarzyna

 5,18

wzorowe

Kubik Martyna

5,00

wzorowe

Jordanek Marek

 4,91

bardzo dobre

Klasa piata:

Nazwisko i imię

średnia ocen

zachowanie

Mynarska Natalia Agnieszka

5,91

wzorowe

Maga Grzegorz

5,64

wzorowe

Olejak Martyna

5,45

wzorowe

Gołuszek Aleksandra

5,09

wzorowe

Kowalczyk Justyna

5,09

wzorowe

Mynarska Natalia Ewa

5,09

wzorowe

Dziergas Michał

 5,00

bardzo dobre

Klasa szósta:

Nazwisko i imię

średnia ocen

zachowanie

Klasa Karolina

6,0

wzorowe

Krzyżowska Maria

5,9

wzorowe

Bogusz Julia

5,8

wzorowe

Popielarczyk Martyna

5,7

wzorowe

Tomala Tymoteusz

5,7

wzorowe

Tlaga Tomasz

5,4

wzorowe

Adamaszek Sabina

5,3

wzorowe

Pyka Karolina

5,3

wzorowe

Szczypka Oliwia

5,3

wzorowe

Kopaczka Damian

5,0

wzorowe

Uczniowie ze 100 % frekwencją:

Iga Portasińska, Maja Stefańska, Patryk Maga, Grzegorz Köhler ,Marek Jordanek, Marcel Ochman, Zuzanna Piekiełko, Dawid Stefański, Emilia Drzewucka, Natalia Ewa Mynarska, Karolina Pyka.


Czwartkowe rozdanie nagród i dyplomów
   
W czwartek, przed uroczystym zakończeniem szkoły, jak to już stało się tradycją w naszej szkole, rozdane zostały nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców i dyplomy.
Zanim to jednak nastąpiło szóstoklasiści (przygotowani przez p. J.Kuczyńską i I. Pieczkę) zaprezentowali scenkę, w której, przy pomocy różnych motywów muzycznych przedstawili szkołę widzianą oczyma uczniów. Występ bardzo się podobał, czego dowodem były burzliwe oklaski oraz salwy śmiechy, oczywiście w odpowiednich momentach.
    Kolejnym elementem była, przygotowana przez p. dyrektor, prezentacja. Tymoteusz Tomala i Oliwia
Szczypka wystąpili w roli lektorów, przybliżając wszystkim obecnym „życie szkoły w pigułce”.
    Po wizualizacji bogatego życia szkolnego nadszedł czas na k
olejnych wyróżnionych. Dyrektor szkoły wręczyła uroczyście finalistce Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego – Julii Bogusz zaświadczenie kuratoryjne, a opiekunowi, polonistce- Jolancie Kuczyńskiej, List Gratulacyjny z Kuratorium Oświaty.

W tym miejscu, możemy się pochwalić, że kolejny raz uczniowie naszej szkoły osiągają wynik z języka polskiego na sprawdzianie szóstoklasisty wyższy niż w kraju.


Po tym doniosłym wydarzeniu, nastąpiła „chwila” wręczania dyplomów i nagród Uczniom.
Jolanta Kuczyńska wręczyła nagrody książkowe i dyplomy Szóstoklasistom, należącym do koła dziennikarsko-teatralnego (Julii Bogusz, Karolinie Klasa, Martynie Popielarczyk, Karolinie Pyka, Oliwii Szczypka, Marii Krzyżowskiej, Tymoteuszowi Tomala, Damianowi Kopaczka): „za pracę w kole teatralno-dziennikarskim, dzielenie się talentem, twórcze podejście do rzeczywistości i pokonywanie barier”, jak powiedziała.


Laureaci Szkolnego Konkursu Ortograficznego (J. Kuczyńska):

Laureaci Szkolnego Konkursu Recytatorskiego (J. Kuczyńska): Karolina Pyka, Marcel Ochman, Maria Krzyżowska, Justyna Kowalczyk

Laureaci Szkolnego Konkursu z Wiedzy Historycznej (J. Kuczyńska): Martyna Popielarczyk i Karolina Klasa – (6kl.), Natalia A. Mynarska (5kl), Emilia Szymańska (4kl.)

Pani Monika Krężelok wręczyła nagrody uczniom za godne reprezentowanie szkoły na arenie sportowej i aktywny udział w zajęciach koła tanecznego. Wyróżnieni to: Martyna Popielarczyk, Karolina Klasa, Tomasz Tlaga, Damian Kopaczka, Mateusz Wójtowicz, Szymon Woźniak, Oskar Nycz, Karolina Pyka, Julia Bogusz, Oliwia Szczypka, Maria Krzyżowska.


Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Archimedes.Plus (I. Pieczka)

W Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia, który wymagał od uczniów niemałej wiedzy matematycznej, ale również czytania ze zrozumieniem i przede wszystkim logicznego myślenia i kojarzenia faktów wzięło udział 7 uczniów z klas I - III oraz 24 uczniów z klas IV - VI.
Wśród uczniów klas I - III, Aleksandra Niemczyk z kl. III zdobyła tytuł laureata V stopnia.
W śród uczniów klas IV - VI, dyplomy, wyróżnienia i tytuł Eksperta Logicznego Myślenia otrzymały uczennice: Natalia Ewa Mynarska z kl. V, Martyna Popielarczyk z kl. VI, Julia Bogusz z kl. VI, Karolina Klasa z kl. VI. Pozostali uczniowie uzyskali dyplomy uznania i należy dodać, że ich wyniki w tym konkursie również były wysokie i w większości znajdowały sie powyżej średniej krajowej.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w Szkolnym Konkursie Systematycznego Oszczędzania. Uczniowie, którzy dokonywali najbardziej systematycznych wpłat  zostali nagrodzeni i otrzymali dyplomy, są to: Im - Bartosz Michulec kl.III, IIm - Aleksandra Gołuszek kl.V, IIIm - Julia Wójcik kl.II, IVm - Iga Portasińska kl.I, Vm - Jakub Portasiński kl.III, Vm - Krzysztof Janota kl.III.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w szkolnym konkursie plastycznym pt: "Warto oszczędzać w SKO". Wykonali oni prace plastyczne różnymi technikami, które miały zachęcać do systematycznego oszczędzania. Wśród nagrodzonych dzieci znaleźli się: Im - Kacper Cygan kl.III, IIm - Anna Sawkiewicz kl. III, IIIm - Julia Zolich kl. III.

Elżbieta Żmij wręczyła nagrody Laureatom Ogólnopolskiego Konkursu "Zuch". Otrzymali je: Grzegorz Kohler, Julia Wójcik, Piotr Barut, Alicja Stanclik - uczniowie klasy drugiej.

Nagrody dla najlepszych czytelników: klasy I, klas II-III i klas IV-VI wręczyła Pani Ilona Wójtowicz.

Na uroczystym apelu zostały również rozdane podziękowania za całoroczną pracę uczniom wchodzącym w skład Samorządu Uczniowskiego. Ponadto przewodniczący Rady Rodziców wraz z opiekunem SU rozdał dyplomy uczestnikom konkursu promującego X Janowicki Rajd Rowerowy.


Na czwartkowej uroczystej akademii wychowawcy klas I - III wręczyli wspólnie nagrody przedstawicielom rodzin, które nadesłały teksty dotyczące obchodów Dnia Rodziny w naszej szkole. Prace były wynikiem ogłoszonego podczas Dnia Rodziny konkursu dla rodziców. Wspaniałe wypowiedzi w formie ciekawych przemyśleń, wiersza oraz sprawozdania można przeczytać na stronie internetowej szkoły pod hasłem Dzień rodziny w oczach rodziców. Rodzicom gratulujemy i podziwiamy za bardzo twórcze podejście do tematu.


Było jeszcze wiele innych nagród, zapraszamy do oglądania zdjęć.

Wreczania nagród przeplatane były tańcami w wykonaniu uczniów należących do koła tanecznego, prowadzonego prze p. Monikę Krężelok.
Kolejnym ważnym elementem było wręczenie przez panią Dyrektor „Podziękowań” Przyjaciołom Szkoły.
Całą uroczystość zakończył występ kabaretowy piątoklasistów, przygotowanych przez J. Kuczyńską, którzy zaprezentowali znany utwór Juliana Tuwima „Rzepkę”. Interpretacja zachwyciła publiczność, czego dowodem były gromkie brawa oraz żywa reakcja na znane melodie i piosenki.

Galeria wszystkich zdjęć>>>


Kolejny Pokaz Talentów za nami!
   
24 czerwca w naszej szkole po raz kolejny odbył się pokaz talentów. Jak zawsze uczniowie nie zawiedli i zgłosiło się ponad 20-stu chętnych. Mogliśmy podziwiać śpiewających, tańczących, pokazy gimnastyczne oraz plastycznie uzdolnionych kolegów i koleżanki. Prac plastycznych było bardzo dużo i wystawione one będą do obejrzenia w świetlicy szkolnej. Wśród występujących byli reprezentanci prawie każdej klasy. I tak z klasy 1 wystąpiła śpiewając Paulinka Adamaszek (która mimo choroby przyjechała specjalnie na występ!), Kamila Klasa, Magda Szlosarczyk, Joasia Wołoszczak oraz prace plastyczne przyniosły Zuzia Pieróg i Iga Gębczyńska. Z klasy 2 wystąpiła w pokazie gimnastycznym Alicja Stanclik, prace plastyczne Wiktoria Tańcula, Kinga Czana. Z kolei z klasy 3 podziwialiśmy chodzenie na rękach Ani Niemczyk, taniec Oli Niemczyk i Kariny Brańki oraz prace plastyczne Ani Sawkiewicz i Kacpra Cygana. Z klasy 5 (4 nie ujawniła nam swych talentów) wystąpiła w tańcu Natalia A. Mynarska z Kasią Stanclik, Natalia E. Mynarska z Julią Olek, zaśpiewały Roksana Formas i Ola Gołuszek, Justyna Kowalczyk oraz place plastyczne przyniósł Gabryś Gola. Natomiast klasę 6 zaprezentowały Karolina Klasa tańcząc oraz Karolina Pyka, Julia Bogusz i Ewelina Mrowiec śpiewając.

Tak liczne występy świadczą o tym, jak zdolni są nasi uczniowie. Myślę, że wszyscy bawiliśmy się wspaniale odkrywając nowe i podziwiając znane już talenty kolegów. Całą imprezę poprowadziła Martyna Olejak i Olaf Wiewióra, w obsłudze nagłośnienia pomagały Marysia Krzyżowska, Oliwia Szczypka i Karolina Pyka. Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział i małe "co nieco", gdyż talenty trudno byłoby oceniać. To już ostatnia impreza w tym roku szkolnym przygotowana przez SU. Mamy nadzieję, że stanęliśmy na wysokości zadania i uprzyjemniliśmy nasze szkolne życie przez swą działalność. Udanych wakacji!

/Opiekun SU p. Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Dzień RODZINY w oczach rodziców.

    Jak się wczoraj okazało, szkoła w Janowicach nie jest placówką zajmującą się wyłącznie edukacją naszych dzieci.
Wczoraj uczestniczyłem pierwszy raz w życiu w warsztatach rodzinnych dla ojców
(bo jak wiadomo matki nie potrzebują takich warsztatów).
    Trzeci czwartek czerwca tego roku był dniem bardzo znaczącym.
Chyba dla wszystkich rodziców.
Ale pewnie i dla dziadków, którzy także zakradli się do szkoły, nie mogąc wytrzymać siedzenia w domu.
    A wszystko to w związku z niezwykłym wydarzeniem jakim był piknik rodzinny.
    Do szkoły wszyscy szliśmy w sportowych butach i krótkich spodniach z nastawieniem na zawody sportowe i dobre jedzenie.
Nie spodziewaliśmy się, że to był tylko element, który ukrywał
prawdziwe wielkie przedsięwzięcie. Prawdziwy cel spotkania odkryliśmy już po pierwszych sekundach rozpoczętego przedstawienia.
To była niespodzianka na dzień Mamy i Taty.
Przedstawienie wprowadziło nas w stan zapomnienia o całym chaosie naszego codziennego życia pełnego roztargnienia.
Dało także refleksję nad naszym życiem rodzinnym i To było zapewne najważniejszym celem ukrytym przez nauczycieli (bardzo zmyślny i chytry plan naszych kochanych gogów:)).
    To szybkie zrozumienie sensu, po co tu jesteśmy, wzmocniło nasze zaangażowanie w dalszych częściach pikniku. Dlatego do udziału w quizie i zawodach sportowych, rodzice rzucili się bez zważania na to czy poradzą sobie ze znajomością bajek albo skakaniem żabką.
    Bardzo gorąco dziękujemy reżyserom tego spektaklu za pomysł, przygotowanie, realizację i szykowne prowadzenie.
Chyba wszyscy już wreszcie zauważymy i docenimy wielką misję rodzinną naszej szkoły.

/Rodzina Sawkiewicz/

Święto Rodziny
Jest czerwcowe popołudnie,
Ubieramy więc się schludnie.
Podkoszulek, dresy, adidasy,
By dołączyć wprost do klasy.
Choć Juleńka się spóźniła,
Dobrą miną nadrobiła.
Już występy rozpoczęte,
Dzieci z klasy trzeciej stoją uśmiechnięte.
Zatańczyli makarenę,
Bo Pani Ewelina ma zawsze twórczą wenę.
Teraz klasa druga prezentuje,
Ale sąd sam zdecyduje.
Kto ma rację apeluję
Mama? Tata? Dyskutuję.
Pani Ela podpowiada:
Głośniej, śmielej cała klasa!
Już pierwszaki ustawione
I uśmiechy zawieszone.
Pani Eliza wymyśla tekst doskonały,
By dzieci dały popis wspaniały.
Teraz na konkurs przyszła już pora,
Więc będzie dawka humoru spora.
Przekłuj balonik, pokaż numerek
Pani Ewelina poda złoty pantofelek.
Drużyno zgadnij prędko zagadkę,
Kto miał w bajeczce tak małą wkładkę.
Czas na zabawę, sportową walkę,
Córcia prześcignie mamę rywalkę.
Tatuś w podskokach zajęczych pędzi,
i już na mecie sobie pogawędzi.
Wszyscy wspaniale się wybawili
I mają teraz szczęśliwe miny.
Spotkania czas już zakończony,
Lecz odliczamy znowu godziny
Do następnego Święta Rodziny.

/Rodzina Wójcik/

 

    Dnia 18 czerwca 2015 r. przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Janowicach odbył się Dzień Rodziny. Uczestnikami byli uczniowie klas I - III wraz z rodzicami i rodzeństwem.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 16.30 organizowanym specjalnie dla rodziców przedstawieniem, które reżyserowane było przez wychowawców klas. Po przedstawieniu odbył się konkurs drużynowy rodzin, w którym uczestnikom zadawano różne pytania z bajkowego świata i tutaj można było wykazać się znajomością bajek i postaci bajkowych, zarówno z lat dzieciństwa rodziców jak i bajek tworzonych dziś. Drużyny świetnie poradziły sobie z tym zadaniem i wszystkie prawidłowo odpowiedziały na zadane pytania. Również odbył się konkurs, w którym drużyny miały za zadanie rozpoznać jedenaście melodii pochodzących z różnych bajek i z tym wszyscy dali sobie świetnie radę. Po tych rywalizacjach był czas na poczęstunek słodkościami, oraz napojami chłodzącymi. Wzmocnienie przydało się przed konkurencjami sportowymi. Rodzice wraz z dziećmi wzięli udział w konkurencjach sportowych takich jak przysłowiowe "sadzenie ziemniaków" "przeciąganie szarf" "toczenie piłki kijem golfowym" 'dżdżownica", najwięcej jednak śmiechu i zabawy dostarczyła konkurencja skaczących zajączków i żabek, tutaj każdy wczuwał się w rolę tych małych zwierzaczków jak tylko potrafił najlepiej. Niektórzy uczestnicy a w szczególności dorośli solidnie przyłożyli się do tej zabawy, która im samym oraz kibicom dostarczyła wiele emocji. Wszystko zostało uwiecznione na zdjęciach. Później wszyscy wspólnie uporządkowaliśmy teren boiska szkolnego, na którym to odbywała się ta rodzinna impreza i rozeszliśmy się do naszych domów. Dziękujemy za zorganizowanie tego dnia. Były to z pewnością dobrze spędzone chwile, które na długo pozostaną w pamięci każdego z nas, a w przyszłości będą procentować dobrymi wspomnieniami wspólnie spędzonego czasu i zabawy. Być może za rok znów się spotkamy w tak licznym gronie, a ci którzy z różnych powodów nie mogli byc z nami w tym dniu będą mieli okazję nadrobić zaległości.

/Rodzina Maga/

Zdjęcia - część 1>>>                Zdjęcia - część 2>>>


PODZIĘKOWANIE DLA STRAŻAKÓW
    Gorące, płynące prosto z serca podziękowania składamy Strażakom z Hałcnowa oraz Strażakom z Janowic, za to, że poświęcili swój wolny czas, w sobotnie popołudnie i pokazali nam cząstkę swojej bardzo odpowiedzialnej i ciężkiej pracy.
Pokaz ten uświadomił nam, że Strażacy zmagają się nie tylko z żywiołami: ogniem i wodą, z kłębami duszącego dymu, ale również ratują ludzkie życie podczas wypadków drogowych. Do czasu oddania poszkodowanego pod opiekę lekarzy, to właśnie w rękach Strażaków spoczywa życie ofiary.
W tym czasie każda, bardzo szybko, podejmowana decyzja musi być starannie przemyślana, bo nie ma tutaj miejsca na błędy. Praca Strażaków jest ciężka, odpowiedzialna i bardzo niebezpieczna. Osoby te wykonując pracę ryzykują swoim zdrowiem, a nawet życiem. Strażacy posiadają swoje rodziny, żony i dzieci. Jak każdy ojciec i mąż, pragną po każdej akcji ratowniczej wrócić do najbliższych. Niestety, nie zawsze tak bywa. Nieraz, aby ratować życie innych poświęcają swoje.


W Dniu Strażaka, tj. 4 maja oraz we wszystkie dni całego roku niech Bóg oraz Święty Florian, patron strażaków, mają Was i Wasze rodziny w opiece.

W imieniu wdzięcznych za pokaz
uczniów ZSP w Janowicach
- Tymoteusz Tomala


Jubileuszowy X Janowicki Rajd Rowerowy
20 czerwca odbył się już X Janowicki Rajd Rowerowy. Wszystkich przybyłych powitała, prowadząca janowickie rajdy od samego początku, Jolanta Kuczyńska, polonistka z ZSP w Janowicach.
W jubileuszowym rajdzie uczestniczyło 284 rowerzystów, a długość trasy wynosiła 15.1 km. Na tę imprezę przybyli także zaproszeni goście: zastępca Wójta Gminy Bestwina – Marcin Kanik, radni Powiatu: Jan Stanclik, Bogusław Stolarczyk,radni Gminy Bestwina: Jerzy Borutka, proboszcz Parafii Janowice – Józef Walusiak, przewodnicząca KGW w
 Janowicach – Krystyna Norymberczyk, prezes OSP w Janowicach -Zygmunt Łukoś, redaktor Magazynu Gminy – Sławomir Lewczak oraz p.Renata Franasik. Panowie Borutka, Lewczak i Walusiak razem z pozostałymi rowerzystami pokonali trasę rajdu.

Jak zawsze został przypomniany regulamin rajdu, ze szczególnym podkreśleniem, że jest to rajd rodzinny, że dzieci bez karty rowerowej jadą pod opieką rodziców i zaleca się wszystkim jazdę w kaskach.
Punktualnie o 14.00 w asyście policji, straży pożarnej i karetki pogotowia uczestnicy X Janowickiego Rajdu wyruszyli z
 terenów rekreacyjnych w Janowicach.
O 15.40 prowadząca powitała ponownie rajdowiczów, tym razem na mecie, a towarzyszył jej Tymoteusz Tomala, szóstoklasista, który przywitał rowerzystów werblami. Na twarzach widać było zmęczenie, ale także radość i dumę, z
 pokonania trasy.

Kolejnym, stałym już elementem było rozdanie dyplomów wraz z nagrodami dla:
Najliczniejszej Rodziny X Janowickiego Rajdu Rowerowego: zdobyła je rodzina: Małysz, Wiewióra, Jaromin = 10 osób, Najstarszego Uczestnika Rajdu – okazał się nim pan Czesław Szatan, Najmłodszego Uczestnika jadącego w koszyku – otrzymała Zuzanna Kraus, Najmłodszego uczestnika jadącego samodzielnie – został nim Miłosz Ochman. Niestety, żadna szkoła nie zgłosiła się jako grupa zorganizowana, być może dlatego, że w sąsiednich miejscowościach również odbywały się imprezy plenerowe, (tej kategorii nie rozstrzygnięto).

Następnie rozlosowano bardzo liczne fanty, za które dziękujemy sponsorom.

Kolejnym punktem było wręczenie nagród za pierwsze miejsca w szkolnym konkursie na wiersz o X Janowickim Rajdzie Rowerowym, co uczynili p. Marek Pyka –Przewodniczący Rady Rodziców i opiekun SU- p. Agnieszka Czerwińska. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone bony (5 razy po 2 zł), za które młodzi poeci mogli sobie kupić watę cukrową, gofry, lody, bilet na zjeżdżalnię czy po prostu coś z bufetu. Teksty można przeczytać na naszej szkolnej stronie. Nagrody ufundowała Rada Rodziców ZSP w Janowicach (Dziękujemy!).

Koło godziny 17.00 rozpoczęły się występy dzieci ZSP w Janowicach: przedszkolaków – przygotowanych przez panie: K.Pniok i K. Zyzańską, Mażoretek -przygotowanych przez p. M. Nycz oraz zespołu Kleksy-Fleksy z Bielska- Białej, ponadto z własną choreografią wystąpiła Natalia E. Mynarska.
Kolejną atrakcją, która wzbudziła wiele emocji, był pokaz strażacki. Dotyczył on pomocy poszkodowanemu w wypadku samochodowym. Strażacy z OSP w Janowicach i OSP w Hałcnowie otrzymali gromkie brawa i słowa uznania. Pokaz poprowadził - naczelnik OSP w Janowicach –p.K. Wróbel
Po strażackim pokazie na scenie swoje talenty ponownie zaprezentowali janowiccy uczniowie śpiewając, tańcząc i
 grając.
Wystąpili: koło taneczne ZSP Janowice (3 choreografie) a w nim: Oliwia Szczypka, Karolina Klasa, Maria Krzyżowska, Karolina Pyka, Julia Bogusz, Natalia A. Mynarska, Martyna Olejak, Katarzyna Stanclik, Justyna Kowalczyk, Roksana Formas, Aleksandra Mędrala, Zuzanna Piekiełko, Witold Chromik, przygotowani przez p. M. Krężelok i Zespół Po – Tworek kl. IV – VI, przygotowani przez p.
 D. Pollak: Justyna Kowalczyk z „Och życie!” Oliwia Szczypka i Karolina Klasa „Nic do stracenia” (Mrozu), Julia Bogusz „Your Never Fully”, Karolina Pyka „Hallelujah” (Leonard Cohen), Roksana Formas i Katarzyna Stanclik „Dla przyjaciela”( LO27), Natalia Agnieszka Mynarska w piosence „Underneath it all” z filmu „Wioletta”, cały zespół w „We are the Word” oraz szóstoklasiści z dedykacją dla wychowawczyni p. Iwony Pieczki. Trzykrotnie zagrał na perkusji Tymoteusz Tomala – „Gilotyna” zyskując swoim występem jeszcze większą ilość fanów i fanek, w tym tych najmłodszych.

Koło godziny 19.00 dyrektor szkoły- Urszula Kal, podziękowała wszystkim za przybycie i okazaną pomoc oraz życzliwość, szczególne podziękowania kierując do Rady Rodziców i Sponsorów. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Rodziców p. Marek Pyka, który również wyraził podziękowania wszystkim zaangażowanym i uczestniczącym w Rajdzie i Pikniku, jednocześnie otwierając Janowicki Piknik Rodzinny i zapraszając do zabawy przy akompaniamencie „One Man Orchestra –Kaz.G” oraz do skorzystania z posiłków serwowanych przez najwspanialszy na świecie „bufet”, a można było rozkoszować się pysznymi: golonkami, grochówką, karczkiem, domowym smalcem, frytkami, kiełbasą grillowaną, prażonymi, ciastem.

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>

Zdjęcia od Państwa Sawkiewicz>>>

Link do zdjęć od Pana S.Lewczaka>>>


Znamy już zwycięzców konkursu promującego nasz X Janowicki Rajd Rowerowy!
20 czerwca na naszym rajdzie rowerowym zostały ogłoszone wyniki konkursu zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski. W kategorii klas I-III zwyciężyły Julia Wójcik z kl.2 (wiersz) i Natalia Stanclik z kl.2 (hasło i plakat), w kategorii klas starszych Marysia Krzyżowska z kl.6. Zwycięzcy otrzymali nagrody, a każdy uczestnik talon w wysokości 10zł do wykorzystania na pikniku. Jeszcze raz dziękujemy Radzie Rodziców za zasponsorowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!
 

/Opiekun SU p. Agnieszka Czerwińska/


Konkurs promujący nasz X Rajd Janowicki rozstrzygnięty!
Do konkursu zgłosiło swoje prace 11 uczniów. Byli to: Kamila Klasa z kl.1 (wiersz), Aleksandra Gołuszek z kl.5 (zaproszenie), Julia Bogusz z kl.6 (wiersz), Marysia Krzyżowska z kl.6 (wiersz), Tymoteusz Tomala z kl.6 (zaproszenie, Mikołaj Staszewski z kl.2 (hasło), Martynka Ziobro z kl.2 (wiersz, hasło z ilustracją), Julia Wójcik z kl.2 (wiersz), Piotr Barut z kl.2 (hasło z ilustracją), Natalia Stanclik z kl.2 (hasło z ilustracją) oraz Ala Pilska z kl.2 (hasło).

Jury w składzie Pani dyrektor Urszula Kal, Pani Ilona Wójtowicz i Pani Agnieszka Czerwińska wyłoniło zwycięzców w kategoriach klas I-III i IV-VI. Na razie zwycięzcy pozostaną miłą niespodzianką. Zostaną oni podani w czasie pikniku rodzinnego, a prace zaprezentowane będą na gazetce w szkole. A oto zgłoszone prace:


"Wszyscy Janowice z rajdów rowerowych doskonale znają i kochają,
bo janowickie lasy i łąki na rowery wspaniale się nadają.
Gdy tylko czerwiec się rozpoczyna, każdy rower szykować zaczyna.
Ten kto choć raz w rajdzie janowickim startował,
od tej pory zawsze tą drogą pedałował.
Impreza na terenach rekreacyjnych Janowic się zaczyna.
Muzyka pięknie gra,
każdy uczestnik doskonały humor ma.
Nasz Ksiądz Proboszcz po ścieżkach kolarzy prowadzi.,
do mety każdego szczęśliwie doprowadzi.
Tam ciepła grochówka i pyszne kiełbaski czekają,
przedszkolaki do świetnej zabawy zapraszają.
Uczniowie tańcami i śpiewami się popisują,
wszyscy świetnie się tam czują.
Zatem znowu na rowery wsiadajmy,
do Janowic na rajd podążajmy.
Ładna pogoda na pewno dopisze,
kolejny rajd na długo w pamięci naszej się zapisze.

Kamila Klasa kl.1


"Gdy wybierasz się na długą wycieczkę na rowerze
zabierz wszystko na piknik w plenerze"

Piotr Barut kl.2


"Przez łąki, przez pola pędzi mała Ola. Pędzi na rowerze-ona wygra-ja w to wierzę! A za Olą mama, tata, wujek, ciocia i Agata. Nikt dziś w domu nie zostaje, w domu zostać przecież wstyd! Wygrać możesz także ty!"
"Rajd rowerowy to wesoły czas. Kiedy pojedziemy? Mamo, tato -pytam was!"

Martynka Ziobro kl.2


Rajd rowerowy
Co rok w czerwcu się odbywa
wielu ludzi nań przybywa.
Chyba wszyscy to powiecie:
TO NAJLEPSZY RAJD NA ŚWIECIE!
Jubileuszowy rajd


Rada go organizuje.
Bardzo za to jej dziękuję.
Dzisiaj kończy 10 lat.
10 lat to czasu szmat!
Rusz z nami

Jedź i Ty mój przyjacielu.
Spiesz się, bo chętnych jest wielu.
Wskocz na rower i rusz z nami
przez drogę między lasami!

Maria Krzyżowska kl.6

Czy pogoda czy niepogoda
rower dla nas to świetna przygoda!

Mikołaj Staszewski kl.2


Rowerowy rajd
Janowickie rowerowe rajdy
wszystkim dzieciom dają frajdy!
Na rowerach szusujemy,
górskie drogi przeczesujemy.
Gdy energia mnie rozpala
wkładam kask, ochraniacz, a w plecaku mam rogala.
Pędzę szybko wprost przed siebie,
goniąc chmurki na niebieskim niebie.
Gdy chcesz super mieć sylwetkę
wybierz rower na wycieczkę.
Zdrowie twoje zreperuje
i kieszeni nie zrujnuje.
Już uczniowie wypatrują,
czy na liście się znajdują.
Kolorowe podkoszulki
uciekajcie więc babulki,
schodźcie z drogi jak najprędzej,
by nie popsuć zabawy dziecięcej.
Już rodzice są na mecie
wypatrują swoje dziecię.
Mocno kciuki wciąż trzymają
i brawami rowerzystów wszystkich witają.
Po medalach wszyscy goście
zabawiają się radośnie.
Na estradzie już śpiewają,
mażoretki rytm nadają.
Każdy bawi się wspaniale
z rodzicami na zabawie.
Piknik rodzinny na wszystkich czeka
podając świetnie wysmażonego steka.
Rajd to zawsze jest zabawa,
super zdrowa eskapada.
Każdy rower swój zachwala,
że dał radę wieź górala!

Julia Wójcik kl.2


Jubileuszowy rajd rowerowy
Jak co roku w Janowicach
rajd rodzinny nas zachwyca.
Raz...Dwa...
Raz...Dwa...
Do zabawy wzywa nas,
Trzy...Cztery...
Trzy...Cztery...
Więc wsiadajmy na rowery.
Pięć...Sześć...
Pięć...Sześć...
Tam grochówkę można zjeśc.
Siedem...Osiem...
Siedem...Osiem...
Na występy was zaproszę.
Dziewięć...Dziesięć...
Dziewięć...Dziesięć...
Ten rok jubileuszowy niesie,
bo to rajd już jest dziesiaty.
Więc świętować nadszedł czas.
spieszcie się

To i tak zadziwisz nas!
Bo nie ważne tutaj miejsce,
lecz do sportu wielkie serce...
Julia Bogusz kl.6


X Janowicki Rajd Rowerowy
W dniu 20 czerwca odbędzie się Janowicki Rajd Rowerowy,
on nie będzie zwykły, będzie jubileuszowy!
Więc zapiszcie się moi mili
i nie przegapcie tej niezapomnianej chwili.
Uwierzcie, nie pożałujecie tego,
bo na rajdzie i pikniku czeka na was dużo dobrego.
Uważajcie! czasu do rajdu nie zostało wiele,
więc spieszcie się wszyscy przyjaciele,
kochani rodzice o tym pamiętajcie
i na rowery dzieci namawiajcie!
Pogoda zamówiona, słońce będzie świecić,
a z gier i zabaw ucieszą się wszystkie dzieci.
Zapraszam!
Aleksandra Gołuszek kl.5


Zaproszenie na rajd rowerowy do Janowic
Zabierz z sobą dobry humor
zabierz z sobą koła dwa
i na tereny rekreacyjne
do Janowic przybywaj.
Tutaj w koszulce lidera peletonu
trasę pokonasz
o gościnności braci rodzimej
się przekonasz
oko i ucho nacieszysz
grochowką z kotla i innymi pysznościami
żołądek zaspokoisz
a po dniu pelnym wspaniałych wrażeń
uradowane ciało i duszę do snu ukoisz.
Po tej imprezie
harcerza daję wam słowo
za rok powrócisz tutaj na nowo.
Tymoteusz Tomala kl.6


Zabawnie na języku polskim, czyli kabaret: „Tymek i Damian, historia pewnej transakcji”
Na języku polskim nie tylko piszemy wypracowania, uczymy się gramatyki i ortografii, potrafimy też „śmiać się od ucha do ucha”.
Na czerwcową lekcję języka polskiego, podczas omawiania różnych rodzajów komizmu, Tymoteusz i Damian przygotowali kabaret. Posłużył on nam zwróceniu uwagi na nadmiar wulgaryzmów i potocyzmów w mówionym języku polskim. Szóstoklasiści potrafili zastąpić ubogie słownictwo wyrafinowanym. Tymek i Damian wykazali się niesamowitym talentem i poczuciem humoru.
Wakacje za pasem, a nam wciąż chce się poznawać, uczyć i bawić!

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Szkolny Konkurs Recytatorski utworów Marii Konopnickiej
1 czerwca w naszej szkole miał miejsce Szkolny Konkurs Recytatorski. Uczniowie klas starszych mieli możliwość zaprezentowania przed swoimi kolegami utworów autorstwa Marii Konopnickiej, patronki naszej szkoły. Konkurs uświetnili swoim występem czwartoklasiści, którzy śpiewająco, wyrecytowali wiersz „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusz Słowackiego, wcześniej wyrecytowany lub wyśpiewany na lekcjach języka polskiego.


Pierwsze miejsce ex aequo zdobyli: Karolina Pyka i Marcel Ochman, drugie (także ex aequo): Maria Krzyżowska i Justyna Kowalczyk.
Gratulujemy!!! :)

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Nagrywamy słuchowiska – język polski
W maju uczniowie klasy 6 i 5 mogli wypróbować swoje dykcyjne możliwości, nagrywając słuchowiska. Szóstoklasiści samodzielnie przygotowali scenariusze, piątoklasiści nagrali legendę o Twardowskim, szlachcicu z Krakowa. Oto efekty ich pracy.

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

"RADIO BIELSKO" - Tymoteusz Tomala i Damian Kopaczka>>>

            "Kopciuszek">>>

                            "Legenda o Twardowskim, szlachcicu z Krakowa">>>


XV Powiatowy Rajd Górski Szczyrk 2015

„Jak dobrze nam zdobywać góry
i młodą piersią chłonąć wiatr.
Prężnymi stopy deptać chmury
i palce ranić ostrzem Tatr.

Mieć w uszach szum,
strumieni śpiew,
a w żyłach roztętnioną krew.
Hejże hej, hejże ha
Żyjmy więc póki czas,
Bo kto wie, bo kto wie,
kiedy znowu ujrzę was.”

17 uczniów z naszej szkoły pod opieką pań: M. Krężelok, J. Kuczyńskiej, I. Wójtowicz oraz pana przewodnika wyruszyło o 8.30 z Bystrej Leśniczówki, Przełęczą Kołowrót, Siodłem pod Klimczokiem, by koło godziny 12.00 dotrzeć na metę rajdu, czyli Przełęcz Karkoszczonkę, a potem do Szczyrku Biłej.

Dzień zaliczyliśmy do bardzo udanych, pogoda dopisała (nawet może aż za bardzo), pogoda ducha także, uśmiechy mimo gorącą nie znikały z twarzy uczestników rajdu, szczególnie, że towarzyszył nam pies Max, ośmiolatek, który od razu zyskał miano przyjaciela grupy. Było świetnie.
Na mecie czekał na nas ciepły posiłek i sok z „gumijagód”,jak to wszyscyśmy określili. Orzeźwiał i gasił pragnienie. Skąd taka nazwa? A z bajki dla dzieci „Gumisie”!
Ale najlepsze zostawiłam na koniec! Otóż Dominik Stanclik, który reprezentował naszą szkołę w konkursie, którego tematem był Powiat Bielski, zdobył III miejsce! Jesteśmy z Niego bardzo dumni. Nie udało nam się zdobyć żadnego miejsca w konkursie piosenki turystycznej, ale i tak gratulujemy Natalii i Kasi, bo nie zniechęcił je szaleńczy upał, a zaśpiewały fantastycznie!
Gratulujemy wszystkim Uczestnikom wytrwałości i siły charakteru, które pozwoliły stawić się na szkolnym parkingu w wolną sobotę o 7.10, by następnie przez 5 godzin pokonywać swoje słabości!

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Zielona szkoła 2014/2015
W dniach 18.05.2015r – 01.06.2015r uczniowie klasy III wraz z wychowawcą i opiekunem panią Elżbietą Żmij przebywali na Zielonej Szkole w Darłówku.
Pogoda dopisywała przez cały czas pobytu, dzięki rodzicom, którzy skutecznie trzymali chmury w Janowicach i nie wypuszczali ich w stronę Bałtyku:)

Pobyt obfitował w wiele atrakcji: były to wycieczki, animacje, konkursy, zabawy, ognisko i wiele innych.
Ponieważ Darłówko jest miasteczkiem portowym więc już na miejscu pobytu dzieci miały okazję obserwować statki wpływające i wypływające z portu. Było to tym ciekawsze, że zanim statki wpłynęły do portu musiały poczekać aż rozsunie się most nad kanałem, co dzieci obserwowały z wielką radością. W porcie oprócz statków i jachtów stało mnóstwo kutrów rybackich, a na brzegu uczniowie mogli obserwować pracę rybaków i dokładnie przyjrzeć się świeżo wyłowionym rybom, w tym bardzo ciekawej Bellonie. Codziennie odbywały się również spacery po plaży, która jest wyjątkowo urokliwa w okolicach Darłówka oraz przez sosnowe lasy, w których głównie spotykali sosny czarne. Na plaży dużą atrakcją było karmienie łabędzi, które podpływały, a nawet podchodziły do dzieci na wyciągnięcie ręki, a także maszerowały gęsiego za karmiącymi ich. Oczywiście na plaży nie obyłoby się bez zbierania muszelek, a nawet bursztynów oraz opalania i moczenia się w wodzie, jak również konkursu na rzeźbę z piasku.
W trakcie pobytu odbyły się również trzy wycieczki wyjazdowe i jedna objazdowa.

Pierwsza z nich była to wycieczka do Kołobrzegu. Wizyta w tym mieście rozpoczęła się od Imprezy Pirackiej, która wszystkim wyjątkowo zapadła w pamięci. Uczniowie poznali tam nietuzinkowego pirata wraz z pomocnicą, pod których czujnym okiem brali udział w potyczkach pirackich, próbach siły, przeciąganiu liny, kręceniu sterem, ślepej nawigacji i wydawaniu odgłosów z sygnalizatorów dźwiękowych, a przy okazji niektórzy z uczestników otrzymali nowe przezwiska, takie jak: Kudłaty, Bąbel i Siwy. Dodać należy, że ów pirat miał ogromne poczucie humoru:) podobnie zresztą jak cała grupa z Janowic.

Oprócz tej atrakcji dzieci podziwiały Katedrę Mariacką, odwiedziły port i popłynęły statkiem Viking, co było dużą przyjemnością ze względu na wzburzone fale ( i tylko pani Ela wyglądała jakby chciała wysiąść w trakcie rejsu:). Później dzieci odwiedziły jeszcze latarnię w Kołobrzegu i znajdujące się w jej podziemiach Muzeum minerałów (oj chciałoby się mieć kilka takich okazów w domu).

Kolejna wycieczka odbyła się do Jarosławca. Uczniowie odwiedzili tam Muzeum Bursztynu, w którym poznali historię powstawania bursztynów, zobaczyli na mapie miejsca gdzie wydobywa się ich najwięcej oraz oglądali przepiękne okazy pochodzące z różnych stron świata i dowiedzieli się jak i kiedy najlepiej szukać bursztynów nad morzem i nie tylko. Następnym punktem wycieczki była wizyta w Chacie Rybaka, w której dzieci najpierw wzięły udział w prelekcji o zwierzętach morskich i nadmorskich oraz ich ochronie, a następnie wysłuchały ciekawych opowieści o pracy rybaków, jej trudach i zaletach oraz oglądały zgromadzone przez właściciela eksponaty np. kotwice, sieci, radiostacje, itp.
Trzecią z wycieczek wyjazdowych była wizyta w Słowińskim Parku Narodowym, o którym dzieci uczyły się jeszcze przed wyjazdem na Zieloną Szkołę. Dzieci mogły być z siebie dumne w tym dniu, bowiem przeszły około 8,5 km pieszo, w dosyć trudnym terenie, po wydmach piaskowych, plażą oraz przez dziewicze obszary leśne, a w drodze powrotnej odwiedzili latarnię w Czołpinie i podziwiali z jej szczytu piękno Słowińskiego Parku Narodowego i nadmorskich terenów.
Wycieczka objazdowa też przyniosła dzieciom dużo radości, głównie ze względu na środek transportu jakim była przeszklona ciuchcia, która zawiozła nas do miasta Darłowa. Już w drodze można było obserwować port, cumujące tam statki, jachty i inne jednostki morskie. Na miejscu grupa przespacerowała się głównym deptakiem w mieście, wszyscy zobaczyli ciekawą fontannę, na której przedstawione były płaskorzeźby dotyczące pracy rybaków i odwiedzili Katedrę, w której pochowani byli: król Eryk i dwie księżniczki pomorskie, a w drodze powrotnej zobaczyli zamek Królów i książąt Pomorskich.
Na miejscu pobytu, w ośrodku Diuna II w Darłówku, na dzieci też czekało wiele atrakcji tj. animacje integracyjne z chustą, zajęcia sportowe, „Mam talent”, zajęcia cyrkowe, „Morska opowieść” – teatr z udziałem widzów, „Gwiezdne planetarium” oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek i dyskoteki, na których dzieci poznały nowych kolegów z innych miejscowości, nawiązały nowe znajomości i przyjaźnie. Wszystkie formy zajęć bardzo przypadły dzieciom do gustu, a także pozwoliły na zaprezentowanie swoich umiejętności i talentów. Jedną z bardziej wyczekiwanych chwil był „Chrzest morski”, którego niektórzy się obawiali, a mimo to czekali na niego z niecierpliwością. Najpierw uczniowie zostali pomalowani węglem z ogniska, na którym wcześniej piekli kiełbaski i śpiewali piosenki. Następnie będąc w ciągłym ukłonie podeszli do Prozerpiny, żony Neptuna, pod czujnym okiem pirata. Po drodze musieli wypić „morski napój”, stworzony ze śluzu meduzy, piasku, wodorostów i wielu innych składników, o których nawet boimy się wspominać, ale podobno to ulubiony napój żony króla mórz i oceanów, a niektórym wyjątkowo zasmakował. Na koniec każdy otrzymał nowe morskie imię, które odtąd będzie im towarzyszyć. I tak w klasie trzeciej pojawiły się syrenki, ostrygony, ośmiornice, dzielni i krwawi piraci i krewetki.
Trzy razy dzieci odwiedziły również Park Wodny Jan w Darłówku, gdzie pływały lub uczyły się pływać, zjeżdżały na zjeżdżalniach i bawiły się w morskiej wodzie.
Bardzo przyjemne były również częste wizyty w centrum miasta - Darłówko Zachodnie, połączone z degustacjami pysznych gofrów ze smacznymi owocami sezonowymi, bitą śmietaną i innymi dodatkami według uznania, lodów, zajadaniem się frytkami lub oryginalną pizzą włoską, zakupami pięknych pamiątek i zabawnych gadżetów, grami i zabawami.

Wieczorami z kolei odbywało się wspólne czytanie literatury dziecięcej i chyba każdy w domu dokończy czytanie historii pana Smrodka. Pani Ela z kolei częstowała wszystkich przepyszną herbatką z sokiem owocowym. Gdyby więc ktoś nie mógł zasnąć wieczorem, w domu, to herbatka z sokiem na pewno pomoże. Natomiast wieczorne przytulasy i całuski na dobranoc sprawiły, że wszyscy zasypiali w mig i mieli słodkie sny, a może to ze zmęczenia i nadmiaru wrażeń he he:)
Oczywiście uczestników Zielonej szkoły nie ominął również piękny zachód słońca połączony z wieczornym spacerem po plaży na pożegnanie. Jednak wtedy jeszcze nikt się nie domyślał, że w nocy, to nie uczniowie, a pani zrobi im żart z okazji Zielonej Nocy. Niektórzy zobaczą efekty dopiero na zdjęciach, inni poczuli je na sobie już wcześniej wcierając krem w policzki lub ślizgając się ręką po klamce do drzwi (w tym pani Ela).
Ponieważ dzień wyjazdu przypadł w Dniu Dziecka panie nie zapomniały o podopiecznych i rano poczęstowały ich cukierkami i złożyły im życzenia. Mamy nadzieję, że wszyscy zapamiętają ten wyjazd na długo i długo jeszcze będą o nim wspominać swoim najbliższym. Ciekawe kto zechciałby pojechać tam jeszcze raz w tym samym gronie? Znamy kilku takich:)

/tekst p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia część 1>>>            Zdjęcia część 2>>>            Zdjęcia część 3>>>


Zajęcia przyrody w terenie; „STAW”
W poniedziałek (1czerwca) poszliśmy z całą klasą na wycieczkę nad staw. Po wyjściu ze szkoły udaliśmy się do zagajnika, aby zobaczyć czy konwalijki dwulistne i kokoryczki wonne już kwitną. Niestety tylko konwalijki dwulistne jeszcze kwitły. Przechodząc przez łąkę widzieliśmy firletki poszarpane, koniczynę, jaskry i wiele innych roślin. W końcu doszliśmy na łowiska pana Jacka Niemczyka. Przed nami rozpostarł się przepiękny krajobraz z dużym stawem i okalającym go lasem grądowym. W oczku wodnym mogliśmy obserwować żaby zielone, ropuchy szare i kijanki. Za pomocą specjalnej siatki łowiliśmy je, aby lepiej się im przyjrzeć, po czym wypuszczaliśmy na wolność. Odłowiliśmy także największego chrząszcza wodnego – pływaka żółtobrzeżka, który oddycha powietrzem atmosferycznym. Oprócz wymienionych zwierząt nad wodą latały ważki, komary, motyle i inne owady. Potem udaliśmy się do lasu gdzie przeczytaliśmy regulamin mówiący o odpowiednim zachowaniu się w nim.

Kiedy weszliśmy dalej Pani Dyrektor zaprowadziła nas do chronionej paproci zwanej podrzeń żebrowiec. Wyróżniała się inną budować liści od znanych nam paproci. Jej liście były rzadkie i były ostre na końcach. W rowie łączącym dwa stawy mogliśmy nacieszyć wzrok roślinami wodnymi min. tatarakiem i włosienicznikiem wodnym o białych kwiatach i dwojakich liściach: pływających – nerkowatych, karbowanych i zanurzonych – nitkowatych, podzielonych. W drodze powrotnej widzieliśmy dwa wielkie psy, które szczekały na nas. Wycieczka bardzo mi się podobała, dała nam dużo.

/Tekst: Natalia Bubak/


Spektakl „Emocje są złymi doradcami”
1 czerwca uczniowie szkolnego koła teatralnego zaprezentowali spektakl „Emocje są złymi doradcami” łączący w sobie dwa święta: Dzień Matki i Dzień Dziecka, które są ze sobą naturalnie powiązane. Aktorzy wcielili się w role narratorów, matek, córek i synów, panów Gniew, pań Złości, Agresji, Zgody, Rozwagi, diabełków Kusidełków. Przedstawienie w zabawny sposób ukazało, że emocje są złymi doradcami, że wiele spraw można rozwiązać w spokoju. Inscenizacja, o charakterze profilaktycznym, za zadanie miała zwrócenie uwagi na takie wartościowe „emocje” jak: zgoda i rozwaga , na to, że rodzicom należy się szacunek i pomoc, że dzieci powinny mieć obowiązki w domu, a nie spędzać czasu tylko na przyjemnościach.


Spektakl bardzo się podobał zarówno najmłodszym widzom (przedszkolacy) jak i tym starszym.
Był to prawdopodobnie już ostatni w tym roku spektakl szkolnego koła teatralnego i to w takim składzie, po wakacjach szóstoklasiści będą już gimnazjalistami, szkoda….

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>

 

I edycja teleturnieju "Wiem, odpowiem, wygrywam!"
1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka świętowaliśmy w naszej szkole m. in. poprzez udział w teleturnieju "Wiem, odpowiem, wygrywam!". Został on przygotowany przez Samorząd Uczniowski, a głównym pomysłodawcą i prowadzącym był Damian Kopaczka. Wymagało to wiele pracy, gdyż konkurs polegał na odpowiadaniu na opracowane przez Damiana pytania, a były one z różnych dziedzin.

Każdą klasę reprezentowały dwie dwuosobowe drużyny dziewcząt i chłopców. Ich pierwszym zadaniem było wybrać dla siebie nazwę, którą podkreślą odpowiednim strojem. I tak z klasy IV wystąpiły Ola Mędrala i Julia Kut jako "Mądralinki", Dominik Stanclik i Marek Jordanek jako "Wiedzoludki". Z klasy V byli to Martyna Olejak i Natalia Agnieszka Mynarska "BFF" oraz Grzesiu Maga i Michal Dziergas "Faceci w czerwieni". Natomiast z klasy VI Marysia Krzyżowska i Julia Bogusz "Zozolki" i Tymek Tomala i Tomek Tlaga jako "Giganci". Zmagania rozpoczęto od eliminacji, po których do półfinału weszły cztery drużyny, a były to: Mądralinki, Faceci w czerwieni, Zozolki i Giganci. Ostatecznie w finale startowały dwie drużyny z klasy V i VI: Faceci w czerwieni i Giganci.

Po zaciętej walce w krzyżowym ogniu pytań zwyciężyli Giganci, czyli Tymek Tomala i Tomek Tlaga. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, ale też wszystkim uczestnikom, bo wykazali się oni dużą wiedzą i refleksem. Po zakończeniu teleturnieju już pojawili się chętni do przeprowadzenia II edycji konkursu w przyszłym roku - nasz kolega Damian będzie już działał wtedy w gimnazjum. Może więc teleturniej zagości jako stały punkt w planie pracy naszego Samorządu!
Dziękujemy bardzo Radzie Rodziców za zasponsorowanie nagród dla uczniów biorących udział w konkursie oraz jak zawsze naszej pani opiekun Spółdzielni Uczniowskiej za słodkości!

/Tekst opiekun SU p. Agnieszka Czerwińska/


Samorząd Uczniowski w bibliotece.
22 maja odbyło sie kolejne spotkanie z Panem Jędrzejko w janowickiej bibliotece. Tym razem każdy uczestnik miał wykonany przez siebie dłutem obrazek. Pan Tomasz miał przygotowany specjalny wałek i farbę drukarską, którą pokrywał przyniesione obrazki. Następnie każdy za pomocą małej łyżeczki odbijał swój rysunek. Był to przedostatni etap naszej pracy. Każdy mógł sprawdzić, co jeszcze musi poprawić, aby odbitka była taka, jak należy. Już niedługo będziemy podziwiać efekty naszych spotkań z Panem Tomaszem!

/Opiekun SU p. Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


II gra terenowa, czyli świetna zabawa!
W sobotę 4 drużyny z Janowice wzięły udział w drugiej już grze terenowej. Gra miała tym razem miejsce w Bestwince. Drużyny tworzyli: Natalia E. Mynarska, Ola Mędrala, Jan Maga, Szymon Nowak, Robert Drozd, Karolina Pyka, Julia Bogusz, Michał Dziergas, Oliwia Szczypka, Marek Jordanek, Julia Kut. Uczniowie wraz z opiekunami nauczycielami: p. Urszulą Kal (dyrektor ZSP), p. Iloną Wójtowicz, p. Jolantą Kuczyńska oraz p. Damianem Mynarskim mimo niezbyt ładnej pogody zmierzyli się z zadaniami, które dotyczyły historii związanej z Bestwinką, Unią Europejską (różne waluty i nominały) -tutaj ogromną wiedzą wykazał się Michał Dziergas – gratuluję, 98% poprawnych odpowiedzi!!!, historią OSP w Bestwince, II wojną światową. Część zadań związana była z umiejętnościami sportowymi, np. odbijaniem piłki nogą czy wytrzymaniem 2 minut w dybach – tutaj niezłą kondycją wykazała się Karolina Pyka. :)
Nad przebiegiem gry czuwała p. Dorota Surowiak, nauczyciele, gimnazjaliści i harcerze.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci kubków w różnych kolorach, a wygrane drużyny wspaniałe nagrody. Wśród zwycięzców znalazły się 3 drużyny z Janowic, czwarta wystartowała, niestety, w osłabionym składzie.
Zabawa była świetna, organizatorzy i uczestnicy wspaniali. Za dwa lata gra odbędzie się w Kaniowie, gdyż tamte drużyny zdobyły największą sumę punktów.

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Ach, cóż to była za wycieczka!
Zacznę od tego, że było wspaniale! Pogoda dopisała, warunki lokalowe – rewelacyjne, a jedzenie pyszne! Uczestnicy wycieczki wykazali się wysoką kulturą, wiedzą, pomysłowością, kondycją fizyczną
i poczuciem humoru.
Pierwszego dnia zdobyliśmy Trzy Korony! Na punkt obserwacyjny zdecydowali się wejść nawet ci, którzy mają lęk wysokości, pokonując tym swoje słabości. Gratulujemy! Nie pożałowali decyzji, bo widoki zapierały dech w piersiach. Wracając, Krościenko płakało nad nami rzewnymi łzami. Niestety, te łzy doprowadziły do zmiany planów wieczornych, zamiast ogniska z pieczeniem kiełbasy była kiełbasa z piekarnika oraz gra w kręgle, piłkarzyki, bilard i ping-pong.
Wszyscy atrakcyjnie spędzili czas między obiadem a pieczoną kiełbasą. Muszę tu dodać, że odbył się jeszcze jeden, niezaplanowany, kurs: „Jedzenia nożem i widelcem”, wszyscy otrzymali słowne ”certyfikaty”. Zmęczeni, grzeczni i zadowoleni udaliśmy się do własnych pokoi i spokojnie przespaliśmy noc.

    Drugi dzień rozpoczął się przepiękną pogodą i jeszcze pyszniejszym śniadaniem. Następnie spakowani, najedzeni i uśmiechnięci wyruszyliśmy na przygody część drugą.
Najpierw podziwialiśmy ruiny zamku w Czorsztynie, twierdzy górującej nad Dunajcem, potem udaliśmy się w kierunku Wąwozu Homole, by następnie zejść w kierunku Szczawnicy i odwiedzić zdrojową pijalnię wód mineralnych. Niestety, stamtąd udaliśmy się już w kierunku Janowic. Niestety, bo chętnie byśmy tam zostali dłużej.
Uczniowie, zapytani w poniedziałek, co zapamiętali, najczęściej wymieniali historię o Brunchildzie, obowiązki rycerzy i dam, „Wakacje z duchami”, sabat czarownic, etymologię nazwy „Osice” oraz Suchej Beskidzkiej (bez Kicka – diabełka).
Krótko mówiąc: Było wspaniale!

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>       


Kolejne spotkanie z panem Jędrzejko za nami!
Zgodnie z planem w poniedziałek 11 maja po raz kolejny uczniowie z Samorządu Uczniowskiego zawitali w naszej janowickiej bibliotece. Tym razem każdy uczestnik miał przygotowany przez siebie w domu rysunek, a pan Tomasz był zaopatrzony w zestaw dłut. W trakcie zajęć uczyliśmy się, pod czujnym okiem prowadzącego, wcale niełatwej sztuki wykonania rysunku dłutem. Tak "wydłubane" rysunki czekają na kolejny etap prac. Nasze następne spotkanie już za dwa tygodnie. Wtedy planujemy zakończenie cyklu zajęć poświęconych grafice. Sami jesteśmy ciekawi efektów naszej pracy! Jak wyglądają nasze rysunki obecnie widzimy na zdjęciach.

/Opiekun SU p. Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Gminne uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja

To wyjątkowe święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym w Kaniowie. Następnie delegacje wyruszyły pod pomnik "Ofiarom wojen i nienawiści" znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Kaniowie, gdzie zostały złożone kwiaty. Naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Tymoteusz Tomala, Martyna Popielarczyk, Oliwia Szczypka oraz p.dyrektor Urszula Kal.


Akademia nie musi być nudna!
    Przygoda z historią w ZSP w Janowicach, czyli „Kto Ty jesteś? –Polak mały!”
30 kwietnia uczniowie ZSP w Janowicach uczestniczyli w akademii poświęconej 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dniowi Flagi, 70 rocznicy zakończenia II wojny Światowej i 7 rocznicy śmierci (12 maja) Ireny Sendlerowej, Polki utytułowanej medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
    Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej, czyli wprowadzenia sztandaru, ufundowanego z okazji 50-lecia szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Po odśpiewaniu przez społeczność szkolną wszystkich zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” nastąpiła część artystyczna.
Uczniowie klas 4-6 przy akompaniamencie szóstoklasistek (na fletach) odśpiewali pieśń „Witaj majowa jutrzenko”, inaczej„ Mazurek 3 Maja”. Kolejnym elementem była recytacja wierszy związanych z pięknem naszego kraju, jego historią i tradycją. Tutaj talentem deklamacyjnym wykazali się czwarto- i piątoklasiści należący do kółka teatralnego. Jednym z tekstów recytowanych był wiersz „Katechizm polskiego dziecka”, czyli powszechnie znany jako: „Kto ty jesteś” W. Bełzy. Utwór od razu rozpoznali najmłodsi uczniowie, w tym przedszkolacy i razem z deklamującymi uczniami wypowiedzieli znane im słowa. W ten sposób sami w jednej chwili stali się współtwórcami akademii.

Pomiędzy częściami akademii p. J Kuczyńska (prowadząca i autorka uroczystości) prowadziła z publicznością rozmowę na temat upamiętnianych wydarzeń. Ogromną wiedzą wykazali się uczniowie klas młodszych. Wiedzieli, co to jest konstytucja, jakiego rodzaju zawiera zapisy, że konstytucja z 1791roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Nawet przedszkolacy zabrali głos, przypominając, że obowiązkiem naszym jest wywieszenie biało-czerwonych flag i uczestnictwo w obchodach. Kolejnym podjętym tematem była 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. I tutaj uczniowie wykazali się wielką mądrością, zauważając, że przypominając o tamtych wydarzeniach, staramy się pamiętać o tych wszystkich, którzy walczyli o wolność z okupantem i życie innych (postać Ireny Sendlerowej). Wiedzieli także, że uczymy się historii, by nie popełniać tych samych błędów, by być mądrzejszymi.

Ostatnią częścią uroczystości był spektakl przygotowany przez uczniów klasy szóstej w oparciu o utwór „Życie w słoiku”. Na uwagę zasługuje fakt, że zaangażowani w to przedsięwzięcie zostali wszyscy uczniowie klasy 6, którzy świetnie poradzili sobie z tak trudnym tematem, jakim było ratowanie żydowskich dzieci przez Polaków. Sceniczna adaptacja książki Jacka Mayera bardzo wzruszyła, pojawiły się łzy, a najlepszym dowodem na to, że nawet najmłodsi byli zainteresowani przedstawianą historią, była cisza i skupienie.
45-minutowa lekcja historii okazała się niesamowitą przygodą z tematami trudnymi, wielkimi i ważnymi. Akademia pokazała, że mamy co w Polsce świętować, że powinniśmy być dumni z ludzi, którzy ją tworzyli i powinniśmy często przypominać o ważnych dla naszej ojczyzny wydarzeniach oraz promować działania społeczne.
    Dziękuję Wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>

 

O akademii 3 majowej - prace uczniów:

Wrażenia po akademii z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej i rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej
    Akademia odbyła się 30 kwietnia 2015 roku na 2. lekcji, w Szkole Podstawowej w Janowicach na sali gimnastycznej. Uroczystość trwała 1 godzinę. Składała się z 3 części, jedna dotyczyła – 224 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja, druga – 70. rocznicy zakończenia 2. wojny światowej, a trzecia opowiadała o bohaterskiej postawie Ireny Sendlerowej, która zmarła w maju 2008 roku. Uratowała ona bardzo dużo żydowskich dzieci.
W akademii wystąpili:
- cała klasa 6,
- chór,
- koło teatralne, składające się z uczniów klas 4,5,6.
Publicznością przedstawienia byli uczniowie z klas 1 – 6 i przedszkolacy.
Podobała mi się bardzo gra aktorów, rekwizyty oraz temat, który był dosyć poważny w porównaniu do innych szkolnych akademii.
Atmosfera była bardzo podniosła i niejedna osoba uroniła łzę, na wspomnienie tragicznych wydarzeń wojennych. Wszystko bardzo mi się podobało, ponieważ aktorzy skupili się na swoich rolach i odegrali je najlepiej jak potrafili.

Mikołaj Olejak kl.IV


„Płyniemy do Rzymu” Integracyjny 24h maraton pływacki – edycja I
25 – 26 kwietnia odbył się Integracyjny 24h maraton pływacki – edycja I. Uczniowie z klas I – VI naszej szkoły postanowili wziąć w nim czynny udział. Celem maratonu było uczczenie I rocznicy kanonizacji Jana Pawła II poprzez przepłynięcie 300 km i pokonanie tym samym I etapu drogi jaka dzieli Bielsko – Białą od Rzymu. Łącznie do przepłynięcia był odcinek 1478 km. Jak podkreślili organizatorzy imprezy sukces wydarzenia był możliwy tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczestników. Dodać należy, że nasi uczniowie bardzo się zaangażowali i dali z siebie wszystko. Podobnie zresztą jak ksiądz proboszcz Józef Walusiak, który gorąco zachęcał wszystkich do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i sam dał przykład innym biorąc czynny udział w maratonie.

/Tekst: Ewelina Olejak/

    Oto lista dzieci, które uczestniczyły w maratonie:
Leon Mszyca z kl. I
Iga Portasińska z kl. I
Kamil Zeman z kl. I
Aleksandra Niemczyk z kl. III
Anna Niemczyk z kl. III
Jakub Portasiński z kl. III
Oliver Wtróbel z kl. III
Szymon Wysocki z kl. IV
Piotr Zeman z kl. IV
Roksana Formas z kl. V
Gabriel Gola z kl. V
Aleksandra Gołuszek z kl. V
Julia Olek z kl. V
Mari a Krzyżowska z kl. VI
Tymoteusz Tomala z kl. VI


Obchody Światowego Dnia Ziemi w ZSP Janowicach
W janowickiej szkole, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia związana z obchodami Światowego Dnia Ziemi, poprzedzona testem, o tematyce ekologicznej, przygotowanym przez p. dyrektor szkoły (nauczyciela przyrody).
W tym roku za program artystyczny odpowiedzialne były klasy starsze, czyli 4-6.
Tydzień wcześniej uczniowie klas 1-6 otrzymali arkusze szarego papieru, na których wspólnie (wszyscy uczniowie danej klasy) mieli za zadanie wykonać gazetkę, związaną z wylosowanym hasłem. Klasa 1. wylosowała-wodę, 2.-ziemię, 3.-zwierzęta, 4.-powietrze, 5.-recykling, a 6.-celebrytów i organizacje skupiające się wokół ekologicznych działań.
Uczniowie mieli tydzień czasu na wykonanie gazetek i zawieszenie ich w salach lekcyjnych. Te same gazetki posłużyły następnie za dekoracje podczas szkolnej akademii. (Było więc podwójnie ekologicznie). Kolejnym zadaniem było przygotowanie i zagranie scenek przez klasy starsze. Scenki związane były z działaniami na rzecz ochrony środowiska, czyli odpowiednim segregowaniem śmieci, edukacją ekologiczną, recyklingiem. Uczniowie, pod okiem wychowawców, świetnie wykonali przydzielone im zadania, zaprezentowali przed szkolną publicznością talenty aktorskie, w tym kabaretowe i wokalne. Szkolnym działaniom przyświecał przede wszystkim jeden cel – pokazanie, że tylko wspólne działania mają sens, dlatego w prace zaangażowani zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły. Dzięki temu niektórzy pokonali strach i odkryli w sobie talenty, których się nie spodziewali.
Na zakończenie części teatralnej, A. Gołuszek (kl.5) i M. Ochman (kl.4) przeczytali swoje wiersze, za które zostali nagrodzenie w Regionalnym Konkursie „Zwierzęta wokół nas”. Oba teksty poświęcone były pszczołom, więc świetnie nawiązywały do tematu ekologii, gdyż w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o potrzebie ochrony pszczół. Na szczególną uwagę zasługuje fragment utworu M. Ochmana:

„Z wiersza mego taka puenta:
- niech ją każdy zapamięta
I przyswoi należycie:
ZGINĄ PSZCZOŁY, ZGINIE ŻYCIE.”

Część artystyczną zakończyli przedszkolacy, którzy podbili serca szkolnej publiczności recytacją i śpiewem.

W ten sposób kolejny raz społeczność szkolna udowodniła, że potrafi wspaniale ze sobą współpracować, realizując ekologiczne hasła, bo jak głości zapis w „Koncepcji Pracy Szkoły”: „Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.”
Bardzo dziękujemy Wszystkim za zaangażowanie w tworzenie gazetek oraz każdą okazaną pomoc.
(Uroczystość przygotowały panie: Jolanta Kuczyńska, Monika Krężelok, Iwona Pieczka)

/Tekst: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Wiosenny spacer
Kwiecień plecień, bo przeplata….więc kiedy tylko słonko mocniej przygrzało drugoklasiści wraz z wychowawcą wyruszyli na poszukiwanie wiosny. Dzieci pilnie rozglądały się wokół podziwiając wiosenne kwiaty, kwitnące krzewy, zielone pączki na drzewach, fruwające owady oraz słuchały radosnego koncertu ptaków. Potem usiadły w altance, by wypisać wszystkie oznaki wiosny, które udało się wyśledzić. Okazało się, że drugoklasiści są wspaniałymi obserwatorami przyrody.

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Sukces uczennic klasy III w Międzyszkolnym Konkursie pt: „Czytam, umiem, rozumiem”
1 kwietnia uczennice klasy III : Aleksandra i Anna Niemczyk (bliźniaczki) reprezentowały naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie pt: „Czytam, umiem, rozumiem” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 29 z Bielska – Białej. Uczniowie naszej szkoły już po raz dziewiąty brali udział w tym konkursie. Na konkursie trzeba się było wykazać obszerną wiedzą z wielu dziedzin, umiejętnością czytania ze zrozumieniem i logicznym myśleniem. Przydała się również wiedza z zakresu przyrody, żeby udzielić prawidłowych odpowiedzi np: „Co to jest oberwanie chmury” lub „Po co kangur ma torbę na brzuchu” :). Oczywiście bardzo ważna była również umiejętność współpracy i wspólnego dążenia do celu. Dziewczynki bardzo dobrze sobie poradziły z zadaniami i uzyskały III miejsce w tym konkursie, zdobywając puchar i dyplomy. Serdecznie im gratulujemy. Organizatorom jak zawsze dziękujemy za ciepłe przyjęcie, miłą atmosferę oraz smaczny poczęstunek. I mamy nadzieję, że: „Do zobaczenia za rok.”

/p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Sukcesy w III Gminnym Konkursie Recytatorskim
27 marca uczniowie naszej szkoły z klasy I, II i III , którzy zostali wyłonienie drogą eliminacji w szkolnym etapie, reprezentowali naszą szkołę w Gminnym Konkursie recytatorskim w Bestwinie. Z klasy I była to uczennica Kamila Klasa, z klasy II – Grzegorz Köhler , a z klasy III – Anna Sawkiewicz.
W konkursie brane były pod uwagę: umiejętności recytatorskie, kostiumy i rekwizyty. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym przygotowaniem i wspaniale się zaprezentowali. Nasi uczniowie jak zwykle nas nie zawiedli. W kategorii klas pierwszych - Kamila Klasa zdobyła wyróżnienie za zaprezentowany wiersz pt: „Przebiśnieg”. Grzegorz Köhler zdobył I miejsce, w kategorii klas drugich prezentując utwór pt: „Kwietniowa burza”, a Anna Sawkiewicz zdobyła I miejsce, w kategorii klas trzecich recytując wiersz pt: „Wiosenna pobudka”. Uczniom serdecznie gratulujemy, a organizatorom dziękujemy za zaproszenie i serdeczną atmosferę.

/p. Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Gość w naszej szkole
8 kwietnia uczniowie klasy 5 i 6 brali udział w zajęciach profilaktycznych na temat tolerancji. Prowadził je trener pan Arkadiusz Tyrala z ośrodka INVESIS Synergia wiedzy i doświadczenia z Krakowa. Uczestnicy mogli porozmawiać czym dla nich jest tolerancja, poznać jej szersze znaczenie. Wnioski, jakie nasunęły się niektórym uczniom to: „Tolerować to przyjąć kogoś takim, jaki jest”, „Tolerancja świadczy o naszej kulturze i mądrości”. Z kolei filmik w formie teledysku uświadomił uczniom, że brak tolerancji, przemoc wobec innych rodzi w ofiarach chęć zemsty, odegrania się. Może się więc zdarzyć, że w przyszłości naszym pracodawcą zostanie taka osoba i swoje krzywdy będzie chciała odreagować na nas. Tak więc brak tolerancji wywołuje długofalowe konsekwencje i warto o tym pamiętać. Każdy ma prawo być sobą i mieć swoje zdanie przy jednoczesnym szanowaniu inności i zdania drugich. Prowadzący zaprezentował również wystąpienie niesamowitego człowieka. Był nim Nick Vujicic. Jest to osoba, która urodziła się bez rąk i nóg. Prawie 10 lat trwało zanim rozpoczął się u niego proces akceptacji swojej inności. Obecnie Nick jeździ po świecie i opowiada ludziom swoją historię porywając swoją radością i chęcią życia. Jest szczęśliwym mężem i ojcem, a w jego teledysku mogliśmy usłyszeć: JEŚLI NIE OTRZYMUJESZ CUDU…STAŃ SIĘ NIM! Zachęcam do poszukania w Internecie informacji o tym człowieku!
Mam nadzieję, że udział w warsztatach pomoże nam w byciu bardziej tolerancyjnymi dla siebie nawzajem!
Dziękujemy Pani Bożenie Jaromin z GKRPA za sfinansowanie warsztatów dzięki czemu mogliśmy z nich skorzystać.

/p. Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Co nowego na zajęciach kółka teatralnego?
Uczniowie przygotowują się do kolejnych aktorskich wcieleń. Tym razem będą to Pan Agresja, Pani Złość, Matka, Dzieci i inni. Zanim jednak role zostaną przydzielone, uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy dziesięcioosobowe. Następnie sami rozdzielili role między siebie i przygotowali scenki, które potem wzajemnie sobie zaprezentowali. Niestety, 45 minut to niewiele, więc na kolejnych zajęciach będą kontynuowane prezentacje.
Jak widać na zdjęciach, nasze próby odbywają się również na korytarzu, nie mieścimy się w sali :)

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce
31 marca odbyliśmy fascynującą podróż po pełnej tajemnic i magii krainie.
Drogę do wnętrza kopalni pokonaliśmy pieszo schodząc na głębokość 135 metrów po 380 schodach. Trochę kręciło nam się w głowach i wydawało się, że będziemy szli tak „bez końca”. Jednak, po kilkunastu minutach naszym oczom ukazał się niezwykły widok. Wąskie korytarze, drewniane stemple podtrzymujące stropy, maszyny i urządzenia, którymi górnicy wydobywali sól - to wszystko widzieliśmy przechodząc między komorami solnymi. Na samym początku zwiedzania otrzymaliśmy potrzebne rekwizyty (mapy, latarkę, klucze), aby trafić do Solilandii. Po drodze spotkaliśmy smoka Solonia- wywodzącego się z rodu groźnych Solizaurów, który pomaga skrzatom mieszkającym w kopalni. Pan przewodnik opowiedział nam legendę o świętej Kindze, która przyniosła bogactwo soli na polską ziemię. W połowie szlaku ujrzeliśmy dedykowaną jej cudowną kaplicę i zdobiące ją jedyne w swoim rodzaju solne dzieła. W czasie zwiedzania solnych komór obudziliśmy skrzata Soliludka, który zabrał nas w dalszą wędrówkę. Pokazał nam między innymi solne jezioro, wyznaczył nam zadania do wykonania i zaprowadził do tajemniczego ducha Kopalni - Skarbnika. W krainie Solilandii było bardzo wesoło, mimo iż Skarbnik wyglądał groźnie. Mianował on Kingę Czanę na księżną Kingę, wręczył jej „okazały pierścień” i posadził na swym tronie. Nasza koleżanka wyglądała dostojnie w królewskiej koronie i płaszczu. Znakomicie spisała się w nowej roli. Na zakończenie naszej podziemnej przygody zakupiliśmy pamiątki. Były to maskotki, solne rzeźby, pocztówki i inne drobiazgi z solnego królestwa, które będą nam przypominać o tej niezwykłej podróży do Wieliczki. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na pyszną zupę w położonej głęboko pod ziemią karczmie. Gdy posmakowaliśmy specjałów podziemnej kuchni, na powierzchnię wyniosła nas górnicza winda. Wyjechaliśmy - jak mówi się w Kopalni - na świat i bezpiecznie wrócili do Janowic.
/uczniowie klasy pierwszej i drugiej z opiekunami/

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego
30 marca 9 uczniów klas 4-6 wzięło udział w SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM. Uczestnicy mieli za zadanie zapisać tekst oraz wyjaśnić pisownię trudnych wyrazów.

Oto wyniki:
1. Karolina Klasa (kl.6) – 98 punktów
2. Grzegorz Maga (kl.5) – 97 punktów
3. Julia Bogusz (kl.6) – 91 punktów
4. Maria Krzyżowska (kl.6) – 90 punktów
5. Sabina Adamaszek (kl.6) – 88 punktów
6. Oliwia Szczypka (kl.6) – 87 punktów
7. Witold Chromik (kl.4) – 83 punkty
8. Karolina Pyka (kl.6) – 80 punktów
9. Kamil Olma (kl.6) – 69 punktów

Gratuluję wszystkim Uczestnikom wyników oraz odwagi, bo wszyscy wiemy, że ortografia to pięta achillesowa współczesnej młodzieży.

/Organizator konkursu: Jolanta Kuczyńska/


Konkurs na Baranka Wielkanocnego rozstrzygnięty!
W poniedziałek 30 marca mogliśmy podziwiać niesamowite efekty prac klas I -VI. W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wszystkie klasy cały poprzedni tydzień ciężko, ale przede wszystkim wspólnie i z wychowawcami pracowali nad wykonaniem swojego baranka. Pomysły były różnorodne, każdy z nich był inny i w każdy klasy włożyły wiele wysiłku. Najmniej miłą chwilą każdego konkursu jest sam moment wyboru tego najlepszego. Jak podkreśliła Pani Ewelina Olejak chcielibyśmy nagrodzić każdą pracę, ale musieliśmy wybrać jedną. Wybór ten był naprawdę bardzo trudny. Po długich obradach jury w składzie Pani Ilona Wójtowicz, Ewelina Olejak, Monika Krężelok i Agnieszka Czerwińska ogłosiły wynik. W kategorii klas I-III zwyciężyła klasa I, w kategorii klas IV-VI klasa V. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! Mamy nadzieję, że cel jakim była integracja zespołu, dobra zabawa, kreatywność i kształcenie umiejętności współpracy zostały osiągnięte. Jeszcze raz wszystkim gratulujemy!

/Opiekun SU Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Wiosenne kanapki
Samodzielne przygotowanie posiłku przynosi dzieciom mnóstwo przyjemności, dlatego drugoklasiści z wielkim zapałem przystąpili do wykonania kanapek. Pamiętając o zasadach zdrowego żywienia na kromkach oprócz jajek i serów znalazły się witaminy w postaci rzodkiewek, sałaty, pomidorów, papryki, ogórka, szczypiorku, kiełków. Kanapki wyglądały apetycznie i pomysłowo, a smakowały wyśmienicie. Takie zajęcia kształcą zdrowe nawyki, uczą samodzielności i dają wiele radości.

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Fotorelacja z wręczenia nagród LAUREATOM Regionalnego Konkursu „Zwierzęta wokół nas”
    26 marca Julia Wójcik, Aleksandra Gołuszek, Marcel Ochman wraz z opiekunem (Jolantą Kuczyńska) wzięli udział w gali wręczenia nagród, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w tzw. Galerii w Czechowicach - Dziedzicach.
    Organizatorzy podziękowali za udział, prac literackich nadeszło ok.300 a plastycznych 400. Podkreślili także wysoki poziom prac i pomysłowość. W tym roku motywem przewodnim był temat związany z ochroną pszczół.
    Ola i Marcel zostali poproszeni o przeczytanie swoich utworów. Oboje, czytając swoje wiersze, wykazali się wspaniałą dykcją, za co zostali nagrodzeni oklaskami. Poza nimi jeszcze tylko jedna uczennica czytała swój tekst, był to fragment prozy. Następnie zostały wręczone nagrody i dyplomy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz podziękowania nauczycielom (takowe otrzymały również panie: E. Żmij i J. Kuczyńska). Po
 uroczystej części wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.
    Organizatorzy, w rozmowie po części oficjalnej, podkreślili, że aż dwóch uczniów ZSP Janowice (spośród 300 uczestniczących!) zostało laureatami w kategorii literackiej, na ręce polonistki zostały złożone podziękowania i gratulacje oraz życzenie, by nie zapomnieć o konkursie w przyszłym roku.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Baranek – pierwsza klasa
Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na klasowego baranka, więc pierwszoklasiści wspólnymi siłami wzięli się do pracy. Praca powstawała trzy dni – najpierw wełna, którą dzieci zrobiły z odrysowanych i wyciętych dłoni. Drugiego dnia pozostałe elementy z bibułowych kuleczek, a trzeciego elementy krajobrazu. Uczniowie zgodnie współpracowali, a efekty ich pracy można zobaczyć w galerii zdjęć.

/p.Eliza Szeliga-Krus/

Zdjęcia>>>


Szukamy wiosny
Ledwie tylko rozpoczęła się kalendarzowa wiosna, a pełni entuzjazmu pierwszoklasiści ruszyli na spacer do pobliskiego zagajnika, by poszukać jej oznak. Towarzyszył nam ekspert, który jak nikt inny w naszej szkole zna przyrodę, czyli pani dyrektor. Udało nam się znaleźć wiosenne kwiaty, w tym głownie z zawilce i ziarnopłon wiosenny, dostrzegliśmy pąki na drzewach, a nawet pierwsze wiosenne liście. Spotkaliśmy również pszczołę, która już pracowicie zbierała pyłek kwiatowy. Wniosek może być tylko jeden – wiosna w tym roku przyszła punktualnie. Spacer zakończyliśmy w szkolnym ogródku, gdzie ciesząc się piękną pogodą, korzystaliśmy z atrakcji placu zabaw.

/p.Eliza Szeliga-Krus/

Zdjęcia>>>


Lekcja otwarta, czyli uczniowie klasy 4 i 5 na lekcji historii przygotowanej przez uczniów klasy 6.
    13 marca uczniowie klas 4 i 5 mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji historii. Tymoteusz Tomala i Kacper Piekiełko opowiedzieli młodszym kolegom smutną historię pewnej przyjaźni, żydowskiego chłopca, więźnia obozu koncentracyjnego i syna niemieckiego strażnika, czyli historię opartą na utworze „Chłopiec w pasiastej piżamie”. Uczniowie w ciszy i skupieniu wysłuchali opowieści o przyjaźni i śmierci. Po oglądnięciu przedstawienia, które ich bardzo poruszyło, był czas na pytania i opowieść o strasznych czasach II wojny światowej oraz zastanowienie się, do czego prowadzi nienawiść.
Dlaczego taki temat i taka lekcja?
    Otóż tego dnia wyjeżdżaliśmy na spektakl do Oświęcimia i przejeżdżaliśmy obok Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau–czyli niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć baraki, mury i druty kolczaste. Był to także czas na refleksje związane z przemocą, nietolerancją, wojną, śmiercią, nienawiścią, a jednocześnie dziecięcą potrzebą miłości i zabawy.

Lekcja bardzo się uczniom podobała.

/J. Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Czytanie książek to świetna zabawa! (j. polski)
   
Uczniowie klasy szóstej otrzymali zadanie, w którym mieli przeczytać wybraną przez siebie dodatkową lekturę i w taki sposób ją zaprezentować, by zaciekawić innych uczniów. Uczennice klasy 6 poradziły sobie z tym zadaniem tak wspaniale, że zdecydowaliśmy (uczniowie i polonista) zaprezentować przedstawienie w czasie Wyborów Miss i Mistera, co też miało miejsce. Jak widać, lektury to nie tylko nuda i przymus, jak twierdzą niektórzy, ale również świetna zabawa i pole do rozwijania talentów, na przykład aktorskich.

/J. Kuczyńska/
Oto fotorelacja!>>>


Polonistyczny Sukces Julii Bogusz
Julia Bogusz uzyskała tytuł Finalistki Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego 2014/2015. Jest to najważniejszy konkurs z języka polskiego na etapie szkoły podstawowej. Życzymy Julii kolejnych sukcesów polonistycznych w gimnazjum!
Gratulujemy Julii i Jej Rodzicom.

J.Kuczyńska


Laureaci Regionalnego Konkursu „Zwierzęta wokół nas” –
oto e-mail, który dotarł do naszej szkoły:
            Szanowni Państwo
    Mamy ogromną przyjemność poinformować, że dzieci z Państwa placówki zostały wyróżnione w VIII edycji Regionalnego Konkursu ,,ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS,, organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach - Dz.
Informujemy, że uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy prac odbędzie się 26 marca 2015 roku o godz. 12:00 w galerii Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Niepodległości 42.
Serdecznie Państwu gratulujemy i zapraszamy do udziału w uroczystości laureatów konkursu wraz z opiekunami.

organizatorki: Katarzyna Ryłko, Alina Osipczuk

LAUREACI, NAGRODZENI
1. ALEKSANDRA GOŁUSZEK klasa 5, >>>praca literacka>>>

MARCEL OCHMAN klasa 4 – >>>praca literacka>>>

– opiekun: p. Jolanta Kuczyńska
2. JULIA WÓJCIK klasa 2 – praca plastyczna – opiekun p. Elżbieta Żmij.


W świecie komiksu – dwa w jednym.
Uczniowie klasy czwartej w marcu na języku polskim poznali historię komiksu oraz jego cechy. Oto przykłady, w których wykazali się znajomością praktyczną cech tego gatunku oraz znajomością dodatkowej lektury, którą do marca mieli przeczytać. Czwartoklasiści włożyli wiele trudu w wykonanie prac i wykazali się pomysłowością. Jedyne co muszą doszlifować to :( znajomość zasad ortograficznych i interpunkcujnych oraz zacząć je stosować na co dzień.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Wybory Miss i Mister 2015!
    W piątek 20 marca w naszej szkole odbył się konkurs Miss i Mister. Z każdej klasy wybrano reprezentantów, a byli to:
Klasa I – Iga Portasińska, Amelka Staszewska, Nikodem Wala
Klasa II – Julia Wójcik, Natalia Stanclik, Patryk Pasierbek, Grzesiu Köhler
Klasa III – Ola Niemczyk, Karina Brańka, Bartek Michulec
Klasa IV – Oliwier Kóska
Klasa V – Julia Olek, Roksana Formas, Tomek Pasierbek, Gabryś Gola
Klasa V I– Oliwia Szczypka, Julia Bogusz, Karolina Klasa, Dawid Głombek, Mateusz Wójtowicz.
    Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Każdy uczestnik miał przygotować trzy stroje – sportowy, elegancki i „mój wymarzony zawód“ w klasach I-III oraz sportowy, „lata 70-te” i „kim będę w przyszłości” w klasach IV-VI. Zostało powołane jury w skład którego weszli reprezentanci z każdej klasy. Jako pierwsi prezentowali się uczniowie klas młodszych. Najpierw każdy przedstawił się odpowiadając na pytania zadawane przez prowadzące Marysię Krzyżowską i Martynę Popielarczyk. W stroju sportowym dziewczynki zaprezentowały swoją umiejętność skoków na skakance, a chłopcy pochwalili się wytrzymałością przy wykonywaniu przysiadów. W stroju eleganckim kandydatki miały za zadanie przejść z książką na głowie, zaś kandydaci musieli okazać się zręcznością w przejściu z (czekoladowym) jajkiem na łyżce. Natomiast w stroju przedstawiającym wymarzony zawód uczestnicy tłumaczyli dlaczego akurat taki wybrali. Na dodatkowe punkty chętni zaśpiewali piosenkę lub powiedzieli wiersz.
Z kolei w klasach starszych w strojach „lata 70-te” zatańczyły do muzyki tamtego okresu. Stroje były niesamowite! W stroju sportowym uczestniczki kręciły hula hop, a chłopcy wykonywali kampki. W strojach prezentujących swe przyszłe zawody uczestnicy mówili dlaczego chcieliby wykonywać właśnie taki zawód.
Wszyscy wspaniale się bawili. Członkowie jury mieli bardzo trudne zadanie, gdyż uczestnicy bardzo się starali, by zaprezentować się z jak najlepszej strony. W punktacji brano pod uwagę ciekawą osobowość, pomysłowość w przygotowaniu strojów oraz umiejętność zaprezentowania się. Po zliczeniu punktów przyznanych każdemu przez jurorów zostali wyłonieni zwycięzcy:

Miss 2015 klas I-III została ALEKSANDRA NIEMCZYK
Misterem 2015 klas I-III został GRZEGORZ Köhler
Miss 2015 klas IV-VI została JULIA BOGUSZ I KAROLINA KLASA
Misterem 2015 klas IV-VI został MATEUSZ WÓJTOWICZ.


Każdy z uczestników otrzymał słodki upominek i dyplom za udział, a zwycięzcy zostali ukoronowani i obdarowani dodatkowymi nagrodami. Gratulujemy zwycięzcom, ale również pozostałym uczestnikom, z których każdy był przecież Miss i Misterem swojej klasy! Opiekunowi Spółdzielni Uczniowskiej p. Ilonie Wójtowicz dziękujemy za zasponsorowanie nagród!

/Opiekun SU - p.Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Zakończyliśmy akcję Góra Grosza!
Jak co roku nasza szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza i jak zawsze nasi uczniowie spisali się na medal! Każda klasa zbierała pieniążki do swoich skarbonek, a potem nastąpiło podsumowanie wszystkich groszy. I tak to udało się nam zebrać:
1 groszówek – 6182

2 groszówek – 2876
5 groszówek – 1722
10 groszówek – 1308
20 groszówek – 558
50 groszówek – 83
1 złotówek – 13
2 złotówek – 2
5 złotówek – 3
20 zł - 1
W sumie zebraliśmy 521,34 zł, czyli o ponad 140 zł więcej niż w roku ubiegłym! Przesyłka została odebrana przez kuriera i pewnie dotarła już na miejsce. Gratulujemy i już zapraszamy do udziału za rok! Grosiki można zbierać i gromadzić w domowej skarbonce cały rok!

Opiekun SU


Wrażenia po spektaklu "Tajemniczy ogród"
   
Spektakl pt. "Tajemniczy ogród", na który wybrali się w miniony piątek uczniowie starszych klas naszej szkoły, odbył się w Centrum Kultury w Oświęcimiu.

   
Akcja toczyła się na wysuniętej części sceny, na której leżały liście, za którymi było dość duże plastikowe pomieszczenie, pełniące rolę tytułowego tajemniczego ogrodu. Znajdowała się tam huśtawka, a kiedy ktoś do niego wchodził, z obu stron ulatniał się biały dym. Właśnie dzięki tym szczegółom ta część sceny wydawała się bardzo tajemnicza. Za tym ogrodem znajdowały się lustra oraz ściany, które tworzyły korytarz. Przez większą część spektaklu na środku sceny stało krzesło, na którym siadała Mary i jadała posiłki. Od czasu do czasu pojawiało się łóżko, w którym leżał chory Colin. Chłopca odwiedziła Mary, dzięki której wyzdrowiał i uwierzył w siebie. W połowie przedstawienia odbyła się przerwa, w czasie której można było zrobić sobie zdjęcie z jedną z aktorek lub zjeść posiłek.
Kostiumy aktorów były piękne i dopracowane. Mary, na początku przedstawienia, miała czarną szatę, którą zamieniła na piękną białą suknię. Colin miał na sobie jasne spodnie i koszulę. Służąca głównej bohaterki była ubrana w śnieżną suknię z kolorową kokardą. Ben, ogrodnik, który dużo opowiadał Mary o otaczającej przyrodzie, nosił koszulę, długie brązowe spodnie i szelki. Lekarz był ubrany w biały kitel i nosił brązowy kufer, a pielęgniarki miały sukienki i włosy w kolorze śnieżnej bieli. Opiekunka Mary nosiła czarne okrycie, a włosy miała spięte w koszyk.
Największe wrażenie zrobiła na mnie główna opiekunka Colina, która wystąpiła w pięknej długiej białej sukni z dużym trójkątnym czepkiem na głowie. Podobał mi się też śnieżnobiały frak ojca Colina, który był pięknie wykończony licznymi zdobieniami. Całość dopełniały światła, które zmieniały się w zależności od przedstawianej sceny.
Według mnie, aktorzy ciekawie przedstawili moment krzyku Colina. Ta część przedstawienia podobała mi się najbardziej. Ogromne wrażenie wywarła na mnie również scena spotkania Colina z ojcem oraz pomysł prezentacji ogrodu.
Przedstawienie bardzo nam się podobało i myślę, że na długo pozostanie w pamięci. Te gromkie brawa dla aktorów na zakończenie występu należały się bezwarunkowo!

/Oliwia Szczypka klasa 6/

Zapraszamy do czytania również innych wypracowań:

Damiana Kopaczka: cz.1>>>, cz.2>>>

Emilii Szymańskiej: cz.1>>>, cz.2>>>

Natalii A. Mynarskiej: cz.1>>>, cz.2>>>, cz,3>>>


Hej góry, nase góry…
Wspominając ferie zimowe w klasie pierwszej rozmawialiśmy o naszych zimowych podróżach. Okazało się, że spore grono dzieci odwiedziło stoki narciarskie w pobliskich górach. Korzystając z bliskich i dalszych wspomnień, a także innych źródeł, uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o kulturze góralskiej. Nie jest już dla nich tajemnicą, co to watra, oscypek i smrek. Wiedzą też, że baca wypasa swoje owce na górskich halach, a nad bezpieczeństwem w górach czuwają GOPR i TOPR.
Słuchając góralskich piosenek uczniowie spróbowali swoich sił w projektowaniu tradycyjnych haftów na przykładowych szablonach. Dzieci bardzo starannie wykonały to zadanie, więc kto wie, być może któryś z projektów ozdobi gorset góralki albo portki jakiegoś juhasa?

/p.Eliza Szeliga-Krus/

Zdjęcia>>>


Warto czytać książki!
Lekcja polskiego inna niż zwykle – prezentacja wybranych utworów literackich.
Tymoteusz Tomala i Kacper Piekiełko zaprezentowali kolegom z klasy 6 wybraną przez siebie książkę o niełatwej tematyce „Chłopiec w pasiastej piżamie” J.Boyne’a. Powieść tematycznie nawiązuje do treści omawianych aktualnie na lekcjach historii, II wojny światowej.
„Po przeczytaniu książki nasuwa się wiele problemów.
Po pierwsze, wojna jest czymś bezwzględnym. Nigdy nie powinna ona mieć miejsca. Płacz, ból, tęsknota, osamotnienie, głód, cierpienia fizyczne i psychiczne, są czymś niewyobrażalnym. Jak mógł człowiek człowiekowi zgotować taki los?
Po drugie, każdy szuka w życiu przyjaźni, bliskiej osoby. My mamy siebie, na co dzień, koleżanki i kolegów, dlatego, czasami, nie potrafimy szanować siebie nawzajem. Musimy to zmienić. Czas biegnie tak szybko, przedszkole, szkoła podstawowa, niedługo już gimnazjum i tak po kolei następne etapy naszego życia.
Żyjmy tak, abyśmy kiedyś po latach niczego w życiu nie żałowali. Żyjmy tak, abyśmy kiedyś z wielką przyjemnością wspominali siebie nawzajem.
Prezentacji książki towarzyszyły utwory z różnych gatunków muzyki, z różnych okresów, by w ten sposób pokazać ponadczasowość problemu.”

/Tymoteusz Tomala/

    Chłopcy wcielili się w role dziewięcioletnich chłopców. Jeden był Żydem i mieszkał w obozie koncentracyjnym, drugi- Niemcem, synem jednego z funkcionariuszy pracujących w obozie. Temat był trudny, ale Tymek i Kacper świetnie przybliżyli kolegom i koleżankom bolesny temat eksterminacji Żydów oraz temat samotności i poszukiwania przyjaźni.
Warto czytać książki.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Feryjne warsztaty
W pierwszym tygodniu ferii uczniowie oraz absolwenci naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach z bibułkarstwa. Były to już trzecie tego rodzaju takie warsztaty więc nie powtarzaliśmy nabytych wcześniej umiejętności: wycinania, skręcania, zwijania, rolowania, cukierkowania. Wcześniej uczniowie wykonali wyroby z bibuły w każdej z wymienionych technik, następnie przygotowały elementy różnych układów i kompozycji bibułowych. Tym razem jednak było troszkę inaczej. Naszym zadaniem było wykonanie bukietów z organzy, drucików, nitek oraz małych, wcześniej przygotowanych kółeczek. Zadanie wydawało się bardzo proste jednak zajęło nam znacznie więcej czasu niż przewidzieliśmy. Każdy bardzo zaangażował się bardzo w pracę nad swoim bukietem. Efekt końcowy każdego uczestnika można podziwiać na zdjęciach.

/p. Anna Marek/

Zdjęcia>>>


Noc w szkole
Jak co roku atrakcją ferii zimowych jest noc w szkole. Tym razem przybyło siedemnastu dzielnych szóstoklasistów pod opieką Pani Urszuli Kal i Pani Elżbiety Żmij. Po ulokowaniu śpiworów w sali przedszkolnej młodzi ludzie zjedli wspólna kolację, by mieć siły do turnieju przygotowanego i przeprowadzonego przez dwójkę naszych gości- licealistów . Zmagania z pytaniami, zadaniami, zagadkami trwały blisko trzy godziny, a czas minął jak z bicza strzelił. Uczestnicy zmagań wykazali się dużą wiedzą z zakresu historii, przyrody, równocześnie dużą kreatywnością i pomysłowością oraz niezłą sprawnością fizyczną. Polecenia ukryte zostały w 150 nadmuchanych balonikach, a kolejne wykonane zadania nagradzane cukierkami. Po rozdaniu słodkich nagród wybiła północ, więc ruszyli na spacer z dreszczykiem po szkole, która w nocy wydaje się obca i tajemnicza. Bajka na dobranoc jest obowiązkowa, więc obejrzeli film pt. "Czarownica" z fantastyczną kreacją aktorską Angeliny Jolie i jak w każdej bajce zło pokonała miłość i dobro . Przyszła pora na sen, ale po tylu emocjach trudno był zmrużyć oczy, a najtrwalsi "zawodnicy" wpadli w objęcia Morfeusz dopiero o piątej nad ranem. O godzinie 8.00 niewyspani, ale w doskonałych humorach zjedli pyszną jajecznicę przygotowaną przez Panią kucharkę, a po krótkiej zabawie wrócili do swoich domów. Dziękujemy Wiktorii i Konradowi za przygotowanie wspaniałej rozrywki!

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


"Spryt jest darem, rozsądek zaletą, a mądrość cnotą"

 

O sobotnim widowisku „Zupa z kołka od kiełbasy”

    Nie jest łatwo napisać scenariusz dla 20 aktorów, jednocześnie pamiętając, że powinna w nim wystąpić jak największa ilość uczniów (kółko taneczne, kółko wokalne, mażoretki, uczniowie klas młodszych z podziałem na klasy). W widowisku nie biorą udziału tylko te dzieci, które naprawdę nie chcą, jednak i one angażują się w przygotowania, pomagają kolegom np. w kompletowaniu strojów, rekwizytów, pracy w szatni tak, że cała szkoła (spoołeczność szkolna) jest zaangażowana.
    W tym roku kolejny raz zainspirowała mnie twórczość H. Ch. Andersena. Wybrałam mało znany utwór „Zupę z kołka od kiełbasy”. Następnie rozbudowałam tekst o kwestie, które pozwoliły mi każdemu uczestnikowi kółka teatralnego dać rolę. Pisząc scenariusz, staram się nikogo nie wyróżniać, jednak zachęcam uczniów do tego, by swoje role rozbudowali tak, jak mają ochotę, a ja im w tym pomagam, dlatego Tymoteusza Tomala wyszedł z pomysłem arii ze „Skrzypka na dachu”, a Karolina Klasa mogła sama opracować taniec w klatce. Takie podejście daje uczniom ogromne możliwości w wykorzystaniu swoich talentów.

    Następnie scenariusz rozbudowuję o tańce i śpiew, cały czas pamiętając o uczniach, którzy są zaangażowani w wiele kółek, to jest najtrudniejsze, bo młody aktor musi mieć czas na zmianę stroju. Muszę też pamiętać o tym, by temat tańca był odpowiedni dla wieku tańczących, dopasowany ich możliwości.
    Pisząc scenariusz, mam również na uwadze gromadzone już od ponad 15 lat stroje, rekwizyty, tak, by koszty widowiska były jak najniższe. Niewielkie przeróbki pozwalają stworzyć niesamowite kreacje. Tu ogromne podziękowania kieruję do p.Moniki Krężelok.

    Widowisko powstaje partiami. Najwcześniej swoje prace rozpoczynają aktorzy kółka teatralnego, tancerze kółka tanecznecznego i w końcu najmłodsi. Wszystko jest tak zorganizowane, by lekcje, konkursy, zawody toczyły się według planu, a uczniowie nie byli zbyt obciążeni obowiązkami.
    Nie mamy w naszej szkole miejsca na większe próby, więc scena rozkładana jest w ostatnim momencie, a piątkowy występ przed uczniami, niegrającymi w widowisku i personelem staje się próbą generalną. Wtedy to też uczniowie pierwszy raz grają z tzw. nagłośnieniem, a drugi raz w czasie samego występu.
    Dyscyplina pracy, współpraca wszystkich pozwala społeczności szkolnej stworzyć niesamowite widowiska, na które co roku czekają rodzice, mieszkańcy i entuzjaści tego rodzaju przedsięwzięć.

W tym roku cztery myszy postanowiły wyruszyć w świat, by znaleźć przepis na zupę z kołka od kiełbasy (w polskiej tradycji Cyganie potrafili ugotować zupę nawet z gwoździa), aby zostać żoną Mysiego Króla. Podróżując, spotykały postacie ciekawe (Driada, Fantazus), mądre (Stara Sowa), zabawne ale i niebezpieczne (Dozorca więzienia), śmieszne w swej głupocie i pyszne (Mrówki). Jedna z bohaterek postanowiła nawet zjeść Królową Mrówek, by posiąść jej mądrość, jednak tylko rozbolał ją brzuch.
    Nauczyły się w czasie wędrówki co to jest mądrość, zaufanie, odpowiedzialność, prawda, a przede wszystkim kreatywność. Udowodniły, że to jaki jest świat, zależy przede wszystkim od nas samych, od naszej fantazji, odwagi i mądrośći. Czasami zwykły kołek od kiełbasy może okazać się masztem kwiatowym, ale i klatką, a ogon Mysiego Króla fantastyczą przyprawą do zupy.
    A król nie musi mieć racji, tylko dlatego, że jest królem.

    Dyrektor szkoły, U. Kal na początku przywitała gości, rodziców i artystów oraz podziękowała za przybycie. Jak zwykle sala pękała w szwach. Na zakończenie imprezy, kiedy wszyscy zaangażowani w przygotowanie imprezy zostali wymienieni, dyrektor szkoły zaprosiła przybyłych na danie, które było najczęściej wymieniane w spektaklu, zupę z kołka od kiełbasy, która okazała się przepyszną.
Dziękujemy Wszystkim, którzy poświęcili swój sobotni czas , by kolejny raz podziwiać talenty uczniów ZSP w Janowicach.
Podkreślę jeszcze raz, że taka impreza możliwa jest tylko dzięki wspaniałej współpracy, zaangażowaniu całej społeczności szkolnej.
    Niesamowite kreacje stworzyli Tymoteusz Tomala, Karolina Klasa, ale także Damian Kopaczka, Oliwia Szczypka, Julia Bogusz, Martyna Popielarczyk, Karolina Pyka, Aleksandra Mędrala, Natalia A. Mynarska, Maria Krzyżowska, Michał Dziergas, Olaf Wiewióra, Marek Jordanek. Świetnie zagrali również: A. Gołuszek, N. E. Mynarska, M. Olejak, J.Olek, J.Kut, J. Kowalczyk, T. Pasierbek.
Wśród aktorów pierwszy raz na janowickiej scenie wystąpiła Julia Kut (Mrówka skazana na pracę), nowa uczennica klasy 4.
    Chcę też zauważyć, że każda rola była ważna, nawet najmniejsza, nawet, jeśli mogła się wydawać nieważna, ale tworzyła całość, a aktor, tancerz musiał równie ciężko pracować jak każdy inny grający.

 
    Publiczność reagowała śmiechem na kwestie, w których można było doszukać się ukrytego sensu, świetnie odnajdywali odniesienia do współczesności, do wygodnej mądrości, wybiórczej prawdy, do braku pokory, nadmiernie panoszącej się pychy i wykorzystywania słabszych. Spektakl był dla wszystkich, dorosłych i dzieci.

    Szczególne podziękowania kieruję do Tych, którzy mimo choroby przyszli i wystąpili lub bardzo chcieli wystąpić, to świadczy tylko o odpowiedzialności i zaangażowaniu oraz do Wszystkich, bez których to widowisko nie byłoby takie piękne, a których pracy nie widać na pierwszy rzut oka a jest tak samo ważna.

Dziękujemy!

/p. Jolanta Kuczyńska/

 

 

Na spektaklu swą obecnością zaszczycili nas Goście:
Radni Gminy: Jerzy Borutka, Stanisław Nycz, Marek Szymański,
ks. Proboszcz Józef Walusiak, Przew. KGW Krystyna Norymberczyk, Naczelnik OSP Krzysztof Wróbel, Przewodniczący Rady Rodziców Marek Pyka, emerytowane dyrektorki szkół: Barbara Mróz, Wiesława Ochman–Szeliga oraz Janina Leńczyk-Drąg.

„Zupa z kołka od kiełbasy” - scenariusz i reżyseria Jolanta Kuczyńska
Aktorzy spektaklu:
Mysi Król – Damian Kopaczka
Elf – Marek Jordanek, Natalia Ewa Mynarska
Mysz Babka – Justyna Kowalczyk
Myszy Podróżniczki - (1) Martyna Popielarczyk, (2) Oliwia Szczypka, Julia Bogusz
(3) Aleksandra Mędrala oraz mysz dworska i (4) Karolina Klasa
Driada, Narrator – Maria krzyżowska
Myszy Dworskie: Aleksandra Gołuszek, Natalia Agnieszka Mynarska, Martyna Olejak, Natalia Ewa Mynarska, Karolina Pyka
Mrówki: Aleksandra Gołuszek, Julia Kut
Królowa Mrówek – Julia Olek
Kot, Sowa, Narrator – Olaf Wiewióra
Dozorca – Tomasz Pasierbek
Narrator, Sowiątko – Michał Dziergas
Fantazus, Więzień – Tymoteusz Tomala uczeń także wykonał arię „Skrzypka na dachu”, do którego sam się przygotował.

Choreografia i garderobiana – Monika Krężelok
Tańce:

Koło taneczne: „Taniec Myszek” i „Taniec elfów”: Klasa Karolina, Bogusz Julia, Szczypka Oliwia, Pyka Karolina, Krzyżowska Maria, Mynarska Natalia Agnieszka, Mynarska Natalia Ewa, Olejak Martyna, Szymańska Emilia, Piekiełko Zuzanna, Mędrala Aleksandra, Kubik Martyna, Chromik Witold, Stanclik Katarzyna, Formas Roksana.
„W klatce” – taniec, choreografia i wybór podkładu muzycznego – Karolina Klasa
Kl. I „Kuchenne hałasy” przygotowanie Eliza Szeliga–Kraus,
grali: Adamaszek Paulina, Chmielniak Seweryn, Gębczyńska Iga,
Kasperek Sylwia, Kiedroń Paulina, Klasa Kamila, Koczur Wiktor, Kubik Piotr Pieróg Zuzanna, Portasińska Iga, Stefańska Maja, Szlosarczyk Magdalena, Świerczek Patrycja, Nikodem Wala ,Wołoszczak Joanna, Zeman Kamil
Kl. II „Taniec świętojański” przygotowanie Elżbieta Zmij,
tańczyli: Czana Kinga, Kondratowicz Sara, Kohler Grzegorz, Nycz Wojciech, Pasierbek Patryk, Pilska Alicja, Stanclik Alicja, Stanclik Natalia, Wójcik Julia, Ziobro Martyna
Kl. III –„Taniec majtków pokładowych" przygotowanie Ewelina Olejak,

tańczyli: Brańka Karina, Cygan Kacper, Janota Krzysztof, Michulec Bartosz, Sawkiewicz Anna, Walaszek Dorota, Wróbel Oliver
Mażoretki – przygotowała Maddalena Nycz
Paulina Adamaszek, Kasperek Sylwia, Kiedroń Paulina, Klasa Kamila, Piotr Pieróg Zuzanna, Portasińska Iga, Szlosarczyk Magdalena, Świerczek Patrycja, Wołoszczak Joanna, Czana Kinga, Wójcik Julia, Stanclik Alicja, Stanclik Natalia, Kondratowicz Sara
Zespól wokalny – przygotowała Dorota Pollak
Solówki - Oliwia Szczypka, Karolina Pyka, Karolina Klasa, Julia Bogusz, Maria Krzyżowska, Roksana Fornas, Katarzyna Stanclik Anna Sawkiewicz, Martyna Ziobro, Natalia Ewa Mynarska, Justyna Kowalczyk
Scenografia – Urszula Kal i Ilona Wójtowicz
Szatnia – Iwona Pieczka wraz z uczniami: Szymon Woźniak, Dawid Głombek, Oskar Nycz, Kamil Olma
Plakaty, emblematy, zaproszenia – Danuta Uniwersał


Serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników szkoły, którzy włączyli się w przygotowanie imprezy środowiskowej oraz dla Rady Rodziców za poczęstunek dla występujących uczniów.

Dziękujemy wspaniałej publiczności za czas spędzony z nami i wsparcie finansowe dla naszej placówki.

/p.Urszula Kal/

Zdjęcia na stronie Janowic>>>

                    Film z przedstawienia na stronie Janowic>>>

                                        Zdjęcia wykonane przez pana Sławomira Lewczak>>>

Zdjęcia z widowiska cd.>>>


Podsumowanie wyników za I półrocze 2014/15

Klasa - Średnia ocen:
Czwarta - 4,33
Piąta - 4,20
Szósta - 4,39
szkoła - 4,31
 

Frekwencja I półrocze roku szkolnego 2014/15

Klasa: Frekwencja
Pierwsza - 94,80 %
Druga - 95,08%
Trzecia - 94,48 %
Czwarta - 95,60 %
Piąta - 91,73 %
Szósta - 92,31 %
Szkoła - 94,00%


Uczniowie ze 100 % frekwencją
Kamila Klasa, Wiktor Koczur, Amelia Staszewska, Magdalena Szlosarczyk, Grzegorz Köhler, Julia Wójcik, Patryk Maga, Natalia Stanclik, Mikołaj Staszewski, Krzysztof Janota, Jakub Portasiński, Anna Sawkiewicz, Marek Jordanek, Zuzanna Piekiełko, Angelika Mynarska, Marcel Ochman, Dawid Stefański, Piotr Zeman, Emilia Drzewucka, Natalia Ewa Mynarska, Karolina Pyka.

 

Uczniowie ze średnią 4,75 i wyższą
Klasa IV

Nazwisko i imię

Średnia ocen

Zachowanie

Mędrala Aleksandra

5,45

wzorowe

Szymańska Emilia

5,45

wzorowe

Bubak Natalia

5,09

wzorowe

Chromik Witold

5,09

wzorowe

Kubik Martyna

4,91

wzorowe

Kubik Patryk

4,91

wzorowe

Zawada Katarzyna

4,91

wzorowe

Olejak Mikołaj

4,82

wzorowe

Stanclik Dominik

4,82

dobre

Klasa V

Nazwisko i imię

Średnia ocen

Zachowanie

Mynarska Natalia Agnieszka

5,18

wzorowe

Maga Grzegorz

5,09

wzorowe

Mynarska Natalia Ewa

5,09

wzorowe

Olejak Martyna

5,00

wzorowe

Gołuszek Aleksandra

4,91

wzorowe

Klasa VI

Nazwisko i imię

Średnia ocen

Zachowanie

Klasa Karolina

5,80

Wzorowe

Bogusz Julia

5,70

Wzorowe

Krzyżowska Maria

5,40

Wzorowe

Szczypka Oliwia

5,20

Wzorowe

Tlaga Tomasz

5,20

Wzorowe

Tomala Tymoteusz

5,20

Wzorowe

Adamaszek Sabina

5,10

Wzorowe

Popielarczyk Martyna

5,10

Wzorowe

Pyka Karolina

4,90

Wzorowe


„Bałwankowe zabawy”
Tej zimy na nadmiar śniegu nie mogliśmy narzekać, dlatego gdy tylko spadło go nieco więcej, pierwszaki nie mogły przegapić takiej okazji! Dzieci ubrały ciepłe kombinezony, konieczne też były inne części zimowej garderoby, by beztrosko bawić się białym puchem. Odpowiednio przygotowani ruszyliśmy na boisko szkolne. Najpierw krótka bitwa na śnieżki, a potem… toczenie ogromnych śniegowych kul! Takich „głazów” powstało dość sporo, a z kilku ulepiliśmy bałwanki z prawdziwym marchewkowym nosem, guzikami z węgielków i gałązkowymi rękami. Największy kłopot był z wtoczeniem środkowej kuli, którą razem z panią dźwigało aż pięcioro uczniów, na szczęście daliśmy radę. To była wspaniała zabawa i aż żal było ją kończyć. Do szkoły dzieci wróciły rumiane, nieco zmęczone, ale przede wszystkim szczęśliwe. Wszystkim polecamy takie „bałwankowe zabawy”!

/p. Eliza Szeliga-Kraus/

Zdjęcia>>>


Szkolny konkurs „Zdrowo jem-zdrowo żyję”
Został rozstrzygnięty konkurs dotyczący zdrowego odżywiania.
Klasy I –III:
Dwa równorzędne I miejsca: Paulinka Adamaszek i Leon Mszyca – w kategorii prace plastyczne
Dwa równorzędne I miejsce: Julia Wójcik i Bartosz Michulec - w kategorii literackiej (wiersze).
 

Zdrowe odżywianie

W ciągłym biegu, braku czasu
Coraz więcej jest grubasów.
Przed nami stoi trudne zadanie
Skuteczne zdrowe odżywianie

Mac Donald fast foodem kusi,
Tam jednak tuszy nie zdusisz.
Choć słodycze tak smakują,
Jednak zęby nam popsują.

Zamiast chipsów , coca coli
Jedz owoce aż do woli.
Jabłka , śliwki, mandarynki
To są świetne witaminki.

Maliny, jagody , morele
To są dobrzy przyjaciele.
Niech Mama w kuchni używa
W dużych ilościach warzywa

Buzia dziecka się raduje,
Gdy mamusia ugotuje:
Smaczną zupę ogórkową
Świeżą, ciepłą, kolorową.

Burak , marchew, kalarepa
Będzie z tego wielka krzepa.
Pij sok z marchwi i z buraka
A nie będzie z tego draka.

Jedz nabiał, owoce, warzywa
A będziesz zdrowy jak pokrzywa.
Receptą są regularne posiłki,
Plus ruch, bieg i kopanie piłki!


/Julia Wójcik, klasa 2/


W kategorii klas IV-VI

I miejsce Krzysztof Kasolik- – w kategorii prace plastyczne
I miejsce Emilia Drzewucka- w kategorii literackiej (wiersze)
Dodatkowo w przyznano 4 wyróżnienia dla: Natalii A. Mynarskiej, Martyny Olejak, Tomasza Pasierbek i Aleksandry Gołuszek - w kategorii literackiej (wiersze).
Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali po pięknym polskim jabłuszku.

Prace nagrodzone można zobaczyć na gazetce szkolnej.

/p. Elżbieta Żmij/


Bal karnawałowy klas młodszych

Jak co roku zabawa karnawałowa przebiegała w miłej atmosferze. Wężyki, kółeczka wirowały w rytm muzyki po barwnie przystrojonej sali. Przygotowane zostały liczne zabawy z balonikami, piłkami.  Każdy miał okazję brać udział w konkursach i zdobyć słodkie nagrody. W czasie krótkiej przerwy dzieci wypiły soczek i zjadły ciasteczka. Wszyscy łącznie z paniami wyglądali wspaniale w kolorowych strojach. Szkoda, że następny bal dopiero za rok. W imieniu dzieci dziękujemy rodzicom za przygotowanie pomysłowych kostiumów.

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Wizyta ks. Biskupa

Dnia 13.01.2015r. w naszej szkole gościł biskup pomocniczy diecezji bielsko – żywieckiej ks. bp. Piotr Greger wraz z ks. Józefem Walusiakiem– proboszczem naszej parafii.

Ksiądz Biskup został przywitany przez całą naszą społeczność szkolną na sali gimnastycznej radosnymi słowami piosenki „Bądź pozdrowiony Gościu nasz” w wykonaniu wszystkich uczniów. Po takim przywitaniu Pani Dyrektor w skrócie opowiedziała o szkole, o współpracy z parafią oraz podkreśliła znaczenie szkoły i kościoła w naszym życiu jak również przypomniała nam wszystkim słowa naszej patronki Marii Konopnickiej, że „ Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”. Następnie przybyli Goście zostali zaproszeni na krótkie jasełka przygotowane we współpracy z Panią Eweliną Olejak i jej III klasą oraz wybranych uczniów z klasy V i VI.

Młodzi aktorzy, bardzo pięknie wcielili się w swoje role i dzięki temu mogliśmy zobaczyć co przeżywała Matka Boża w tak ciężkich dla niej chwilach. Jasełka, choć zaczynają się nietypowo, pięknie obrazują nam historię Bożego Narodzenia, kładąc swój akcent na Bożą Rodzinę.

Po chwilach refleksji i zadumy nad Betlejemską Nocą, ks. Biskup w formie katechezy odpowiedział na nasze pytania. Dowiedzieliśmy się, że Ks. Biskup jako młody chłopiec mieszkał koło kościoła i interesował się koszykówką. Od V klasy szkoły podstawowej uprawiał sport wyczynowo i wiązał z nim przyszłość. Po maturze poszedł na AWF w Katowicach i nadal myślał o przyszłości związanej z ukochaną koszykówką. Tak było do czerwca 1983 roku, kiedy to po raz drugi do polski przyjechał dziś już Święty papież Jan Paweł II. Wtedy to Ojciec Święty odwiedził także Katowice i mówił o Ewangelii pracy. Jedno zdanie, które zasiało wątpliwość, w sercu ks. Biskupa brzmiało następująco„ W życiu człowiek musi robić to co do niego należy”. Z tym zdaniem i wątpliwością w sercu poszedł do swojego ks. Proboszcza. Rozmawiał również z swoim trenerem, który był bardzo cenionym i wymagającym wychowawcą. Słowa, które wtedy od niego usłyszał brzmiały: „Pamiętaj, że do sportu zawsze możesz wrócić” i z tą myślą poszedł do seminarium z dokumentami, które mieściło się 4 ulice dalej od AWF-u. Ks. Biskup Piotr podkreślił nam fakt, że sport może być pomysłem na życie ale wcale nie musi. Można się nim tylko posiłkować. W taki sposób wykorzystał to ks. Biskup mówiąc nam o tym iż przez czas, który poświęcił koszykówce nauczył się samodyscypliny, myślenia i szacunku.
- Czy Ksiądz Biskup miał jakieś jedynki w szkole?
„Jedynek nie miałem, ponieważ w szkole były tylko dwójki, które zdarzyły się dopiero w szkole średniej. W szkole podstawowej pracowała moja mama więc musiałem się pilnować”. W tej odpowiedzi Ksiądz Biskup podkreślił, że bardzo ceni sobie szkołę. Raz w życiu poszedł na wagary i żałuje tego do dziś.
Dowiedzieliśmy się również, że Ksiądz Biskup lubi podróżować, ponieważ jest to czas, który wzbogaca, a chwile spędzane w samochodzie (jako pasażer) podczas drogi na różne spotkania wykorzystuje bardzo dobrze, ponieważ ks. Biskup czyta wtedy książki
Na zakończenie wizytacji ks. Biskup wybrał się jeszcze do dwóch grup przedszkolaków, zwiedził szkołę oraz spotkał się z radą pedagogiczną i pracownikami szkoły.
Ta radosna i serdeczna wizyta na długo pozostanie w naszej pamięci.

/p. Anna Marek/

Zdjęcia>>>


23. Finał WOŚP

"Dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
Dnia 11 stycznia 2015 roku, tj. w niedzielę, po raz 23 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Janowicach zbiórkę pieniędzy przeprowadzili nauczyciele wraz z uczniami ZSP. W trzech „małych orkiestrach” zagrali Pani Iwona Pieczka z Ewelinką Mrowiec, Natalką A. Mynarską i Martynką Olejak, Pani Ewelina Olejak wraz z Anią Niemczyk, Olą Niemczyk i Bartkiem Michulec oraz Pani Elżbieta Żmij z Natalką Stanclik, Martynką Jordanek, Martynką Ziobro i Grzesiem KÖhler.
Podczas Finału WOŚP zebraliśmy pieniądze dla najmłodszych i najstarszych w kwocie 3037,27zł +0,3 euro. Wszystkim ludziom o wielkich sercach dziękujemy!

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Świąteczny piątek w naszej szkole!
Piątek był dla wszystkich wspaniałym, emocjonującym dniem! Najpierw każda klasa z wychowawcą spędziła czas na wspólnej wigilijce, składaniu życzeń i opowieściach o swoich rodzinnych tradycjach bożonarodzeniowych. Potem wszyscy udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, a następnie przewodniczący szkoły Damian Kopaczka złożył piękne życzenia. Zostały również wręczone nagrody za świąteczną bombkę. Każda klasa począwszy od zerówki zaprezentowała przygotowane wcześniej kolędy. Nasi najmłodsi koledzy z klas 0-III dodatkowo zadbali nawet o piękne stroje! Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne i … zaprosiła wszystkich na lekcje! I tak w świątecznych nastrojach rozeszliśmy się do klas!
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i samych szczęśliwych chwil w Nowym Roku!

/p. Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Akcja Góra grosza w naszej szkole
Jak co roku Samorząd Uczniowski przeprowadza akcję zbiórki groszy wśród uczniów. Wszystkie klasy zostały poinformowane w jaki sposób gromadzić fundusze. Zachęcamy do zbierania pieniążków w klasach, które po okresie świątecznym zostaną zliczone i przesłane do organizatorów.

Samorząd Uczniowski


Piłka Koszykowa
10 grudnia w Kaniowie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w gminnych eliminacjach w Mini Piłce Koszykowej. Rozgrywki odbywały się systemem pucharowym. Zarówno drużyna dziewcząt jaki chłopców pierwsze mecze rozegrała z zawodnikami z Bestwinki. Dziewczętom udało się awansować do finału. W finale jednak zostały pokonane przez Kaniów, tym samym zajmując drugie miejsce. Chłopcy w całym turnieju zajęli 4 miejsce.
Reprezentacja dziewcząt: M.Popielarczyk, K.Klasa, K.Pyka, J.Bogusz, E.Mrowiec, O.Szczypka, M.Krzyżowska, M.Olejak, K.Stanclik, N.E.Mynarska, E.Drzewucka.
Reprezentacja chłopców: T.Tlaga, D.Kopaczka, M.Wójtowicz, Sz.Woźniak, O.Nycz, T.Tomala, K.Piekiełko, T.Pasierbek, Sz.Nowak.

/p.Monika Krężelok/

Zdjęcia>>>


Mikołaj odwiedził naszą szkołę!!!

Dnia 5 grudnia 2014r do naszej szkoły zawitał Św. Mikołaj z wielkim workiem. Jak co roku Święty nas zaskoczył … przyszedł!!! Zawitał do wszystkich dzieci w naszej szkole i przedszkolu, każde otrzymało wielką paczkę z prezentami. W tym roku Św. Mikołaj postawił na edukację i sport. Paczka zawierała różne rzeczy np.: rakietkę do tenisa stołowego, grę edukacyjną, globus, miski oraz ciastko. Nie zapomniał również o naszych nauczycielach i pracownikach obsługi. Oni też otrzymali mikołajkowy upominek. W tym dniu wszyscy byliśmy grzeczni jak zawsze, szczęśliwi i bardzo zadowoleni.


W imieniu wszystkich obdarowanych dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc Św. Mikołajowi.

/Uczniowie klasy szóstej - Damian i Tymek/

Zdjęcia>>>


II Janowicki Konkurs Pieśni Gospel
Gospel to rodzaj muzyki chrześcijańskiej. Sama nazwa tej muzyki pochodzi od słów GOD i SPELL, co w połączeniu ma oznaczać głoszenie Ewangelii.
Powstała ona w XIX wieku pośród czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Dla strudzonych pracą niewolników muzyka była chwilą ucieczki od trudności. Robotnicy żalili się w niej na swój ciężki los, prosili o siłę i wsparcie ciężkich czasach. Była ona zatem świadectwem zaufania i wiary w pomoc i opiekę Boga.
Dzisiaj Gospel to muzyka radości. Od innych nurtów muzyki chrześcijańskiej różni ją przede wszystkim jej pozytywny i radosny wymiar. To muzyka bardzo żywa i dynamiczna. Nierzadko towarzyszy jej taniec, klaskanie w dłonie i mnóstwo dobrych emocji. Rozmodleni chórzyści śpiewają z uśmiechem na ustach, wielbiąc dobrego Boga.
Gospel jest muzyką, która niewątpliwie bardzo szybko się rozprzestrzenia i ciągle zyskuje sobie nowych zwolenników. W końcu nic dziwnego, taki dynamiczny, radosny śpiew powoduje, że człowiek aż chce się przyłączyć, by stało mu się tak lekko na duszy jak tym, co już śpiewają.
W Polsce gospel rozwija się od kilku lat. Są chóry gospel m. in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Toruniu, Wrocławie. Od kilku lat w Krakowie i Lublinie odbywają się także festiwale muzyki gospel.

5 grudnia 2014r. przywitaliśmy w progach Kościoła Parafialnego w Janowicach uczestników konkursu:
• Martyna Pollak ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Czechowic-Dziedzic, kat. Szkoły podstawowe kl.I-III, soliści-duety
• Chór Cantata ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bestwinie, kat.szkoły podstawowe kl.IV-VI, chóry
• Solistka Adrianna Kozłowska z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Bestwinie, kat.gimnazja,soliści-duety
• Chór Andante z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Bestwinie, kat.gimnazja, chóry
• Solistka Wiktoria Pasierbek z Gimnazjum im.Jana Pawła II w Bestwinie, kat.gimnazja, soliści-duety
• Zespół Wokalno-Instumentalny Tworek z ZSP Janowice, kat.szkoły podstawowe kl.I-III, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne
• Mateusz Pollak ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Czechowic Dziedzic, kat.szkoły podstawowe kl.IV-VI,soliści-duety
• Zespół wokalno-instrumentalny Po-Tworek -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach, kat.szk.podst.IV-VI,zesp.wok.i wok-instr.
• Zespół wokalny z ZSP Bestwinka, kat.szkoły podstawowe kl.IV-VI, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne

Nad poprawnością i rzetelnością konkursu czuwało jury, które oceniło zaprezentowane wykonania.
Zasiadła w nim:
Pani dr Ewa Biłas-Pleszak- językoznawczyni i śpiewaczka, prowadzi na Uniwersytecie Śląskim zajęcia z emisji głosu, autoprezentacji, technik mowy i sztuki przemawiania. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach w klasie śpiewu solowego oraz Podyplomowego Studium Logopedii i Medialnej Emisji Głosu, wiceprezes chóru "Ogniwo" działającego przy Filharmonii Śląskiej w Katowicach, autorka książki "Język a
 muzyka" oraz licznych artykułów poświęconych sztuce dźwięków.
Pan Stanclik Daniel - muzyk, instrumentalista, ukończył szkołę muzyczną w Bielsku-Białej w klasie fortepianu oraz studia z zakresu Edukacji Artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Śląskim. Od 10 lat pracuje jako organista w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Hałcnowie, prowadzi trzy zespoły wokalne: schole dziecięcą, scholę młodzieżową i chór parafialny.
Pani Barbara Korczyk- studentka pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Pasjonatka muzyki. Od wielu lat prowadzi dziecięcą scholę kościelną, gra na gitarze, osobiście śpiewała w
 chórze, który zdobywał liczne nagrody.

Oto werdykt jury:
• Szkoły podstawowe-chóry:
I miejsce- Chór Cantata
• Szkoły podstawowe- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne kat. Klasy I-III:
I miejsce- Zespół Wokalno-Instrumentalny Tworek
• Szkoły podstawowe- zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne kat. Klasy IV-VI:
I miejsce- Zespół Wokalno-Instrumentalny Po-Tworek
• Szkoły podstawowe- soliści-duety kat.klas I-III:
I miejsce Martyna Pollak
• Szkoły podstawowe- soliści-duety kat.klasy IV-VI:
I miejsce Mateusz Pollak ze specjalną nagrodą jury
• Gimnazja-chóry:
Grand Prix - Chór Andante
• Gimnazja-zespoły wokalno-instrumentalne:
I miejsce-Zespół Wokalny z Bestwinki
• Gimnazja-solo-duet:
I miejsce –Wiktoria Pasierbek
II miejsce- Adrianna Kozłowska
Nagrody Grand Prix- mikrofony firmy Elpa marki Shure (z Bielska-Białej) - zostały przekazane zwycięzcom. Dziękujemy firmie Elpa za dofinansowanie do nagród.
Wyrazy podziękowania składamy osobom, które przygotowały dzieci do występów. Dziękujemy:
- pani Magdalenie Wodniak-Foksińskiej
- pani Dorocie Pollak
- pani Elżbiecie Ryś-Jarczok
Dziękujemy naszemu szanownemu jury:
- pani Ewie Biłas-Pleszak
- pani Barbarze Korczyk
- panu Danielowi Stanclik
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mógł odbyć się dzisiejszy konkurs.
Dziękujemy:
- ks.Józefowi Walusiak
- p.dyrektor ZSP Janowice - Urszuli Kal,
- p.Ilonie Wójtowicz
- p.Dorocie Pollak, p.Ani Marek, p.Marlenie Niemczyk-Handzlik,
Specjalne podziękowania dla fundatorów nagród- Radzie Rodziców ZSP Janowice i organizatorom z
 ZSP w
 Janowicach.

Zapraszamy na III edycję konkursu!

/organizatorzy konkursu/

II Janowicki Konkurs Pieśni Gospel 2014 – zobacz również na stronie>>>

można również oglądać, posłuchać tutaj>>>

Zdjęcia>>>


Zabawy zmysłami

Na zajęciach uczniowie klasy I dowiedzieli się co to są zmysły i do czego służą, dlatego wspólnie postanowiliśmy sprawdzić za pomocą smaku, dotyku i węchu jak to się ma do poznanej teorii. Zdarzało się, że niektórych z nas czasem zawodził jeden ze zmysłów ale dzięki temu ta "zabawna" lekcja na pewno zostanie na długo w pamięci naszych pierwszaków.

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Grzechotki i tamburyno

Oj ta muzyka.............tak nam się spodobało muzykowanie, że postanowiliśmy zrobić sobie własne instrumenty- grzechotkę oraz tamburuno. Łatwizna :) :) :) Wystarczyła puszka po napoju, ziarenka i papierowe talerzyki oraz farby do ozdabiania. Były: groch, fasola, kasza, ryż, zboża wszelakie, nawet gorczyca. Wsypywaliśmy te ziarenka do puszek i co chwilę sprawdzaliśmy, jak to brzmi a każdemu z nas udało się utworzyć inną, oryginalną prace.

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Andrzejki w klasie pierwszej

Andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię dziecięcą, pozwalają oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń i fantazji. Dzieci często zastanawiają się co spotka ich w życiu. Z niecierpliwością oczekują na ten niezwykły, inny niż wszystkie dni dzień, pełen tajemniczych wróżb i czarów. Ten niezwykły czas miał miejsce w piątek 28 listopada, kiedy to uczniowie wspólnie bawili się na sali wróżąc sobie, sami zobaczcie!

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Andrzejki w klasie drugiej
Czy jest sposób, aby poznać naszą przyszłość? Jednym z nich jest andrzejkowy czas pełen magii i tajemnic, który jest jednocześnie okazją do wspaniałej zabawy. Drugoklasiści sami przygotowali i poprowadzili wróżby pozwalając oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat fantazji. Miło było usłyszeć o wygranej w loterii, szóstkach z klasówek, dalekich podróżach i spełnionych marzeniach.
Wszyscy wyglądali świetnie, zwłaszcza w pomysłowo przygotowanych przez siebie kostiumach. W przerwach pomiędzy wróżbami dzieci tańczyły oraz uzupełniały energię mnóstwem łakoci. Atrakcją były ciasteczka z wróżbami przygotowane przez zdolne mamy naszych uczniów. Wszystkie dobre wróżby traktujemy z przymrużeniem oka, licząc po cichu na ich spełnienie.
Z niecierpliwością oczekują następnej zabawy.

/p. Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


II Memoriał im. Anny Krystyan "Gry i zabawy ruchowe"
25 listopada reprezentanci klasy trzeciej, czwartej i piątej mieli możliwość uczestniczenia w Turnieju Gier i Zabaw Ruchowych, organizowanym w Bestwinie na cześć Pani Anny Krystyan. Zawody te są wyjątkowe, a towarzysząca im atmosfera sprawia, że wszyscy oczekują na nie z niecierpliwością. W tym roku nasza szkoła zajęła trzecie miejsce z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeżeli chodzi o miejsca w poszczególnych kategoriach, to najlepiej spisała się klasa trzecia zajmując II miejsce, następnie klasa czwarta zajmując III miejsce i klasa piąta zajmując IV miejsce.
Tradycyjnie organizatorzy spisali sie na medal. Były pamiątkowe koszulki, puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i mnóstwo słodyczy. Bardzo dziękujemy za doskonałą zabawę!

/p.Monika Krężelok/

Zdjęcia>>>

 

Sukces sportowy uczniów III klasy

25 listopada uczniowie klasy III wraz ze starszymi kolegami z klas IV i V wyjechali do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie, żeby wziąć udział w II Memoriale im. Anny Krystyan "Gry i zabawy ruchowe". W turnieju brały udział 4 szkoły z naszej gminy tj. szkoły z Bestwiny, Kaniowa, Bestwinki i Janowic. Uczniowie poszczególnych klas uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych konkurencjach drużynowych i pracowali na sukces nie tylko swojej klasy, ale również całej szkoły. Klasa III z naszej placówki zdobyła II miejsce w kategorii klas III, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Ich sukces przyczynił się zarazem do zdobycia przez naszą szkołę III miejsca w klasyfikacji ogólnej szkół. Jesteśmy z nich bardzo dumni, a w szczególności wychowawczyni klasy III. Dziękujemy organizatorom za świetne przygotowanie turnieju i wspaniałe nagrody, zwłaszcza sprzęt sportowy w postaci piłek i już z niecierpliwością czekamy na kolejne turnieje.

/p.Ewelina Olejak/


Tenis stołowy - zawody powiatowe
Tomasz Tlaga, Damian Kopaczka i Kacper Piekiełko wywalczyli 4 miejsce w zawodach powiatowych w Tenisie Stołowym, które odbyły się w Ligocie. To ogromny sukces, który w/w uczniowie osiągnęli dzięki temu, że systematycznie doskonalą swoje umiejętności we własnym zakresie.
Dlatego szczególnie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

/p.Monika Krężelok/

Zdjęcia>>>


Góra Grosza 2014 w klasie 5!
Uczniowie klasy 5 aktywnie uczestniczą w akcji „Góra Grosza”. Ostatnio woreczek pełen grosików, o różnym nominale, przyniósł Grzegorz M. Mamy nadzieję, że niedługo nasza skarbonka będzie pełna! >poczytaj o tej akcji>

/p. Jolanta Kuczyńska , wych.klasy 5/


Teatralne umiejętności szóstoklasistów – telewizja
Realizując w szóstej klasie tematy dotyczące telewizji (szeroko rozumianej), na jednej z lekcji uczniowie postanowili sprawdzić swoje talenty prezenterskie. Podzielili się na cztery grupy i przedstawili wybrany program.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie w teleturnieju: „Postaw na milion”. W rolę prowadzącego wcielił się obeznany ze sztuką aktorską Damian, graczy zagrali Kamil i Szymon, a Tomek zadbał, aby działały zapadnie, czyli kartonowe pudełka. Program wypadł świetnie, chłopcy bardzo dobrze przygotowali się do lekcji.
Kolejnym programem był „Mam talent”. W role prowadzących wcieliły się: Sabina, Karolina P. i Ewelina (czyli: Małgorzata Foremniak, Agnieszka Chylińska, Agustin Egurrola). Dziewczyny zadbały nawet o taki szczegół jak tatuaż. Jurorzy mieli okazję oceniać talent wokalno-taneczny Mateusz W. wszyscy otrzymali gromkie brawa.
Trzeci zespół przygotował parodię programu „Rolnik szuka żony”, rolnika zastąpiono zającem, którego zagrał gościnnie nieoceniony Mateusz W. Dziewczyny zadbały o najmniejsze szczegóły do tego stopnia, że przygotowały nawet prześliczne „kanapeczki” m.in. w postaci łódeczki z papryki, marchewki, parówki, ogórka i innych składników, by przekonać do swych umiejętności kulinarnych szukającego żony zająca. Prowadzącą zagrała Marysia, a w role rywalizujących o serce zająca wcieliły się: Martyna, Oliwka, Karolina K., Julia B. Występujących nagrodzono burzliwymi oklaskami.
Ostatnią grupę stworzyli Kacper, Dawid, Oskar i Mateusz W., tym razem już w swojej grupie. Oglądnąwszy wcześniejsze występy, chłopcy stwierdzili, że swój program przygotują na poniedziałek.
Lekcja okazała się świetną zabawą, na pewno na długo w pamięci pozostaną „doświadczenia” telewizyjne.

W poniedziałek czwarta grupa wywiązała się z zadania, przygotowała program "Milion w minutę". Jednym z zadań było zjedzenie połówki cytryny przez Mateusza W. i Oskara N. Chłopców nagrodzono brawami.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Uczniowie klasy 6 piszą list oficjalny…
Pewnego dnia uczniowie klasy szóstej nie mogli się dogadać w „pewnej” sprawie. Chłopcy z dziewczętami mieli zupełnie inny obraz zaistniałej sytuacji, której tu nie będę omawiać. Przyszli na lekcję języka polskiego poobrażani na siebie i skłóceni. Postanowiłam im pomóc rozwiązać konflikt, jednak żadna ze stron nie chciała ustąpić. Nie godzili się na kompromis. Wtedy zaproponowałam im napisanie listów oficjalnych, chłopcom do dziewczyn, a dziewczynom do chłopców. Po napisaniu, grupy wymieniły się listami, a następnie udzieliły pisemnych odpowiedzi. Efektem były nieźle napisane listy, poprawione humory i rozwiązany konflikt. Okazało się, że niełatwo jest nazwać to, co nas złości u innych oraz sprecyzować oczekiwania wobec kolegów czy koleżanek.

/p. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Wszystkiego najlepszego mój misiu!
25 listopada uczniowie klasy drugiej nie przyszli do szkoły sami. W tym dniu towarzyszyły im pluszowe niedźwiadki w różnych rozmiarach i kolorach, ukochane i ulubione. Wizytę zabawek zawdzięczamy Światowemu Dniu Pluszowego Misia, który zbiega się z urodzinami równie sympatycznej uczennicy naszej klasy Julii. Wszyscy Solenizanci usłyszeli gromkie „Sto lat” i mnóstwo pozytywnych życzeń oraz zjedli małe słodkie „co nieco” (tak mówił słynny miś Kubuś Puchatek). Na zakończenie odbyła się sesja zdjęciowa dzieci wraz z ich Przytulankami.

Wszystkiego najlepszego Misiaczki!

/p.Elżbieta Żmij/

Zdjęcia>>>


Aleksandra Gołuszek kl.V
III miejsce w Powiatowym Konkursie „Człowiek a środowisko” 2014/15
Kategoria: praca literacka - klas 4-6
Oto wiersz Aleksandry Gołuszek, za który otrzymała nagrodę:

Płacząca wierzba
Przykucnęła wierzba przy sośnie,
zapłakała bardzo żałośnie.
Po pniu białym spłynęły łzy słone,
„Moje liście już nie są zielone,
o cerze mej gładkiej już nie ma mowy,
już nie siądą na czubku mym sowy.
Przez wodę, co płynie w tej rzece
ja wzdycham i szlocham i beczę.
Dlaczego wciąż ścieki spuszczają do wody
zakłady, fabryki, salony urody?
Kostki do zmywarki i proszki do prania
wciąż niszczą me piękne zielone ubrania.
Nie mogę już ścierpieć tych śmieci przy rzece,
Czy ja komuś też mieszkanie szpecę?
Więc wszystkich mieszkańców Ziemi proszę,
wrzucajcie śmieci w odpowiednie kosze!!!
Dbajcie o czystość wody w rzekach,
żeby ryby nie kąpały się w ściekach.
I drzewa wtedy staną się szczęśliwe, zielone,
gdy ich korzenie w czystej wodzie będą zanurzone”.


Poniżej adres strony z artykułem o uroczystości wręczenia nagród:
http://www.starostwo.bielsko.pl/750-nagrody-dla-szkolnych-ekologow

/p.Jolanta Kuczyńska/


Drzewko szczęścia
Każdy pierwszak tworząc własne drzewko szczęścia solidnie przykładał się do pracy. Po odrysowaniu swojej dłoni i pomalowaniu jej farbami najbardziej czasochłonne okazało się formowanie kuleczek z bibuły. Po ciężkiej pracy największą frajdę sprawiło dzieciom porównywanie dłoni, które ku zdziwieniu dzieci nie wszystkie okazały się jednego rozmiaru

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Zajęcia kółka przyrodniczego w terenie - praktyczny test wiedzy.

Uczniowie klasy III na jednych z jesiennych zajęć kółka przyrodniczego, kiedy na dworze panowała jeszcze przychylna pogoda, sprzyjająca spacerom, wybrali się do zagajnika w celu sprawdzenia swojej wiedzy przyrodniczej w praktyce i przypomnienia sobie informacji zdobytych podczas wycieczki, po części ścieżki ekologicznej w Janowicach. Zadaniem dzieci było rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych w ich naturalnym, środowisku po liściach, korze oraz ich owocach, a także sprawne odnajdywanie ich wokół siebie. Na koniec nie obyło się bez radosnej zabawy opadłymi, suchymi liśćmi, którymi wszyscy zaczęli się obrzucać. Oczywiście dostało się również prowadzącej zajęcia, którą wszyscy okrzyknęli mianem pani jesieni, kiedy liście pozostały na jej głowie. Szkoda, że jesień już odchodzi bo miło było prowadzić zajęcia w takich pięknych okolicznościach przyrody i przy sprzyjającej pogodzie, szurając butami po szeleszczącym listowiu.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


TENIS STOŁOWY
13 listopada w Bestwince odbyły się gminne eliminacje w tenisie stołowym. Naszą szkołę w turnieju reprezentowali Tomasz Tlaga, Damian Kopaczka i Kacper Piekiełko. Rozgrywki prowadzone przez pana Waldemara Fludra, jak co roku przebiegały sprawnie. Zawodnicy wspierani przez kibicujących im kolegów i koleżanki, walczyli dzielnie i do "ostatniej piłki". Nasi reprezentanci spisali się doskonale. Dzięki wytrwałej walce i ogromnemu zaangażowaniu Tomasz Tlaga zajął 2 miejsce, a Damian Kopaczka zajął 3 miejsce. Ich sukcesy indywidualne przyniosły nam awans do kolejnego etapu rozgrywek, czyli zawodów powiatowych.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

/p.Monika Krężelok/


11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada w naszej gminie odbyły się uroczyste obchody 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowe święto rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w kościele parafialnym w Bestwinie. Następnie delegacje wyruszyły pod pomnik „Tych, którzy życie oddali Polsce” (przy Urzędzie Gminy Bestwina), gdzie zostały złożone kwiaty. Dla naszej szkoły były to wyjątkowe obchody, gdyż po raz pierwszy reprezentowani byliśmy przez Poczet Sztandarowy.
Naszą szkołę reprezentował: Tomasz Tlaga, Martyna Popielarczyk, Oliwia Szczypka oraz p.dyrektor Urszula Kal i p.Monika Krężelok.

/p.Monika Krężelok/

Zdjęcia>>>


Obchody 11 listopada w naszej szkole
7 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akademii z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Akademię przygotowali uczniowie koła teatralnego wraz z opiekunem Jolantą Kuczyńską. W piątkowy ranek przypomniana została historia odzyskania niepodległości, przedszkolacy pod kierunkiem p.Karoliny Zyzańskiej zaśpiewali dwie piosenki o tematyce niepodległościowej, a szóstoklasiści, przygotowanymi przez p.Dorotę Pollak, uroczystość uświetnili grą na instrumentach, akompaniując K.Pyce, M.Krzyżowskiej i J.Bogusz, które zaśpiewały „Dziewczynę z granatem”. Stroną plastyczną (dekoracjami) zajęła się p.Ilona Wójtowicz.

/p.Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Wojewódzki Przedmiotowy Konkurs z Języka Polskiego 2014/2015
    6 listopada konkurs pisało 11 uczniów, 7 szóstoklasistów i 4 piątoklasistów. Do drugiego etapu (rejonowego) przeszły dwie uczennice szóstej klasy: Karolina Klasa i Julia Bogusz.
Etap Rejonowy będzie miał miejsce 12 stycznia w jednej z placówek oświatowych powiatu bielskiego.
Pozostali uczniowie wypadli bardzo dobrze, na szczególną pochwałę zasługują piątoklasiści, którzy dodatkowo musieli opanować materiał z klasy szóstej, a sam konkurs napisali naprawdę dobrze. Konkurs był trudny, wymagał ogromnej dodatkowej pracy ze strony Uczniów. Należało uzyskać przynajmniej 42 punkty na 50 , by przejść do kolejnego etapu.

NALEŻY JEDNOCZEŚNIE PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSCY UCZESTNICY MUSIELI UCZYĆ SIĘ NA BIEŻĄCO, PISAĆ SPRAWDZIANY, BYĆ PRZYGOTOWANI DO LEKCJI, ODRABIAĆ ZADANIA, UCZESTNICZYĆ W ŻYCIU SZKOŁY (AKADEMIE,
KÓŁKA, KONKURSY) I REALIZOWAĆ SWOJE DOTYCHCZASOWE PASJE.

/p.Jolanta Kuczyńska/

Szczegóły>>>

                            Zdjęcia>>>


Spełniają się marzenia, czyli … październikowe rozstanie.
    W październiku uczniowie klasy 5 pożegnali Jakuba Stolarzewicza, zapalonego piłkarza, który przeszedł do szkoły sportowej. Na pamiątkę wspólnie spędzonych lat klasa wraz z wychowawczynią podarowała Kubie piłkę z umieszczonymi na niej własnymi podpisami i życzeniami. Jakub, natomiast, podarował wszystkim figurki, kartki z ciekawymi sentencjami, a wychowawczyni i nauczycielom kwiaty.


        Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, choć niejedna łza się w oku zakręciła.
Jakubie, życzymy Ci samych sukcesów sportowych i nie tylko, klasy, w której znajdziesz przyjaciół i nauczycieli, trenerów, którzy będą dla Ciebie autorytetami. Zaglądaj do nas, kiedy tylko będziesz miał czas i ochotę, zawsze ciepło Cię przyjmiemy.

/wych. Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Pamiętają….
Absolwenci naszej szkoły, jak co roku, nie zapomnieli o swojej
wychowawczyni i przybyli z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Powspominaliśmy dawne czasy, pośmialiśmy się przy tym niemało (także ze zmian jakie w nas zaszły, bo grunt to mieć do siebie dystans) i obiecaliśmy się spotkać w niedługim czasie w szerszym gronie, by kontynuować tradycję szkolnych spotkań.
Serdecznie dziękuję za kwiaty i za pamięć, za każde miłe słowo, uśmiech w drodze do szkoły i do
domu.

/p.Jolanta Kuczyńska/


Uzależnienia dotykają również nasze środowisko
4 listopada odbyła się na zebraniu ogólnym pogadanka dla rodziców nt. uzależnień. Została ona poprowadzona przez panią Ritę Styczek z Ośrodka Szkoleniowo-Profilaktycznego w Krakowie. Zgodnie z tematem poruszany był temat uzależnień wśród dzieci. Zarówno od środków psychoaktywnych tj. dopalacze, marihuana, alkohol, nikotyna, jak i od komputera, Internetu czy telefonu. Prowadząca przedstawiła, w jaki sposób można się uzależnić, jakie są objawy i jak można zapobiegać niepożądanym zachowaniom naszych dzieci. Zwróciła uwagę, że problemu nie można bagatelizować, że jako rodzice musimy „być na czasie”. Oczywiście nie da się w dzisiejszym świecie wyeliminować komputera, Internetu z życia codziennego, ale ważne jest, aby korzystanie z niego odbywało się pod rozsądnym nadzorem rodziców. Poleciła również do obejrzenia film „Sala samobójców”, który osobiście także gorąco polecam. Na spotkaniu była obecna pani Bożena Jaromin pełnomocnik ds. profilaktyki na terenie gminy Bestwina. Potwierdziła, że diagnoza przeprowadzona w
 naszych gminnych gimnazjach przedstawia wyniki zbliżone do tych zaprezentowanych w trakcie prezentacji. Myślę, że czas spędzony na wysłuchaniu pogadanki pomoże nam rodzicom być przygotowanym na różne trudne sytuacje i pomoże nam właściwie zareagować.

/Pedagog szkolny/


Spotkanie z Misjonarzem
Czwartek 23 października 2014 roku to data, która na długo zapisze się w pamięci naszych uczniów. Tego dnia w ramach tygodnia misyjnego gościliśmy w szkole ojca Mariusza i trzech kleryków ze Sri Lanki. Misjonarz wraz z klerykami przybliżył uczniom problematykę mieszkańców dalekich, ubogich krajów. Opowiadał o dzieciach, rówieśnikach naszych uczniów, o ich życiu codziennym i problemach z tym związanych. Egzotyczne opowieści były ilustrowane barwnymi zdjęciami, które przywieźli ze sobą goście. Czas w Ich towarzystwie upłynął szybko i ani się obejrzeliśmy a nasze spotkanie dobiegło końca. Wybrani przedstawiciele wręczyli na ręce ojca Mariusza zebrane pieniążki podczas szkolnej akcji „Symboliczna złotówka na misje” oraz podziękowanie za przybycie do naszej szkoły. Słowa podziękowania przeczytał Damian, uczeń klasy VI, a brzmiały one tak:
W imieniu całej wspólnoty szkolnej chcemy na Ojca ręce złożyć nasze serdeczne podziękowania i wyrazy gorącej wdzięczności za to spotkanie. Nasze dziękczynienie kierujemy przede wszystkim ku Panu Bogu i za przykładem Świętego Jana Pawła II powtarzamy: „Bądź uwielbiony Panie za świadectwo Twoich misjonarzy….”. Dziękujemy za to, że przyszedłeś do nas z garścią Bożego ziarna, dziękujemy za misyjną naukę, za słowa proste, a jednocześnie piękne i mądre, płynące prosto z serca i dlatego tak łatwo trafiające do nas. Jako uczniowie tej szkoły również chcemy wspomóc Ojca misyjną działalność dlatego wśród uczniów została zorganizowana akcja „Symboliczna złotówka na misje”. Dziś chcemy przekazać na ręce Ojca zebrane pieniążki oraz zapewnić o naszej codziennej modlitewnej pamięci, którą otaczamy wszystkie kraje misyjne. Szczęść Boże!

/p.A. Marek/

Zdjęcia>>>


„Czwartkowa żywa lekcja historii – Starożytny Rzym”
Zdarzenie, które opiszę to czwartkowa żywa lekcja historii.
Lekcja ta bardzo mi się podobała. Na początku pan prowadzący się nam przedstawił. Opowiedział nam o historii starożytnego Rzymu. Aktorzy, którzy pomagali prowadzącemu, w pewnym momencie wyszli z sali gimnastycznej. Nagle usłyszeliśmy krzyk Oliwki. Odwróciliśmy nasze głowy, a tu Oliwia była niesiona na rękach aktorów. Miało to obrazować uprowadzanie kobiet w tamtych czasach. Rzymianin, który pomagał opowiadającemu nam o Rzymie, zaczął ubierać Oliwię w długą suknię i granatową chustę.
Następnie przenieśliśmy się do czasów patrycjuszy. Na środek wybrano Tymoteusza Tomalę. Ubrano go w bardzo długą biało- bordową chustę. Pan prowadzący kazał Tymkowi nam się pokłonić na co Tymek odpowiedział, że nie będzie się nam kłaniał, tyko to my mamy mu się pokłonić. Sala buchnęła śmiechem.
Następną inscenizacją była walka legionisty Dawida Głombka z workiem napchanym czymś miękkim. Po pokazie legionisty zostały wybrane trzy osoby. Zostały one gladiatorami. Pierwszym gladiatorem był waleczny Szymon Woźniak. Prowadzący uczył go prawidłowej postawy. Kolejna na środek wkroczyła Marysia Krzyżowska z założoną na klatce piersiowej bardzo „umięśnioną” blachą. Miała ona zabić „lwa”. Trzecią osobą był Jan Maga, który zarzucał sieć na Olę, która byłą „misiem”.
Na koniec aktorzy wcielili się w gladiatorów. Pan bez zarostu poległ na polu walki. My jako publiczność mieliśmy ocenić, czy gladiator, który został znokautowany, ma ujść z życiem, czy też ma umrzeć. Myślę, że większa część publiczności uważała, iż znokautowany ma ujść z życiem z całego zdarzenia.
Żywa lekcja historii pt. „ Starożytny Rzym” była bardzo ciekawa. Całość była wytłumaczona przez prowadzącego w bardzo prosty i zrozumiały sposób dla każdego. Chciałabym jeszcze kiedyś obejrzeć taką inscenizację.

/Sabina Adamaszek, kl.6/

Zdjęcia>>>


Witaminy, witaminki...
Na zajęciach zdrowotnych uczniowie klasy I uczestniczyły w przygotowaniu pysznej sałatki owocowej. Zaopatrzone w kolorowe fartuszki, deseczki i plastikowe noże, z ogromnym zaangażowaniem zabrały się do pracy. I tak w miseczkach znalazły się: jabłuszka, banany, winogrona oraz gruszki a nawet ananasy i mango. Doświadczenie z przygotowaniem sałatki owocowej sprawiło pierwszakom ogromną radość a degustacja była chwilą wielozmysłowego rozkoszowania się owocami.
Przygotowanie sałatki owocowej jest dobrym pomysłem na zachęcenie dzieci do częstego spożywania owoców, które w sposób naturalny i smaczny dostarczają organizmowi niezbędnych witamin.

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Pyszne sałatki jarzynowe
Na zajęciach zdrowotnych uczniowie klasy III poznawali wartości odżywcze warzyw i owoców i wykorzystali swoją wiedzę w praktyce przygotowując pyszne sałatki jarzynowe. Każdy musiał samodzielnie pokroić ugotowane warzywa, wymieszać dokładnie z majonezem i doprawić je do smaku. Uczniowie starali się wykonać zadane im polecenia bardzo dokładnie i wkładali w swoją prace całe serce. Dzięki ich staraniom szybko można było skosztować przepysznych sałatek, które zresztą oni sami bardzo zachwalali ponieważ bardzo im smakowały. Ilości przygotowanych sałatek były dosyć spore zatem starczyło również dla rodziców i rodzeństwa, którzy również zasmakowali w tych specjałach i stwierdzili, że odtąd na różne uroczystości rodzinne to ich dzieci będą przyrządzały sałatki:)

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Ślubowanie pierwszoklasistów
Wtorek, 14 października był dniem bardzo ważnym dla naszych pierwszaków. Nie mieli ze sobą tornistrów, ponieważ czekało ich ważne wydarzenie – ślubowanie i pasowanie na ucznia. Sala gimnastyczna od rana zapełniała się rodzicami pierwszaków, którzy przybyli, by towarzyszyć swoim pociechom w tym szczególnym dniu. Oczywiście każdemu towarzyszyła lekka trema, ale pamiętać należy o tym, że "tylko raz staje się 100% pierwszakiem", więc jak nie czuć napięcia w takiej chwili.

Uczniowie klasy II rozpoczęli część artystyczną, w której odbył się test dla naszych pierwszoklasistów w celu sprawdzenia ich wiedzy z poszczególnych edukacji: polonistycznej, muzycznej, przyrodnicznej itp. Uczniowie klasy pierwszej wykazali się umiejętnością recytowania wierszy i śpiewania piosenek. Pani Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia wielkim ołówkiem oraz wręczyła każdemu pierwszakowi swoją pierwszą legitymację, aby upamiętnić do ważne wydarzenie. Dzieci otrzymały również od P. Eweliny Olejak książeczki SKO z wkładem 10 zł ufundowanym przez Bank Spółdzielczy w Bestwinie. Całość części oficjalnej zakończyła rozdaniem niespodzianek przygotowanych przez rodziców, czyli rogów obfitości. Od tego momentu rozpoczęła się najprzyjemniejsza część programu czyli wspólne świętowanie przy słodkim poczęstunku. W tym miejscu wychowawca klasy I pragnie gorąco podziękować za wysiłek włożony w przygotowanie oraz serdeczną pomoc ze strony rodziców i wszystkich, którzy przyczynili sie do uświetnienia tej uroczystości. Podziękowania należą sie również dzieciom, które świetnie wywiązały się z zadanych im roli.

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole!
W tym roku spotkaliśmy się 13 października, choć święto wypada 14-tego. Jednak wtedy pierwszoklasiści mają swoje uroczyste ślubowanie. Chcieliśmy natomiast wszyscy wspólnie wyrazić swe życzenia i wyrazy wdzięczności naszym nauczycielom. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie przewodniczącego SU Damiana Kopaczka, który przywitał zebranych gości. Wśród nich był pan Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski oraz dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Arkadiusz Maj. Przewodniczący złożył życzenia w imieniu wszystkich uczniów. Następnie obejrzeliśmy bajkę przygotowaną przez szkolne koło teatralne pod kierunkiem pani Jolanty Kuczyńskiej.

Po przedstawieniu zabrał głos pan Artur Beniowski, który wręczył nagrodę wójta pani Jolancie Kuczyńskiej. Potem pani dyrektor wręczyła nagrody dyrektora, a otrzymali je pracownicy administracji oraz nauczyciele pani Iwona Pieczka, Monika Krężelok i Agnieszka Czerwińska.

Po uroczystym wręczeniu nagród odbył się Szkolny Przegląd Talentów zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

Postanowiliśmy bowiem poprzez zaprezentowanie naszych talentów, które możemy rozwijać właśnie w szkole i przy wsparciu naszych nauczycieli podziękować im za ich pracę. Przegląd przebiegał w czterech kategoriach. Pierwsza z nich to śpiew, a zaprezentowały się w niej Magdalena Szlosarczyk (kl.I), Joanna Wołoszczak (kl.I), Kacper Cygan (kl.III), Julia Bogusz (kl.VI). Następnie był pokaz gimnastyki artystycznej przedstawiony przez Alicję Stanclik (kl.II), w kategorii językowej Ola Niemczyk (kl.III) zaprezentowała alfabet w języku migowym, a Oliver Wróbel (kl.III) rymowankę w języku niemieckim. Na zakończenie była kategoria instrumentalna, w której znany już wszystkim talent perkusisty zaprezentował nam Tymek Tomala (kl.VI). Całość prowadziły koleżanki z klasy V Natalia A. Mynarska i Martyna Olejak. Po występach każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział w Przeglądzie Talentów. Nie były przyznawane miejsca, gdyż trudno oceniać nasze talenty! Dziękujemy pani Ilonie Wójtowicz - opiekunowi Spółdzielni Uczniowskiej za słodkości dla każdego uczestnika!

/Opiekun SU- p.Agnieszka Czerwińska/

Zdjęcia>>>


Druga klasa na spacerze

    Październikowe słońce zachęcało nas do wyjścia, więc z ochotą powędrowaliśmy do zagajnika. Złota polska jesień przywitała nas różnobarwnymi liśćmi, nitkami babiego lata oraz widokiem kolorowych motyli.

 

"To była fajna wycieczka ...", "ale nam pani zrobiła przyjemność" - te wypowiedzi dzieci potwierdzają wesołe nastroje, z którymi wróciliśmy ze spaceru. Ta pora roku przyniesie jeszcze wiele takich miłych chwil.

/p.Elżbieta Żmij/

 

 


Sztafetowe Biegi Przełajowe
30 września na stadionie w Bestwinie uczniowie naszej szkoły w składzie: M. Popielarczyk, K. Klasa, J. Bogusz, M. Olejak, K. Stanclik, N. Bubak, A. Mędrala - dziewczęta;
Sz. Woźniak, M. Wójtowicz, J. Stolarzewicz, R. Drozd, Sz. Wysocki, P. Kubik, M. Ochman - chłopcy; reprezentowali naszą szkołę w gminnych eliminacjach Sztafetowych Biegów Przełajowych. Dziewczęta miały do pokonania dystans 800m, chłopcy 1000m. Mimo ogromnego zaangażowania naszych uczniów nie udało nam się wywalczyć awansu do kolejnego etapu zawodów. Bardzo optymistyczny jest jednak fakt, że większość młodzieży biorącej udział w zawodach to uczniowie klasy czwartej i piątej, którzy dzięki udziałowi w tych zawodach zdobyli doświadczenie, które na pewno zaprocentuje w przyszłym roku.

/p.Monika Krężelok/


Piłka nożna
26 września w Kaniowie na hali sportowej odbyły się gminne eliminacje Mini Piłki Nożnej. Zawody planowo miały odbyć się w Bestwince, niestety warunki atmosferyczne zmusiły organizatorów do zmiany miejsca.
W zawodach tych naszą szkołę reprezentowali: Sz.Woźniak, M.Wójtowicz, D.Kopaczka, J.Stolarzewicz, R.Drozd, G.Maga, Sz.Wysocki.
W turnieju zajęliśmy 4 miejsce, przegrywając z Bestwinką 0:1. Tak niewiele zabrakło do medalowej "trójki". Nasi uczniowie robili wszystko co mogli, żeby zdobyć wyrównująca bramkę. Jednak zabrakło szczęścia i umiejętności gry na hali, gdyż wymiary naszej sali uniemożliwiają nabycie takich umiejętności. Może w przyszłym roku pogoda dopisze i zawody zostaną rozegrane na boisku zewnętrznym.

/p.Monika Krężelok/


Potrafimy już pięknie pisać

W tym tygodniu na zajęciach wyrównawczych uczniowie klasy I utrwalali zarówno pisownię jak i wymowę poznanych literek. Wielką radość sprawiło dzieciom nie tylko zapisanie literek na tablicy lecz prawdziwą frajdą okazało się ułożenie poznanych liter za pomocą swojego ciała, zadanie to wymagało wielkiej wyobraźni i nie należało do najłatwiejszych lecz pierwszaki doskonale poradziły sobie z tym ćwiczeniem. Aby juz na dobre zapamiętać pisownie literek dzieci lepiły je z plasteliny i układały w worku. Sami zobaczcie jak już potrafimy pięknie pisać:)

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Bajeczna jesień

Klika dni temu uczniowie klasy I wraz z wychowawczynią zajęcia przyrodnicze postanowili spędzić podziwiając barwy polskiej, pięknej jesieni. Pogoda sprzyjała leśnym wędrówkom, a dzieci wykazały się bardzo dużą wiedzą na temat drzew rosnących w parku, wąchały, oglądały oraz przyglądały się kształtom i kolorom liści. Uczniowie postanowili nazbierać kasztany oraz żołędzie aby wzbogacić klasowy kącik przyrodniczy. Każdy pierwszak miał za zadanie zebrać 10 liści, które wykorzystaliśmy do pracy plastycznej. A my zachęcamy wszystkich na wędrówkę do bajecznego, jesiennego lasu.

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


XIII Jesienny Rajd „Brązowego Liścia"
   
4 października uczniowie naszej szkoły (klasy II-VI) pod opieką pań: M.Krężelok, K.Zyzańskiej i J.Kuczyńskiej wzięli udział w XIII Powiatowym Jesiennym Rajdzie „Brązowego Liścia ”- Ranczo Błatnia 2014. Wzięło w nim udział 664 rajdowiczów, w tym 27 z naszej szkoły (czyli 1/3 uczniów naszej SP). Na METĘ dotarliśmy jako pierwsi (!!!) już o 10.00. Organizatorzy podziękowali nam i pogratulowali kondycji. A nie było łatwo, gdyż opary mgły towarzyszyły nam przez całą wyprawę. Ale, „nic to”! Daliśmy radę!

   

Na Ranczu Błatnia spotkaliśmy później także naszych sąsiadów z Kaniowa, z którymi wymieniliśmy uściski i słowa przywitania.
Na mecie zjedliśmy pyszny kapuśniak, a niektórzy z uczniów wzięli udział w konkurencji rzutu lotką-rzutką do celu, konkursie na piosenkę turystyczną i w konkursie wiedzy o powiecie bielskim. W rzucie lotką wyróżnienie i nagrodę zdobył uczeń klasy IV-Piotr Zeman. Byliśmy z niego bardzo dumni, prawie tak, jakbyśmy to my wszyscy rzucali. Uczestnicy rajdu mogli również uczestniczyć w pokazach ratownictwa górskiego, a dwóch uczniów z naszej szkoły nawet brało w nich udział, byli to D.Głombek (VIkl.) i A.Niemczyk (IIIkl.). Spisali się na medal. Tym, którym było troszkę zimno, mogli pobiegać i napić się gorącej herbaty. Koło godziny 13.00 zakończono pokazy, rozdano nagrody i uroczyście zakończono XIII Jesienny Rajd „Brązowego Liścia”.
W drodze powrotnej zawitaliśmy jeszcze do parku w Jaworzu, gdzie niektórzy musieli sprawdzić, czy woda naprawdę jest mokra, kwiatki pachną.
Rajd okazał się wielką przygodą. Nie możemy już doczekać się następnego.
PS. Ogromnym męstwem wykazała się Julia, która mimo otartej pięty dzielnie maszerowała i nie poddała się.

/p.Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia cz.1>>>

                        Zdjęcia cz.2>>>

                                                Zdjęcia cz.3>>>


Pierwsza dyskoteka w tym roku szkolnym już za nami!
W czwartek 2 października odbyła się w naszej szkole dyskoteka klas IV – VI zorganizowana z okazji Dnia Chłopca. Przy okazji dziękujemy naszemu sponsorowi, opiekunowi Spółdzielni Uczniowskiej pani Ilonie Wójtowicz za „osłodzenie” naszym chłopakom ich święta. Bawiło się na niej ponad 20 osób, a zabawa była wyśmienita! Za przebieg imprezy odpowiadał Samorząd Uczniowski, a nad bezpieczeństwem uczniów czuwały panie Jolanta Kuczyńska i Monika Krężelok, za co serdecznie dziękujemy! Wszyscy doskonale się bawili, a po zakończonej zabawie wyznaczone osoby dopilnowały porządku. Chcemy tu podziękować naszemu koledze Dawidowi Głombek, który chociaż nie jest w SU bardzo pomagał koleżankom.
Następna dyskoteka 30 października, na którą już serdecznie zapraszamy!

/Opiekun SU/


Dzień Chłopaka w klasie VI
   
30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. Nasze koleżanki z klasy nie zapomniały o nas i najbliższą lekcję wychowawczą, uczyniły wyjątkową i niepowtarzalną. Dziewczęta przygotowały dla nas szereg niespodzianek.
Koleżanki chciały spośród nas, chłopaków, wyłonić tego jedynego i niepowtarzalnego, więc poddały nas czterem próbom.
Najpierw każdy z nas musiał zjeść po plasterku cytryny, nie krzywiąc się.
Następnie musieliśmy podać przepis na swoje ulubione danie. Propozycje były różne, a wszystkie potrawy wydawały się smaczne. Dalej, otrzymaliśmy po krawacie i popisywaliśmy się umiejętnością jego zawiązywania – ach, gdzie te czasy, gdy krawaty były na gumce. Każdy z nas poradził sobie doskonale z tym zadaniem. W samodzielnie zawiązanych krawatach wyglądaliśmy jak prawdziwi dżentelmeni.
W czwartym zadaniu zostaliśmy poddani próbie zaradności. Na talerzyku otrzymaliśmy marmoladę i w 30 sekund, z rękami założonymi do tyłu, mieliśmy skonsumować ją. Było przy tym dużo śmiechu. Dziewczęta były zaskoczone naszą inteligencją i zaradnością. Nie można było wyłonić zwycięzcy, bo każdy z nas był doskonały.
Jury w składzie:
Pani Iwona Pieczka – przewodnicząca
Conchita Wurst – Julia
Kuba Wojewódzki – Karolina K
Agnieszka Chylińska – Martyna
przyznało ex aequo wszystkim uczestnikom najwyżej punktowane miejsce.
Na początku show byliśmy trochę zdziwieni, że dziewczęta w nas wątpią i poddają jakimkolwiek próbom :). Koleżanki Ewelina, Karolina P, Marysia, Oliwia, Sabina zadeklamowały dla nas ładne wiersze i czuwały nad prawidłowym przebiegiem całej imprezy.
Od dziewcząt otrzymaliśmy piękne dyplomy, które utwierdziły nas w tym, że faktycznie jesteśmy niepowtarzalni. Dostaliśmy piłeczki typu kangurek, po 2 gumki do gumowania (skąd te dziewczyny wiedzą, że my brzydko piszemy i wciąż coś gumujemy). Zasłużyliśmy również na czekoladę i żelki.
Serdecznie dziękujemy Pani oraz koleżankom za ten wspaniały, wesoły i niepowtarzalny dzień.
Bardzo nam przykro, że w tym gronie, za rok, już się nie spotkamy.

/Wdzięczni koledzy/

Zdjęcia>>>


Pierwsze jesienne spacery do zagajnika
30 września uczniowie klasy III wraz z wychowawcą udali się na jeden z pierwszych jesiennych spacerów do zagajnika w celu szukania oznak jesieni, która już do nas zawitała. Dzieci obserwowały jesienne kwiaty w ogrodach, zmiany jakie nadeszły w polach np. zaorane zagony, ale przede wszystkim przyglądały się drzewom i krzewom rosnącym w zagajniku w pobliżu szkoły. Przypominały sobie przy tym jakie są różnice w budowie krzewów, drzew i roślin zielnych oraz rozpoznawały poszczególne okazy w ich naturalnym środowisku. Nie obyło się bez przytulania do drzew, a niektórzy znaleźli nawet piękne okazy grzybów. Niestety większość z nich była nie jadalna, a tych jadalnych na jajecznicę z grzybami dla całej klasy było zdecydowanie za mało. Uczniowie zauważyli też, że jesień jeszcze nie w pełni pokazała swoje uroki bo to dopiero jej początki i na kolorowe i szeleszczące liście musimy jeszcze trochę poczekać. Spacer w taką piękną pogodę przyniósł ze sobą również korzyści zdrowotne oraz tak ważny uśmiech na dziecięcych buziach i radość. Nie ma to jak nauka przyrody poprzez bezpośrednią obserwację w terenie. Już czekamy z niecierpliwością na kolejne spacery.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Dzień chłopaka w klasie III
30 września uczniowie klasy III obchodzili wspólnie Dzień Chłopaka. W tym dniu dziewczynki samodzielnie wykonały dla chłopców upominki w postaci kolorowych balonów ozdobionych rysunkami i napełnionych cukierkami, które wręczyły swoim kolegom z klasy. Następnie chłopcy aby dostać się do cukierków musieli przebić balony z wielkim hukiem, przy czym było wiele radości i śmiechu. Chłopcy na pewno na długo zapamiętają ten mile spędzony dzień.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Nasze pierwsze literki
Od 1 września już trochę czasu minęło, a więc uczniowie klasy pierwszej wiedzą już co i jak… Mają już za sobą pierwsze lekcje, prace domowe i przerwy. Było już zwiedzanie szkoły, zabawy integrujące grupę, ale także nauka i w końcu doczekaliśmy się poznania pierwszych literek. Pierwszaki chętnie ćwiczyły pisanie i to nie tylko na kartkach, sami zobaczcie jaką frajdę sprawiły nam te ćwiczenia. Jak na razie zapał do nauki jest wielki i oby trwał jak najdłużej…

/p.Magdalena Nycz/

Zdjęcia>>>


Zajęcia kółka przyrodniczego w klasie III

W tym roku klasa III może uczestniczyć w zajęciach kółka przyrodniczego specjalnie dla nich stworzonych. Od początku roku odbyło się już kilka takich spotkań, z których uczniowie byli bardzo zadowoleni. Jak na razie poznali już teorię powstania świata i ciekawostki dotyczące ewolucji człowieka oraz rozmawiały na temat życia, budowy i powodów wyginięcia dinozaurów. Dzieci nie tylko oglądają ciekawe filmy i książki edukacyjne ale również działają aktywnie podczas zajęć np. próby krzesania ognia za pomocą dwóch krzemieni czy odtworzenie szkieletu dinozaura z rozrzuconych plastikowych kości. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą równie ciekawe dla uczniów i zachęcą ich do dalszych poszukiwań i zdobywania wiedzy z zakresu przyrody.

/p.Ewelina Olejak/

Zdjęcia>>>


Kółko teatralno-dziennikarskie – twórczo i zabawnie!
Uczniowie na zajęciach rozpoczęli prace nad utworem Beaty Krupskiej „Bajka o królu”. Zostali podzieleni na trzy zespoły, a następnie samodzielnie opracowali scenariusze i podzielili między siebie role. Nie było to łatwe, bo jak wiadomo, każdy chce grać główną rolę, a to niemożliwe. Na zajęciach uczymy się współpracy, odpowiedzialności, pokory i kreatywności. Już niedługo pochwalimy się (mam taką nadzieję :) efektem naszej pracy.

/Opiekun: Jolanta Kuczyńska/

Zdjęcia>>>


Uroczyste otwarcie placu zabaw
   

Dnia 6 września w naszej placówce odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw ufundowanego w ramach projektu „Radosna Szkoła”. Pani Dyrektor wraz z wójtem Gminy Bestwina Panem Arturem Beniowskim przecięli czerwoną wstęgę jako znak oficjalnego otwarcia. Następnie wszyscy zebrani goście mogli podziwiać występy uczniów oraz absolwentów szkoły - program zabawny oraz ukazujący szereg talentów występujących tam młodych ludzi. Część artystyczna została przygotowana pod czujnym okiem nauczycieli – pań: Eweliny Olejak, Doroty Polak, Magdaleny Nycz oraz Moniki Krężelok. Kiedy występy dobiegły końca z widowni dało się słyszeć gromkie brawa, a na twarzach wszystkich gości pojawił się uśmiech. Atrakcji jednak nie było końca - Pan Sławomir Ślósarczyk wystąpił w regionalnym stroju i zachęcał wszystkich, dorosłych i dzieci, na zapisy do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Bestwina (http://zespolregionalny.bestwina.pl/ ). Na koniec części artystycznej Pani Dyrektor podziękowała zebranym gościom oraz zaprosiła wszystkich zgromadzonych na poczęstunek. Na szczęście pogoda nam dopisała, więc dzieci mogły korzystać z dobrodziejstw nowego placu zabaw, a rodzice skosztować pyszną kiełbaskę i ciasto. Na zakończenie odbył się mecz: dorośli kontra szkolna młodzież. Obie drużyny spisały się na medal!
Drodzy Rodzice! Poniżej udostępniam plakat, który wskazuje, w jaki sposób plac zabaw (jego urządzenia) korzystnie wpływa na rozwój dzieci. Myślę, że tym bardziej możemy być dumni, że to właśnie w naszej szkole mamy nowe i bezpieczne miejsce do zabaw.

/p.Karolina Zyzańśka/

Zdjęcia >>>


Warto brać udział w szkolnych konkursach!
   
W czwartek, 11 września dziesięcioro uczniów, pod opieką p. J.Kuczyńskiej wybrało się do kina i obejrzało w Kinie Helios w Bielsku-Białej film pt.: „Wakacje Mikołajka”. Była to nagroda dla zwycięzców w szkolnych konkursach związanych ze ŚWIĘTEM PATRONA SZKOŁY za rok szkolny 2013/14.
Wyjazd do kina to zawsze świetna zabawa. Tak też było w czwartek.
Do kina pojechali uczniowie nagrodzeni w konkursach: recytatorskim, kaligraficznym i ilustracyjnym.
Pojechałem też ja. Film był śmieszny, pouczający i warty zobaczenia. Przekonałem się, że nie warto lekceważyć ostrzeżeń i zasad bezpieczeństwa.
Warto obejrzeć „Wakacje Mikołajka” i warto brać udział w konkursach szkolnych.

/Marcel Ochman, kl.4/

    Uczniowie klas starszych wspaniale opiekowali się młodszymi kolegami z klasy drugiej. Wyjazd pokazał, że nasza szkoła to jedna wielka rodzina. Nawet nasi absolwenci (jadący autobusem) nie byli obojętni wobec młodszych kolegów i koleżanek: skasowali nam bilety, przytrzymali słabszych i pilnowali, aby nikt z nich się nie przewrócił na zakrętach, a autobus był pełen pasażerów. Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc w opiece i miłe słowa, a uczniom, z którymi miałam okazję oglądać film za kulturę i życzliwość.

/p.Jolanta Kuczyńska/


Podziwialiśmy prace naszych uczniów!

    Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego połączonych z obchodami 50-lecia szkoły i przyjęciem sztandaru można było podziwiać prace uczniów wykonywane w trakcie zajęć świetlicowych, kółka plastycznego i zajęć technicznych. Wystawkę zaprezentowano również na uroczystym otwarciu placu zabaw, które odbyło się w sobotę 6 września na terenie szkoły. Wykorzystywane zostały różne techniki, tj.: decoupage, druciarstwo artystyczne, prace z gliny i gipsu, bibułkarstwo, papierowa wiklina, prace z makaronu, wieńce wykonane na słomie z wykorzystaniem darów natury i materiałów zdobniczych, quilling, jajka wykonane na styropianie techniką karczochową, papieroplastyka, malowanie na szkle i na tworzywie sztucznym, zabawki z butelek typu pet i surowców wtórnych –sztuka recyklingu, butelki zdobione sznurkiem i darami natury, bombki zdobione cekinami, biżuteria z filcu-filcowanie na mokro, bombki- filcowanie na sucho, bombki ozdabiane materiałem z second handu, jajka owijane muliną.

Zaprezentowane prace świadczą o tym, że w naszej szkole uczniowie mogą rozwijać się pod wieloma  względami, również pod względem artystycznym!

/A.Czerwińska/

Zobacz zdjęcia>>>


Opis Uroczystości poświęcenia i nadania Sztandaru Szkole Podstawowej imienia M. Konopnickiej w Janowicach w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i Jubileuszu 50–lecia Placówki w dniu 1 września 2014 r.

Rok 2014 jest szczególny dla naszej szkoły, ponieważ pięćdziesiąt lat temu nasza placówka została oficjalnie otwarta i naukę w niej rozpoczęli pierwsi uczniowie. Uroczystości z okazji złotego jubileuszu odbyły się 1-go września w naszej szkole.

Uroczystość składała się z trzech części: pierwsza miała miejsce w kościele parafialnym, gdzie odbyło się poświęcenie sztandaru, dwie kolejne w szkole podstawowej, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru oraz uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 i została zaprezentowana część artystyczna.

 

Przebieg uroczystości w kościele parafialnym:

     Obchody 50-lecia naszej szkoły rozpoczęły się Mszą św. o, godz. 11.00, która została koncelebrowana przez dwóch Księży Proboszczów: Ks. Józefa Walusiaka oraz Ks. Eugeniusza Stopkę w Koście pw. św. Józefa Robotnika w Janowicach. Podczas uroczystej mszy św. nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły, który ufundowany został przez wójta gminy Bestwina dla uczczenia 50 – lecia szkoły. W poczcie sztandarowym znalazł się wójt Artur Beniowski, sołtys Janowic radny Jan Stanclik oraz naczelnik OSP Janowice pan Krzysztof Wróbel. Poświęcenia natomiast dokonał poprzedni ksiądz proboszcz parafii w Janowicach Eugeniusz Stopka w asyście księdza proboszcza Józefa Walusiaka. W przygotowanie mszy aktywnie włączyli się uczniowie naszej szkoły: do pierwszego czytania – Tomasz z kl. VI, psalm zaśpiewała Julia z kl. VI, dary ofiarne niosła Karolina i Tymoteusz – również uczniowie klas VI. Modlitwa wiernych natomiast była spontaniczna – to znaczy, chętne dzieci wypowiadały poszczególne intencje, w których chciały się modlić. Po błogosławieństwie nastąpił przemarsz za sztandarem do szkoły podstawowej.

 

Przebieg uroczystości w szkole

Każdy z przybyłych na uroczystość otrzymał, wchodząc do szkoły, specjalnie na tę uroczystość przygotowany folder, dzięki któremu można było zapoznać się historią, działalnością i osiągnięciami Szkoły.

Gdy zaproszeni Goście, Społeczność szkolna oraz Rodzice uczniów i sami Uczniowie zajęli miejsca na sali, prowadząca uroczystość, Jolanta Kuczyńska, poprosiła wszystkich o powstanie, po czym Przedstawiciele Samorządu Terytorialnego wprowadzili sztandar i odśpiewano hymn państwowy.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Urszula Kal, która powitała Wszystkich przybyłych na Uroczystość Poświęcenia i Nadania Sztandaru Szkole w Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Janowicach.

    Zaraz potem Pan Wójt Artur  Beniowski odczytał Akt Fundacji Sztandaru i przekazał go Pani Dyrektor. Sztandar został ufundowany przez  Wójta Gminy Bestwina z okazji Jubileuszu 50 – lecia Szkoły.

 Akt został umieszczony w honorowym miejscu.

    Kolejnym elementem uroczystości była ceremonia wręczenia sztandaru, której dokonał Pan Wójt. Sztandar odebrała od Pocztu Samorządowców Pani Dyrektor, a następnie przekazała Uczniom, wręczając go, jako symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną, jednocześnie prosząc, aby go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Uczniowie, przyrzekli, że nie splamią honoru tego sztandaru i będą go otaczać powszechnym szacunkiem.

   

    Następnie odbyła się prezentacja sztandaru i ślubowanie Uczniów na Sztandar Szkoły.

Akt ślubowania odczytała opiekun pocztu sztandarowego Pani Monika Krężelok. Ślubowanie złożyło sześciu uczniów – reprezentantów klasy szóstej, wybranych do Pocztu Sztandarowego: Oliwia Szczypka, Tymoteusz Tomala, Karolina Klasa, Sabina Adamaszek, Tomasz Tlaga, Martyna Popielarczyk. Następnie uczeń klasy piątej, Michał Dziergas, opowiedział Zebranym historię nadania Szkole imienia Marii Konopnickiej.

Po uroczystym ślubowaniu głos zabrała Pani Dyrektor, która jeszcze raz, tym razem z imienia i nazwiska, powitała zaproszonych Gości, w tym Pierwszoklasistów, którzy naukę w naszej szkole rozpoczynali 50 lat temu, czyli w roku 1964 i Tych, którzy rozpoczną ją w tym roku szkolnym oraz Wszystkich przybyłych na uroczystość: Uczniów, Rodziców, Absolwentów, Nauczycieli i Pracowników, Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników, Władze Gminy, Powiatu, Przedstawicieli różnych instytucji wspierających działalność szkoły.

Następnie przedstawiła dzieje naszej szkoły i podziękowała Wszystkim, szczególnie podkreślając zasługi Rad Rodziców, Sponsorów i Wszystkich Ludzi „Dobrego Serca”, dzięki którym szkoła rozwijała się, wzbogacała w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne przez 50 lat. Pani Dyrektor zarysowała także obraz dzisiejszej szkoły, jej misję i zadania. Podkreśliła, że nasza placówka nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale rodziną stworzoną przez  pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, którzy oddali Szkole i Przedszkolu swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Nasza szkoła jest szkołą przyjazną, proekologiczną, związaną ze środowiskiem lokalnym i otwartą na potrzeby drugiego człowieka.

    Po przemówieniu Pani Dyrektor głos zabrali Goście: Wójt p.A. Beniowski, Przedstawicielka Starostwa Powiatowego p. R. Franasik, Sołtys p.Jan Stanclik, Radny p.Stanisław Nycz, Dyrektorzy Szkół, Prezes TMZB- p. D. Surowiak, Ksiądz Proboszcz J. Walusiak, którzy podziękowali za zaproszenie i złożyli na ręce Pani Dyrektor życzenia dalszych sukcesów i kolejnych 50 lat szkoły.

 
Podziękowania zakończyły część oficjalną. Zanim jednak nastąpiła część artystyczna, Sztandar Szkoły został wyprowadzony i umieszczony w honorowym miejscu.

 

Część artystyczna

    Po zakończeniu części oficjalnej akademii rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów kl. I - VI oraz absolwentów szkoły. Uczniowie kl. III, przygotowani przez panią Ewelinę Olejak, w formie zabawnych skeczów przedstawili scenki ze szkolnej ławy dotyczące różnych typów uczniów chodzących do szkoły tj. rozrabiaków, spóźnialskich, podpowiadaczy itp., których jak na końcu dodali, na prawdę nie ma w naszej szkole.

Chór szkolny pod przewodnictwem pani Doroty Pollak zaśpiewał kilka utworów dotyczących jubileuszu szkoły, wakacji i wreszcie hymn szkoły w Janowicach. Mażoretki prowadzone przez panią Magdalenę Nycz zaprezentowały dwa układy taneczne tj. "Defilada" i "Wizard of Box".

Pięknie wystąpili również uczniowie należący do koła tanecznego prowadzonego przez panią Monikę Krężelok, w tym absolwenci naszej szkoły. Zaprezentowali oni układy taneczne do utworów: cza- cza, "Dirty Dancing" i "Try" Pink, w specjalnie uszytych na tę okazję pięknych strojach.

Publiczność, co rusz biła brawa lub reagowała śmiechem na prezentowane skecze. Należy przy tym dodać, że, pomimo iż uroczystości trwały dość długo, dzieci naszej szkoły, w tym nawet najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej, dla których był to pierwszy dzień ich pobytu w szkole bardzo grzecznie uczestniczyli w całym spektaklu.

 

Zakończenie Uroczystości

    Po obejrzeniu programu Pani Dyrektor podziękowała za przygotowanie uroczystości, której zorganizowanie było możliwe dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników ZSP. Dyrektor podziękowała: Gościom za przyjęcie zaproszenia i obecność, Księdzu proboszczowi za poświęcenie sztandaru, Nauczycielom i Wychowawcom za przygotowanie organizacyjne i artystyczne uczniów, Uczniom za uczestnictwo i program artystyczny, mediom i Wszystkim za sympatię i wszelkie wsparcie.

    Na koniec uczniowie jak zawsze na początku roku szkolnego rozeszli się do swoich klas, aby spotkać się z wychowawcami, a zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić szkołę, pooglądać przygotowaną wystawę prac dzieci, wykonanych na kółku plastycznym, świetlicy szkolnej i zajęciach technicznych, oraz skorzystać ze smacznego poczęstunku.

    Wielu gości wspominało swoje szkolne lata oglądając zdjęcia klasowe wszystkich roczników z lat 1957 - 2014.

W tym miejscu chcemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim zaproszonym gościom za to, że zaszczycili nas swoją obecnością i uświetnili w ten sposób tak ważny dla naszej szkoły dzień oraz za wszystkie piękne życzenia i wpisy księgi pamiątkowej.

 /Jolanta Kuczyńska, Ewelina Olejak, Anna Marek/

Witaj szkoło w Twoje 50-te urodziny!cz.2>>>

Witaj szkoło w Twoje 50-te urodziny!cz.1>>>


 

    „A kiedy minie czas i miną lata
    i nie wiem, ile lat upłynie nawet ...
    Gdy przyjdzie rozwiązać trudną sprawę
    wracają do nas słowa spośród szkolnych ławek”

 

 

 

Nasza SZKOŁA w tym roku ma swoje 50-lecie.