Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Janowicach

Projekt unijny: "Umiem więcej i mogę więcej"

 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej

 

Przedszkole

 

 

The Konopnicka Primary School

PRZETARGI